mag een leraar personelijke gegevens aan mijn werkgever doorgeven?

Ik volg een bbl opleiding en mijn leraar heeft tegen mijn werkgever verteld dat ik asperger heb. Dit wilde ik mettertijd zelf tegen mijn werkgever vertellen omdat ik vind dan mensen mij moeten leren kennen en niet mijn autisme.
Nu heeft hij dit dus verteld buiten mijn weten om. Hij had dus geen toestemming van mij, mijn ouders en/begeleiders. Ik ben 21 en zit niet op een speciale school maar gewoon op het summa college zoals 'gewone' kinderen. Mijn autisme is ook niet zo erg dat het enige belemering in het werk vormt.

Nu is mijn vraag, had deze leraar het wel mogen vertellen of is dit schending van mijn privicie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat mag niet zomaar, ook wettelijk niet en daar zou je ook actie op kunnen ondernemen. Het doorgeven van persoonsgegevens mag alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Er zijn zes in de wet vastgelegde gronden waarop een gegevensverstrekking gebaseerd kan zijn: de toestemming, de overeenkomst, de wettelijke verplichting, een vitaal belang van de betrokkene, de uitvoering van een publiekrechtelijke taak en het gerechtvaardigd belang. Als iemand dus je gegevens doorgeeft, dan moet dat gebaseerd zijn op één van deze zes gronden. "Waar kunt u klagen als u meent dat een organisatie uw persoonsgegevens ten onrechte aan een andere organisatie heeft verstrekt? Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie die uw persoonsgegevens aan een andere organisatie heeft verstrekt. Dit is de zogeheten verantwoordelijke. De verantwoordelijke kan zijn uw werkgever, energiebedrijf, gemeente, bank, zorginstelling of een webshop waar u producten heeft aangeschaft. Als u meent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt en de verantwoordelijke reageert niet of niet naar uw tevredenheid op uw verzoek of klacht, dan kunt u naar de rechter gaan met een beroep op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens biedt. U kunt de rechter dan bijvoorbeeld vragen om een verbod, herstel van de (nadelige) gevolgen of een schadevergoeding. U kunt ook een signaal afgeven bij het CBP. Het CBP gebruikt de informatie uit uw signalen voor het maken van keuzes in het kader van zijn toezichthoudende taak. Het CBP doet dit op basis van een risicoanalyse. De ernst van de overtreding en het aantal mensen dat hierdoor wordt geraakt, zijn hierbij belangrijke criteria. Het CBP kan naar aanleiding van uw signaal een onderzoek starten. U wordt daarover in de regel niet persoonlijk geïnformeerd, tenzij uw signaal daartoe aanleiding geeft." Bovenstaande tussen aanhalingstekens gezette tekst is gekopieerd uit: http://www.mijnprivacy.nl/VEELGESTELDEVRAGEN/Pages/Doorgifte+algemeen.aspx Daar vind je ook meer informatie.

Neen, dit had de leraar nimmer mogen vertellen. Dit zijn medische gegevens die door derde nimmer aan een ander verstrekt mogen worden zonder toestemming van het betreffende persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiging.

Je leraar had dit niet mogen vertellen. Je persoonlijke situatie door vertellen moet altijd toestemming voor gegeven worden.Nu is het wel zo dat hij waarschijnlijk het beste met je voor had. Je kunt twee dingen doen boos zijn of het in je voordeel laten werken. Bij asperger zijn ook vele voordelen in je werk. Jij kunt dingen die andere niet kunnen. Vertel de voordelen en ook de nadelen zodat je begrip krijgt. Daarnaast is het niet zo dat het stage bedrijf het aan al je collega,s gaat vertellen. Vraag of stage het niet door verteld aan de collega,s. Laat de wereld maar zien hoe goed en bijzonder het hebben van asperger is. Geniet van je stage.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100