Wat is hel?

In veel religies is een concept van hel een eeuwig brandende teerput. Maar als je je lichaam achterlaat dan kan je het ook niet warm of koud krijgen.
Is hel mentaal? Dan hoef je niet dood te gaan dat kan hier ook.
Wat is hel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

vroeger in de gereformeerde kerk werd me geleerd dat als je dood gaat en niet bent bekeerd of uitverkoren dan ga je naar een eeuwig durende plaats waar je knarsetand van de pijn. Ik werd erg depressief van die leer en kreeg nachtmerries DAT WAS VOOR MIJ DE HEL

Ha, die Jacob207; De hel is een verzinsel van oude kerkvorsten om de gelovigen mee te kunnen dreigen en ze zo in het gareel te kunnen houden. Puur metaforisch dus. En inderdaad, de hel kun je af en toe tijdens je leven ook al ervaren als je het slecht treft.

Ik heb laatst een boek gelezen waarin een uitgebreid onderzoek was gedaan naar de verschillende christelijke werken die geschreven waren over het leven naar de dood. Hier was de bijbel in betrokken, maar ook de werken van jacob Lorber die later het johannes evangelie geschreven heeft. Daarin stond aangegeven dat er ook in de christelijke leer niet echt een hel en vagevuur bestaat, maar dat er verschillende verdiepingen zijn in het hiernamaals. Afhankelijk van de staat van de geest van de mens die dood gaat, voelt hij zich aangetrokken tot een bepaald niveau van hiernamaals. Alles is eigen keuze. Het hoogste niveau van hiernamaals is zuiver liefde, de liefde voor christus, de mens die dat heeft leren ervaren in zijn leven voelt zich daartoe aangetrokken. De niveaus daaronder zijn ook hemels, maar mensen worden niet geconfronteerd met wat ze nog niet aankunnen. De essentie is dan dat je met geesten bij elkaar zit die het zelfde niveau hebben en daar gewoon door leert. Ik zoek de titel van het boek straks op en dan gaat het bij de bron, maar zo uit mijn hoofd weet ik niet meer hoe het heet.

Een door mensen bedachte toestand,net als hemel. Je kunt gevoeglijk aannemen dat geen van beide bestaat. Bangmakerij & lokkertjes en op niets gebaseerde uitspraken.

oude culturen hadden (net als wij) geen idee waar de mens vandaan kwam en waar die naar toe ging als hij overleden was. de wens om langer te leven dan het aardse leven liet een geloof in een hiernamaals ontstaan. die zijn er meerdere: hemel en hel (met bij sommige geloven nog een tussenvorm). de kwaliteit van je bestaan hier maakte uit waar je uiteindelijk terecht komt. ben je een geweldig iemand geweest, waar niets op af te dingen viel, dan mocht je naar de hemel, een toestand van altijd durend opperste geluk. deed je op aarde niet wat er van een goed lid van de samenleving mocht worden verwacht, dan wachtte je uiteindelijk eeuwige verdoemenis, of de teerput of wat dan ook voor verschrikkelijke omstandigheden. een wijze les aan iedereen: doe nou maar wat er van je verlangd wordt en ben een goed lid van de maatschappij, dan kom je ook later goed terecht. maar hoe je het ook draait of keert, niemand weet het. niemand weet wat er straks op je wacht: de hemel, de hel of het grote niets. Ikzelf denk het laatste. ik geloof wel in de hemel, maar dan in de zin van dat is iets waar wij mensen hier op aarde naar moeten streven zolang we er nog zijn. meewerken aan een situatie waarin iedereen het goed heeft, waarin iedereen gelukkig kan zijn, geen honger hoeft te lijden, oorlogen zijn uitgebannen, waarin misstanden zijn opgeruimd en waarin iedereen zonder dwang zondermeer datgene bijdraagt wat hij kan, om die situatie te bereiken en in stand te houden. ik denk niet dat wij dat (mocht het ooit worden bereikt) nog mogen meemaken. jammer.

Voor zo ver ik het zelf denk te begrijpen is het hiernamaals/ gene zijde, geen soort hemel ergens boven, want er bestaat geen "boven ". De aarde is rond dus er kan geen boven bestaan. Gene zijde is niet meer of minder dan in een bepaalde "staat"zijn. Het is ook niet ergens, nee het is overal, ook gewoon tussen ons in, naast en achter je computer, in je tuinschuurtje, de slaapkamer, op straat, overal. Het begrip plaats, is er ook niet, alleen een ander soort bewustzijn, dus de hel bestaat ook niet, zou wat wezen zeg, alle niet katholieken zouden er in komen, of alle niet moslim's, niet Joden enz.

Nou kijk. Was Sartre, was Franse schrijver, zei "De Hel, dat zijn de anderen."

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sartre#Citaten

Hel/ sjeool/ hades betekent graf. De leer over de hel zoals we die nu kennen,- een plaats van pijniging-- is oorspronkelijk geen bijbelse leer. ;-) zie voor meer info : http://home.versatel.nl/gemeente.van.god/hellevuur.html Toegevoegd na 3 minuten: het is een plaats waarvan men zich van niets bewust is. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Pred9%3A5&id42=1&id18=1&id37=1&id16=1&id35=1&id17=1&pos=0&l=nl&set=10

''De hel is een religieus concept en duidt een plek of bestaanssfeer aan waar men na de dood heen kan gaan en welke gekarakteriseerd wordt door een hoge mate aan fysieke en mentale pijn en lijden. In bijna alle religies is er sprake van de aanwezigheid van een of meerdere hellen. Het begrip hel komen we veel tegen binnen het christendom en de islam. Na te zijn gestorven, zouden de zielen naar het hiernamaals gaan. Conform de vroomheid, eerlijkheid, kuisheid en/of andere zaken wordt er door een hogere macht beslist of een ziel naar de hemel mag of dat deze naar de hel moet. De hel is in die zin het tegenovergestelde van de hemel, namelijk een verblijf in afwezigheid van God. Rooms Katholieken geloven dat de meeste gerechtvaardige zielen voor hun intrede in de hemel eerst nog tijdelijk gelouterd dienen te worden in het vagevuur. Het christelijk en islamitisch concept van een bestaan na de lichamelijke dood als geest/ziel in hemel of hel, is terug te voeren op het Griekse idee van het dualisme (Plato) waarbij lichaam en geest twee gescheiden grootheden zijn die, in het geval van de geest, onafhankelijk van de ander kan voortbestaan. Deze visie wordt niet geruggesteund door de Bijbel, waar de oorspronkelijke gedachte is dat doden dood zijn, wachtende op de Opstanding. In de Bijbel speelt de hel wel een rol als plaats waar na het eindoordeel op de Dag des Oordeels, de goddelozen naartoe worden gezonden, terwijl de gelovigen een nieuwe hemel (heelal) en een nieuwe aarde beërven (Openbaring 21:1-5) waar voor de dood en het kwaad geen plaats meer is. De hel wordt omschreven als eeuwig. De hel wordt derhalve ook wel "eeuwige straf" of "eeuwige verderfenis" genoemd. Uit de hel is volgens de Bijbel geen bevrijding mogelijk. Het Boeddhisme maakt onderscheid tussen veel verschillende hellen, die variëren in de intensiteit en frequentie van de ervaren pijn. Er is in het boeddhisme geen sprake van een hogere macht die beslist of iemand naar een hel gaat of niet; alleen iemands eigen karma is hiervoor verantwoordelijk. Een leven in een hel is slechts tijdelijk; wanneer dat leven beëindigd is (doodgaan), kan men weer als een mens, als een dier, als een geest of in een hemel wedergeboren worden. (zie ook: boeddhistische kosmologie).'' Zie voor de rest van mijn antwoord mijn 2 reacties.

Ik geloof dat als je sterft je naar de hemel of hel gaat, en iedereen krijgt een nieuw lichaam. In de hel zul je voor eeuwig pijn hebben, en in de hemel zul je nimmermeer verdriet of pijn hebben.

Hand. 2:25-27, SV: „David zegt van Hem [Jezus]: . . . Want Gij zult mijn ziel in de hel* niet verlaten, noch zult uw Heilige overgeven, om verderving te zien.” Het feit dat God Jezus in de hel niet heeft „verlaten”, impliceert dat Jezus op zijn minst enige tijd in de hel of Hades is geweest, niet waar? Hades=hel=graf waar alle mensen heen gaan.

Ieder mens gaat na zijn dood naar een plek wat een afspiegeling is van zijn voorbijgaande leven. Ben je een liefdevol mens geweest, met oprechte belangstelling en deemoed voor je medemens, dan ga je ook naar zo"n plek. Is jouw leven onderdeel geweest van haat en vernietiging dan is het logisch dat je dan ook naar zo"n plek gaat, waar mensen elkaar haten en proberen te vernietigen. Wie zaait zal ter zijner tijd oogsten.

Hemel en hel creëer je zelf. Je kunt je eigen hemel of hel creeren hier op aarde. Wie kwaad doet gaat naar de hel, wie kwaad doet creëert zijn eigen hel. Wie goed doet gaat naar de hemel, wie goed doet creëert zijn hemel.

Hier op aarde,dat is de hel!!!

Mocht de hel bestaan, dan weet niemand hoe het eruit ziet. Dat kan niet. Behalve die man die 11 minuten in de hel was :P Grappie. In de Bijbel wordt hel beschreven als een brandende plek waar alleen maar lijd is. Bloed en marteltuigen enzo. Maar ja, ik persoonlijk geloof daar niet in. (Met alle respect voor mensen die er wel in geloven, hoor)

Naast een door gelovigen geschapen plaats waar het heel vervelend moet zijn, een toevoeging aan arabische koffie, een kruidje waar je opgewekt van wordt.

In de bijbel wordt hiervan zonder voorbehoud melding gemaakt. Het is een poel des verderfs waar de worm niet sterft en de vlam niet uitgedoofd word. Als er interesse is wil ik de vindplaatsen wel opzoeken.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100