Wat wordt er bedoeld met: De arbeidsovereenkomst eindigt dientengevolge van rechtswege per 1 april 2012?

Houdt dit gewoon in dat ik dan 1 april 2012 uit dienst ben?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een werkgever biedt je een contract aan voor bepaalde tijd, laten we zeggen een jaarcontract. Je komt bijv. op 1 dec. in dienst. Dat betekent dat dit contract van rechtswege eindigt op 1 dec. nadat je een jaar gewerkt hebt bij die baas. Het contract is dan uitgediend en volgens de wet is er dan aan voldaan. De werkgever heeft dan de mogelijkheid om dit contract te verlengen en er nog een jaar aan vast te plakken. Indien hij je niet meer nodig heeft of je niet helemaal voldoet kan hij gewoon afscheid van je nemen en hoeft hij je niet langer in dienst te nemen. Omdat er staat ' dientengevolge' betekent dit wel zeker dat hij je contract niet verlengt. Voorafgaand aan deze regel zal wel aangegeven staan 'waarom' hij tot deze beslissing is gekomen. Je kunt het ook lezen als; "het gevolg hiervan is....."

Ja, dit betekent dat je per 1 april 2012 niet meer in dienst bent. Dientengevolge betekent niets meer als 'daarom of als gevolg'.

Ja. In je contract staat ergens dat je arbeidsovereenkomst in principe op die datum eindigt, en blijkbaar zijn er geen omstandigheden gevonden om je contract te verlengen, dus verloopt het gewoon 'van rechtswege' (omdat het zo volgens de wet mag) op die datum. De zin er voor zal de reden aangeven waarom je contract/dienstverband eventueel niet verlengd wordt.

Juist, Dat is een standaard zin om aan te geven dat vanaf die datum er geen overeenkomst meer is. Uiteraard kan de werkgever hem wel verlengen. Mocht je dan op 1 april toch aan het werk moeten wordt het contract geacht te worden verlengd zoals het oude contract met dezelfde voorwaarden. Tenzij je na je derde contract komt, dan is het onbepaalde tijd.

Artikel 667 (BW) 1. Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken bij overeenkomst, bij de wet of door het gebruik aangegeven. 2. Voorafgaande opzegging is in dat geval nodig: a. indien zulks bij schriftelijk aangegane overeenkomst is bepaald; b. indien volgens de wet of het gebruik opzegging behoort plaats te vinden en daarvan niet, waar zulks geoorloofd is, bij schriftelijk aangegane overeenkomst is afgeweken. 3. Een arbeidsovereenkomst als bedoeld in lid 1 kan slechts tussentijds worden opgezegd indien voor ieder der partijen dat recht schriftelijk is overeengekomen. 4. Indien een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst, die anders dan door rechtsgeldige opzegging of door ontbinding door de rechter is geëindigd, eenmaal of meermalen is voortgezet door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, is in afwijking van lid 1 voor de beëindiging van die laatste arbeidsovereenkomst voorafgaande opzegging nodig. De termijn van opzegging wordt berekend vanaf het tijdstip van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 5. Van een voortgezette arbeidsovereenkomst als bedoeld in lid 4 is eveneens sprake indien eenzelfde werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkanders opvolger te zijn. 6. Voor de beëindiging van een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is voorafgaande opzegging nodig. 7. Een beding, krachtens hetwelk de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt wegens het in het huwelijk treden van de werknemer of wegens het aangaan van een geregistreerd partnerschap door de werknemer is nietig. 8. Een beding, krachtens hetwelk de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt wegens zwangerschap of bevalling van de werkneemster is nietig. Dit wetsartikel is op u van toepassing ,behalve als in de CAO anders is bepaald. groet

Bronnen:
http://www.arbeidsrechter.nl/bw#667

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100