3 uren contract, geen werkuren beschikbaar, vang ik toch geld?

Ik heb een 3 uren contract bij een warenhuis als bijbaantje. Nu heb ik, en meerdere collega's al 3 weken niet gewerkt, in het kader van bezuinigingen. Heb ik ondanks dat er geen uren beschikbaar zijn recht op 3 uur uitbetaling per week?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, ze moeten je uitbetalen, door het geven van een 3 uren contract, garanderen ze 3 uur werk voor je te hebben en moeten ze dit ook uitbetalen. Dit geldt altijd, of je nu gewerkt hebt of niet.

Als in je getekende contract echt zwart op wit staat 3 uur per week en geen andere formuleringen als min-max, gemiddeld of iets dergelijk dan heb je recht op uitbetaling van 3 uur per week. Maar ik zou toch met je contract naar een vakbond of rechtswinkel gaan want er kunnen nog wel eens haken en ogen aan zitten. Bijv. Is je gevraagd direct of indirect akkoord te gaan met de uren vermindering en ben je wel of niet beschikbaar geweest door je te melden voor je werk enz.

Dat hangt ervan af, zie onderstaand wetsartikel uit Burgerlijk Wetboek 7:628 In samenvatting: - In principe moeten deze drie uren gewoon worden doorbetaald, ook als je niet hebt gewerkt (is af te leiden uit lid 1 van onderstaand artikel) - Maar in de eerste 6 maanden van je arbeidsovereenkomst kan negatief van die regel worden afgeweken. Dit moet dan wel met een bepaling in je arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Dit is af te leiden uit lid 5 van onderstaand wetsartikel.) - Na die 6 maanden kan er ook van worden afgeweken, maar dan moet die mogelijkheid (praktisch gesproken) staan in een CAO waaronder je valt. Zie BW 7:628 Artikel 628 1 De werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. 2 Indien hem krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de deelneming is overeengekomen bij of voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst, een geldelijke uitkering toekomt, wordt het loon verminderd met het bedrag van die uitkering. 3 Indien het loon in geld op andere wijze dan naar tijdruimte is vastgesteld, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing, met dien verstande dat als loon wordt beschouwd het gemiddelde loon dat de werknemer, wanneer hij niet verhinderd was geweest, gedurende die tijd had kunnen verdienen. 4 Het loon wordt echter verminderd met het bedrag van de onkosten die de werknemer zich door het niet-verrichten van de arbeid heeft bespaard. 5 Van de leden 1 tot en met 4 kan voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken ten nadele van de werknemer. 6 In geval van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten in de zin van artikel 668a kan een afwijking als bedoeld in lid 5 in totaal voor ten hoogste zes maanden worden overeengekomen. 7 Na het verstrijken van de termijn, bedoeld in lid 5, kan van dit artikel slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer. "

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100