bedrijfsarts altijd verplicht?

Mijn werkgever betaalt mijn loon niet meer uit, nu krijg ik wel een oproep om naar de bedrijfsarts te gaan. Ben ik in deze situatie verplicht om te gaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als je je loon wilt ontvangen moet je in ieder geval naar de bedrijfsarts gaan. Als je als werknemer verzuimt om gehoor te geven aan een oproep om naar de bedrijfsarts te gaan heeft de werkgever het recht om je loon stop te zetten art. 7:629 lid 3 sub e BW. Loondoorbetaling bij ziekte art. 7:629 lid 1 BW. Bij een nul-urencontract gelden de volgende regels omtrent het doorbetalen van loon gedurende ziekte: - De werknemer wordt ziek tijdens een oproepperiode Hij krijgt minstens 70% van zijn loon over de afgesproken periode die hij zou moeten werken. Als dit lager is dan het voor hem geldende minimumloon, krijgt hij het minimumloon.

Ik zie hier een paar dingen. Bij ziekte (verzuim) wordt het dagloon bepaald aan de hand van de referte periode (13 weken) Dus wat je zou moeten ontvangen per dag is een gemiddelde van wat je de afgelopen 13 weken per dag verdiende. Om recht te hebben of houden op loon tijdens ziekte gelden een aantal criteria. A) Als de werkgever een afspraak maakt bij de bedrijfsarts dien je die na te komen. de bedrijfsarts schrijft een advies en de werkgever zal dit met je bespreken. Als daar re-integratie inspanningen in staan van de werknemer en die beschrijft de werkgever op papier. Als je daar niet aan meewerkt mag hij het loon stopzetten. Als je het er niet mee eens ben mag je een deskundig oordeel aanvragen bij het UWV. B) Je moet meewerken aan de activiteiten die volgens de wet poortwachter verplicht zijn. Denk aan je op tijd ziek melden, de werkgever vertellen wat je nog wel kunt (om eventueel aangepast werk te bespreken) Indien mogelijk op verzuimgesprek komen bij de werkgever en mee werken aan re-integratie afspraken. (er is meer maar dit zijn een beetje de hoofdlijnen) C) Je hebt een 0 uren contract. De benaming bestaat niet echt meer. Maar je hebt wel afspraken over hoe en wanneer je wel of niet moet werken. En is de reden van verzuim een bedrijfsoorzaak? Op welke wijze wordt je loon waar je per dag voor werkt uitbetaald? Wat zit er in en wat niet en wordt later uitbetaald? Denk aan vakantiegeld en verlof etc.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100