Mag mijn baas zomaar van een 4 wekelijkse loon periode overgaan op een maandelijkse periode, zonder toestemming van mij?

Weet jij het antwoord?

/2500

Niet zonder toestemming. (In de regel) wel zonder persoonlijke toestemming. De betaalfrequentie van het loon staat in de arbeidsovereenkomst en volgens die frequentie moet het loon worden voldaan: "Burgerlijk Wetboek 7 artikel 623: 1. De werkgever is verplicht het in geld naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, met dien verstande dat het tijdvak voor voldoening niet korter is dan één week en niet langer is dan één maand. 2. Het tijdvak na afloop waarvan het loon moet worden voldaan, kan bij schriftelijke overeenkomst worden verlengd, maar niet langer dan tot een maand wanneer het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een week of korter is, en tot niet langer dan tot een kwartaal wanneer het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een maand of langer is. 3. Slechts aan de werknemer komt de bevoegdheid toe om ter vernietiging van een beding dat afwijkt van dit artikel, een beroep op de vernietigingsgrond te doen." Een werkgever kan om een bepaalde reden de betaalfrequentie van het loon willen veranderen. Als in de arbeidsovereenkomst een betaalfrequentie van 4 weken staat, zou dat met instemming maximaal een maand kunnen worden. Om te voorkomen dat hij dat aan alle werknemers persoonlijk toestemming moet vragen (waarbij de een het wel wil en de andere het niet - en dát kan natuurlijk niet) is vaak al een oplossing hiervoor bedacht in de arbeidsovereenkomst, namelijk een beding dat eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst mogelijk maakt onder bepaalde omstandigheden. En daar heb je dan ook voor getekend. Dit is mogelijk op grond van BW 7:613 "Artikel 613 De werkgever kan slechts een beroep doen op een schriftelijk beding dat hem de bevoegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken." Daar zit wat rek in, want wanneer is sprake van 'redelijkheid en billijkheid'. In de praktijk werkt het dan vaak zo, dat de werkgever van dit beding gebruik maakt na instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Toegevoegd na 3 minuten: Als de werknemers een (eenmalig) voorschot van een week salaris krijgen, gaat de overgang soepel.

Ja , dat kan . Hij mag er zelfs een week geld van maken . Behalve als het expliciet in je aanstelling's brief en de daarop volgende AO staat vermeld . Zo als werkgever en werkgever komen een 4 weeks salaris overeen en dan op welke dag en de berekening enz . Je mag geen nadeel onder vinden er zitten nou een maal nooit geen 4 weken in een maand . Anders werk je vaak een weekje te veel in de maand . En da's niet leuk .

Het mag niet zomaar, maar wel naar overleg en mogelijkheid van inspraak. Nu ligt de situatie anders bij een een groot bedrijf met een OR of zoiets of een kleine bedrijf met weinig personeel. Als het gaat om een kleine groep van werknemers, dan dient de werkgever al het personeel bij een te roepen en hun de voorgenomen wijziging voor te leggen. En daarna het personeel onderling de gelegenheid te geven om te overleggen en een standpunt in te nemen. Het zal dus niet zomaar gebeuren, maar het is vaker gebeurt en zal ook vaker voor komen. En voor de overgang van 4 wekelijks loon naar maandelijks loon zijn spelregels en daar aan heeft de werkgever en werknemer zich aan te houden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100