Hoe kan dit op een Nette manier worden uitgesproken? (zie uitleg)

Hebben jullie gereserveerd?

Dit is wat mijn collega afgelopen vrijdag vroeg aan binnenkomende gasten. Mijn collega 42 Jaar en de gasten waarschijnlijk 70+. (HoReCa) De gast reageerde verontwaardigd, ze zou namelijk met U aangesproken moeten worden.

Maar hoe is het mogelijk om dit op een nette manier te brengen, wij kwamen er niet uit. Jullie is toch voor mensen waar je "je" en "u" tegen zegt.

Alvast bedankt voor de hulp!

Toegevoegd na 9 minuten:
Wordt "hebben jullie gereserveerd" als vraag dan ook niet als fatsoenlijk ervaren bij 65+'ers?

Toegevoegd na 2 uur:
Normaalgesproken wordt iedereen ook aangesproken met U, maar bij het aanspreken van een groep was niet gedacht aan de U in meervoudsvorm. Bedankt voor alle antwoorden!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Heeft u gereserveerd zou de formele vorm zijn. U is ook voor meervoud.

Heeft u gereserveerd? u is zowel enkelvoud als meervoud.

Het is de regel dat je tegen gasten u zegt ipv jullie , jullie zeg je tegen bekenden dus vrienden ed maar niet tegen gasten. Ik hoop je geholpen te hebben met dit antwoord

Ik denk dat 'heeft u gereserveerd?'of 'u had gereserveerd?' al een stuk beter overkomt bij deze mensen. Ik denk het toch al beleefder is om sowieso u tegen gasten te zeggen ongeacht de leeftijd (wel ouder dan achttien Toegevoegd na 1 minuut: Ah beetje nutteloos zie ik. wel grappig dat zoveel mensen ongeveer gelijk reageren

Jullie is het persoonlijk voornaamwoord voor de tweede persoon meervoud in het Nederlands. Het is een verbastering van jij+lui. Voor de formele tweede persoon meervoud bestaat de vorm ulieden; meestal gebruikt men daar echter gewoon u voor. De oervorm voor de tweede persoon meervoud is yu: in het Proto-Indo-Europees betekent yuyam: jullie en is tu of tuvam : jij. In de late Middeleeuwen kenden de meeste Hollandse dialecten nog het woordje du voor "jij" en ji voor "jullie" en "u" (een beleefdheidsmeervoud dus). Hier kwam echter onder Brabantse en Vlaamse invloed verandering in: in deze streektalen kwam het woordje ghi in zwang voor alle aangesproken personen. Om nu duidelijk te maken dat er meerdere mensen werden bedoeld plakte men er luyden ("mensen") achter. De verouderde variant jelui laat zijn etymologie nog duidelijk zien. In het hedendaagse Nederlands is het gebruikelijk jullie te vervoegen met -en ("jullie maken"). Vanwege de etymologie en de situatie in andere dialecten dan het Hollands prefereerde men voorheen een vervoeging met -t ("jullie maakt"), die men nog een enkele keer uit de mond van ouderen hoort.... tot zover... Een groep kan men aanspreken met jullie. Een enkele gast als U. Toegevoegd na 18 minuten: Zie Eenheids-pluralislijn voor het hoofdartikel over dit onderwerp. De verleden tijd verbuigt zich van oudsher dan als gij, echter daar zijn de meeste Nederlandstaligen het gevoel voor kwijt geraakt. Jullie kwamen is dan namelijk jullie kwaamt. Cognaten in andere dan de Hollandse streektaal zijn gulder (Oost-Vlaams), gullie/gillie (Brabants), dzjilie (West-Limburgs), julder (Zeeuws), hidder (West-Vlaams) en ieluu(j)/ieleu(j)/jule(n)/julie (Nedersaksisch). Het Fries, Gronings en (centraal-)Limburgs gebruiken nog steeds doe voor "jij" en jij/gij voor "jullie" en hebben dan ook geen dergelijke vormen nodig. In bepaalde vormen van Amerikaans-Engels hoort men wel you guys. In veel streektalen komen dergelijke vormen ook voor de eerste en derde persoon voor. Vooral de laatste (zullie, hullie) zijn wijdverbreid, vermoedelijk om verwarring met zij "derde persoon enkelvoud vrouwelijk" te voorkomen. De vormen voor de eerste persoon (willie Brabants, wudder West-Vlaams, wieluu(j)/wieleu(j)/wulie (Veluws)) zijn voornamelijk in het zuiden van het Nederlandse taalgebied te vinden en op de Veluwe. Zie ook Hun als onderwerp...

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jullie

De officiele ettiquetteregel voor vousvoyeren (persoon aanspreken met u of meneer, mevrouw, heer, hoogheid, etc) en tutoyeren (iemand aanspreken met voornaam, je, jij, etc) is als volgt: Ken je de persoon persoonlijk, dan mag je die altijd aanspreken met jij, je, of jullie, de voornaam, roepnaam of koosnaam of bijnaam, tenzij de persoon die je kent aangeeft met U te willen worden aangsproken. Ken je de persoon niet, dan is het de regel dat je die ongeacht welke leeftijd (behalve kinderen) aanspreekt met U. Als de persoon zelf aangeeft, niet met U te willen worden aangesproken, mag men overgaan op "je". Echter pas nádat de persoon eerst gevousvoyeerd is. Geeft de persoon dit duidelijk niet aan, blijft men de persoon aanspreken met U. Echter, je blijft de persoon in kwestie vousvoyeren en blijt je aanspreken met meneer, of mevrouw, of wat de persoon in kwestie bekleedt (meneer de burgemeester, hoogheid, dokter, etc). De gast had dus reden genoeg om verontwaardigd te zijn, hij of zij had niet aangegeven te willen worden aangesproken met "je" oftewel te worden getutoyeerd en daarom was het inderdaad niet netjes om omgevraagd de gast aan te spreken met "je". Uw collega kent de gast niet persoonlijk en had dit ook niet op deze manier moeten zeggen. Als uw collega "Goede-avond meneer / mevrouw, heeft u gereserveerd?" dan was dat uitstekend geweest. Als de persoon daarná had aangegeven niet met U te willen worden aangsproken, dan mag je over gaan op "je", zoals ik hierboven ook had beschreven. Dat geldt overigens niet alleen in de horeca. Overal waar je iemand tegenkomt waar je tegen moet spreken pas je deze regel toe. Toegevoegd na 2 minuten: Overigens, de gast geeft het zélf aan, je vraag dus niet zelf en gaat er ook niet zelf vanuit of je iemand mag aanspreken met je ipv met U. Toegevoegd na 7 minuten: Het maakt overigens niet uit of het een groep betreft, je kan maar één persoon tegelijkertijd aanspreken.

Ik persoonlijk vind dat je in de horeca iedereen met u aan moet spreken. Jong, oud, enkelvoud en meervoud. Het zijn je gasten en zo wensen ze ook behandeld te worden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100