Wat zijn de gevolgen voor een werkgever wanneer een werknemer reservist is?

Een reservist moet jaarlijks wel meer dan eens deelnemen aan een opleiding of een oefening. Dit heeft consequenties voor je dagelijkse baan, maar hiervoor maak je afspraken met je werkgever. Wat zijn de consequenties wanneer een reservist wordt opgeroepen bij een echte dreiging (aanslag of natuurramp)? Als reservist moet je voldoen aan je oproepplicht. Maar wat als een werkgever je niet vrij geeft?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er bestaat momenteel geen enkele (wettelijke) verplichting om toestemming te geven voor de inzet van de reservist bij Defensie. Wel vindt de Rijksoverheid het belangrijk dat in goed overleg tussen leidinggevende en medewerker naar oplossingen wordt gezocht, waardoor de reservist ingezet kan worden. Daar waar het werk het toelaat, wordt aan leidinggevenden gevraagd de inzet van reservisten voor Defensie zoveel mogelijk te faciliteren. De reservist en leidinggevenden hebben in principe altijd ‘het laatste woord’ bij de inzet en de duur van de inzet van een reservist. Er kan hiervoor altijd een overleg plaats vinden in de driehoek werkgever, reservist en Defensie. Defensie gaat wel uit van het adagium “vrijwillig, maar niet vrijblijvend”. De reservist kan eventueel kiezen voor het opnemen van vakantieuren, buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging en het (tijdelijk) terugbrengen van zijn arbeidsduur. De Rijksoverheid biedt de reservist de mogelijkheid om voor de duur van zijn inzet zijn arbeidsduur te verminderen, zodat het werkgeversdeel van de pensioen premie tijdens de inzet niet voor rekening komt van de reservist wanneer hij of zij langere tijd weg is. De werkgever kan een financiële tegemoetkoming aanvragen, als zijn werknemer minimaal 3 maanden voor operationele inzet in dienst van Defensie komt. Uitgangspunt is dat de werknemer voor zijn Defensie-inzet al bij de civiele organisatie werkte en daar na afloop ook terugkeert. De tegemoetkoming bedraagt € 50 per werkdag, met maximaal 5 werkdagen per week. De werkgever ontvangt geen vergoeding van Defensie bij arbeidsongeschiktheid van de reservist. Als de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan Defensie, kan de werkgever een schadeclaim bij Defensie indienen. Werkgevers kunnen hierover contact opnemen met het ServiceCentrum Employer Support Reservisten.

Toegevoegd op 13 juli 2018 09:46: bron
Bronnen:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/reserv...
https://www.p-direkt.nl/binaries/p-direkt/...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100