Aan welke eisen moet een invaliden parkeerplaats voldoen?

Ik heb al eerder een vraag gesteld over een bekeuring, maar als gevolg van de antwoorden heb ik een tweede vraag...

Wat moet er allemaal bij een invalidenplaats aanwezig zijn? Een bord? een teken op de plaats zelf? Moet je bijv. dat bord op de vanuit je auto kunnen zien als je op de plek zelf staat? Zijn hier regels voor?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik heb even voor je gegoogeld, en zie dat er weinig eisen zijn aan de GPP wat betreft de bebording. Overigens worden ook de eisen met betrekking tot breedte vaak niet gehouden, wat erg lastig kan zijn voor rolstoelgebruikers, maar dat is een ander verhaal. Er is geen eis dat er een wit kruis moet zijn, en ook niet dat elke parkeerplaats een eigen bord moet hebben. Ik zie ook dat dit probleem veel vaker voorkomt dan ik dacht, google maar eens: er zijn blijkbaar heel veel mensen die totaal onbedoeld op een GPP parkeren, en het aanvechten van boete blijkt vaak niet te lukken. Dit lijkt mij een indicatie dat er niet duidelijk genoeg wordt bebord, maar helaas voor jou vrees ik dat je een beroep zeker niet per definitie zult winnen. Jurisprudentie van gerechtshof Leeuwarden in een soortgelijk geval: "10. Het hof overweegt voorts dat uit het Uitvoeringsbesluit BABW, noch uit enige andere wettelijke bepaling voortvloeit dat per gehandicaptenparkeerplaats een bord E6 dient te worden geplaatst. Hoewel markering door middel van een wit kruis of een afbeelding van een rolstoel de duidelijkheid van een gehandicaptenparkeerplaats ten goede komt, schrijft ook geen rechtsregel voor datdeze signaleringen op het wegdek van een gehandicaptenparkeerplaats moeten worden aangebracht. De omstandigheid dat er richtlijnen bestaan die het aanbrengen van signalering niettemin aanbevelen kan hieraan niet afdoen. ... 12. Voor wat betreft de zichtbaarheid van de aangebrachte bebording overweegt het hof als volgt. Wanneer een bord enkel bij het inrijden van de straat, door plaatsing van andere verkeersborden, minder duidelijk zichtbaar is, heeft dat niet tot gevolg dat het bord per definitie onduidelijk is geplaatst. Als iemand verder de straat inrijdt heeft hij, zoals ook blijkt uit de zich in het dossier bevindende foto's, een goed zicht op dit bord. Ook hier geldt dat van een weggebruiker mag worden verwacht dat hij oplettend is op aanwezige bebording. Eventueel dient een betrokkene zich er na het parkeren van te vergewissen of parkeren op de betreffende parkeerplaats voor hem toegestaanis. Dat de betrokkene dat in dit geval heeft nagelaten dient voor zijn rekening en risico te komen."

Bronnen:
http://jure.nl/bj4915

Zie artikel 24, 25 en 26 bij de link, en....de verkeersborden uit de E-serie (een link binnen het artikel) Verdere eisen zijn er niet, anders dan dat men bij de aanleg meer ruimte rondom het vak zal creëren Toegevoegd na 20 uur: Dit kunnen overwegingen zijn: De verkeerssituatie in uw directe woonomgeving wordt beoordeeld. Bezien wordt hierbij onder andere de parkeerdruk, verkeersveiligheid, de mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein en de doorstroming van het verkeer. Daarnaast wordt uiteraard de fysieke mogelijkheden voor de aanleg beoordeeld. En deze (advies CROW) is ook interessant: http://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?f=70&t=19421&start=0&st=0&sk=t&sd=a

Bronnen:
http://www.autorij-instructie.nl/?p=4329

In de inrichtingseisen voor een weg is opgenomen dat het vak een minimale breedte en lengte moet hebben, ook moet de invalideparkeerplaats dicht bij een voetpad liggen en bij objecten die met regelmaat door gehandicapten bezocht worden. Bij het oprijden van het parkeervak moet duidelijk aangegeven staan dat het gaat om een invalideparkeerplaats.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100