Mag een werkgever thuis komen controleren bij ziekmelding?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee dat mag hij niet, er is ook nog een wet die de privacy beschermt, wel mag hij enkele vragen stellen, zie aanvullende info Toegevoegd na 2 minuten: .

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, wil de werkgever graag zoveel mogelijk weten over de achtergrond van het verzuim. De wijze waarop hij met deze informatie omgaat is echter aan regels gebonden. Aan de andere kant geldt op sommige punten wel een informatieplicht voor de werknemer. Ook voor de gegevensuitwisseling met derden zoals arbodienst en verzekeringsmaatschappij gelden regels. De werkgever mag niet informeren naar aard en oorzaak van de ziekte. De werknemer mag hierover zwijgen indien de werkgever ernaar informeert. Wel mag de werkgever in bepaalde situaties bij de ziekmelding direct informeren of er aanpassingen in het kader van de reïntegratie aangeboden kunnen worden. Het Koninkijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft een code vastgesteld voor de gegevensuitwisseling tussen werknemers, bedrijfsartsen, werkgevers, behandelend artsen en verzekeringsartsen bij arbeidsverzuim van patiënten/werknemers. In de code ‘Gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en reïntegratie’ (op te vragen) staat precies welke gegevens onder welke voorwaarden mogen worden uitgewisseld. Uitgangspunt daarbij is dat de efficiënte samenwerking tussen betrokken artsen in balans moet zijn met de bescherming van de privacy van de patiënt/werknemer.

Ja, maar alleen met instemming van vakbonden, OR of personeelsvertegenwoordiging. Bovendien moet de werkgever voor de controle en begeleiding van ziekteverzuim een contract hebben met een bedrijfsarts. Als de werkgever hierover geen afspraken maakt met vakbonden of medezeggenschapsorganen en ook niet deelneemt aan een regeling binnen zijn branche, is hij verplicht voor de verzuimbegeleiding een arbodienst in te schakelen.

Bronnen:
www.tempo-team.nl

Ja dat mag hij, het moet wel vastgelegd zijn hoe en wanneer en op welke wijze dergelijke controles plaatsvinden. Hier een stukje erover: De werkgever is verplicht het loon van een werknemer door te betalen indien de werknemer ongeschikt is tot werken ten gevolge van ziekte. In verband met deze verplichting heeft de werkgever het recht om te (laten) controleren of de aanspraak van de zieke werknemer op loondoorbetaling terecht is. Controlevoorschriften moeten aan een drietal eisen voldoen. Ten eerste dienen de voorschriften schriftelijk te zijn vastgelegd. Daarnaast dienen ze redelijk en noodzakelijk te zijn om het recht op loon vast te stellen. Het artikel zegt echter niets over het verstrekken van medische gegevens. De werknemer bepaalt zelf wat er met dergelijke gegevens gebeurt. Hij mag dus langskomen, maar dan ben je niet verplicht te antwoorden waar je precies last van hebt en of je hier bijv. vaker last van hebt. Ook kan uw werkgever van u eisen dat u naar het spreekuur van de arbodienst of bedrijfsarts komt, als dat mogelijk is tenminste, en dat u de arbodienst/bedrijfsarts informatie geeft over de aard en oorzaak van uw ziekte. Let op: u bent niet verplicht om deze informatie aan uw werkgever zelf te vertellen. http://www.mijnprivacy.nl/Vraag/privacy-werk-uitkering/Zieke-werknemer-privacy/Pages/zieke-werknemer-privacy.aspx

Bronnen:
http://www.cbpweb.nl/downloads_av/av27.pdf

Hij mag natuurlijk best langs komen en aanbellen en op visite komen. Maar jij hoeft hem niet binnen te laten. Je hoeft hem ook niets over je ziekte te vertellen. Maar je moet wel meewerken aan bezoeken van een arboarts, of bedrijfsarts, en je wel houden aan de regels omtrent het ziekteverzuim. Regels bij ziekmelding Uw werkgever kan regels opstellen waar u zich aan moet houden als u zich ziek heeft gemeld. Bijvoorbeeld dat u op bepaalde tijdstippen thuis bent, zodat de arbodienst of bedrijfsarts kan bellen of langskomen. Maar uw werkgever mag niet van u verwachten dat u constant thuis bent of de arbodienst/bedrijfsarts dagelijks laten langskomen als dat niet nodig is. Ook kan uw werkgever van u eisen dat u naar het spreekuur van de arbodienst of bedrijfsarts komt, als dat mogelijk is tenminste, en dat u de arbodienst/bedrijfsarts informatie geeft over de aard en oorzaak van uw ziekte. Let op: u bent niet verplicht om deze informatie aan uw werkgever zelf te vertellen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100