Is telepathie iets spiritueels of een wetenschappelijk aangetoond iets?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

dat ligt eraan wat je onder #iets# #spiritueel# #wetenschappelijk aantoonbaar# en #telepathie# verstaat. daarom mijn antwoord helemaal onderaan dit verhaal :) Onder telepathie verstaat men het vermogen tot rechtstreekse overdracht van gedachten en gevoelens en van informatie op afstand zonder gebruik van taal of technische hulpmiddelen. maar wat is die #taal# precies waarmee dit kan? spreektaal? of zijn er ook andere zintuigen die #een# taal kunnen waarnemen? non verbaal, vangen receptoren iets op? ben je je hier altijd bewust van? kan je dingen overbrengen die je zelf niet weet, maar die anderen wel op kunnen pikken (bewust of niet bewust) kan je zelf dingen overbrengen die anderen niet bewust zien? ja, dat kan. hoe beter je iets of iemand kent hoe makkelijker kan. in die zin ben je dus op iemand afgestemd omdat je sociale micro interacties oppakt waar je je niet bewust van bent. communiseren op afstand. maar wanneer is het spiritueel, wat is spiritueel, wanneer ben je wel of niet spiritueel? in de psychologie heeft men een woord die hier duidelijkheid in kan geven. mentaliseren. mentaliserend vermogen houdt in dat mensen het doen en laten van zichzelf en anderen waarnemen en begrijpen in termen van gevoelens, overtuigingen, bedoelingen, woorden, taal, voorstellingen ets vanuit een bepaalde belevingswereld. hoe #lijkt# iets vanuit een mentaliserend vermogen bepaald hoe iets ook #is#. hier koppelen we woorden aan als #echt/fout/raar/onzin/waarheid# etc. a)bestaat telepathie (zonder woorden iets overbrengen) JA b)bestaat telepathie door zonder ook maar 1 onbewuste handeling? NEE c) is het spiritueel? c-1) NEE, als je weet hoe het werkt met die signalen (gili mentalist legt dit uit en komt verdraaid spiritueel over want hij weet dingen die hij #niet# kan weten) c2) JA, vanuit de pseudowetenschap vanuit iets bovennatuurlijks c3) dat kan, afhankelijk van de invulling bij c1 en c2 d) is #het# wetenschappelijk aangetoont? d-1) volgens c2) volgens empirisch resultaten JA d-2) volgens c1) ja d-2) herhaalbaar door resultaten in een gecontroleerde omgeving die met metingen, voorspellingen, methoden die bekend en betrouwbaar zijn en 'spirituele' of 'paranormale' veronderstellingen aantoonbaar maken met maar 1 consistentie. NEE bij link 1 info over de psychische kant van het verhaal (hoe intrepeteert dus #ziet# iemand #iets#) en een filmpje's van iemand die de sociale micro interacties perfect ziet en kort uitlegt

Bronnen:
http://www.nopapers.nl/az/feastforpeace/go...
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...
http://www.youtube.com/watch?v=sair-w3U9E8...

Tot nu toe is het niet wetenschappelijk aangetoond.

Buiten dat ook spirituele zaken wetenschappelijk verklaard kunnen worden, is niemand nog in staat geweest om controleerbaar en herhaalbaar aan te tonen dat telepathie bestaat. Derhalve kan je zeggen dat er geen wetenschappelijk bewijs voor bestaat.

Natuurkundige Alex Kaivarainen van de Universiteit van Turku in Finland legt op een wetenschappelijke manier uit hoe mentale krachten op veel verschillende niveaus interacteren met alles om ons heen. Onderbouwd met wiskundige vergelijkingen geeft hij een verklaring voor het bestaan van onder meer telepathie. Kaivarainen heeft enkele theorieën opgesteld waarmee de genoemde verschijnselen wetenschappelijk kunnen worden verklaard. In verband met telepathie heeft de BBC experimenten met mensen en dieren gedocumenteerd, waarbij honden zijn gefilmd van wie het baasje was uitgegaan en zonder doel door de stad zwierf. Op een bepaald tijdstip kreeg het baasje een teken, waarop hij besloot naar huis en dus naar zijn hond terug te gaan. De filmploegen legden vast dat precies op het moment dat het baasje dit besluit nam, de hond opstond, naar de deur ging en op zijn baasje ging liggen wachten. Uit tal van herhalingen van de experiment bleek dat het niet om toeval ging: de resultaten waren steeds dezelfde. Tot nu toe is niet duidelijk hoe telepathie werkelijk werkt. Na jaren van onderzoek is men er echter zeker van dat het fenomeen bestaat. De vraag naar de oorzak en naar de bijzondere telepathische aanleg van sommige mensen blijft daarom bestaan. Dat maakt dit thema tot één van de mysteries van de mensheid. Lees hieronder meer:

Bronnen:
http://50.23.49.17/~r2h7xa9p/index.php?opt...
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/spirit...

De Engelse bioloog Rupert Sheldrake heeft zich ook beziggehouden met wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Misschien geen van beide. Uit eigen ervaring kan ik beamen dat dieren in staat zijn telepathisch te zijn. Een van mijn katten wachtte jaren lang op mij als ik thuis kwam van een tournee van een paar weken. Mijn vrouw vertelde me dat tien minuten tot een uur voordat ik daadwerkelijk de straat in reed. De kat op de vensterbank of op de stoep al naar me uitkeek. Dezelfde ervaring met het terugkomen van vakanties. Als test kwamen we een keer via een andere, niet voor de hand liggende straat naar huis. De kat zat een paar blokken van ons huis in de juiste richting op ons te wachten. We stonden paf! Alweer een niet over te dragen ervaring, waar een wetenschapper niets mee kan. Niet alle katten doen dit namelijk. En totaal niet spiritueel en voor ons geheel tastbaar.

Tot op heden is het (nog) niet wetenschappelijk bewezen. Maar of het dan daarmee "wel of niet bestaat" of dat het een 'breinmatige beleving is'? Wat maakt het in feite uit? Onze hersenen zijn voor enorm groot deel al "onbevattelijk"! Ook onze emoties, gevoel of intuïtie verlopen grotendeels via onze hersenen toch? Voor mij is telepathie niet iets 'mystieks of bv spiritueel' maar een normaal en natuurlijk iets dat bij de ene mens of dier sterker of minder sterk is ontwikkeld. Misschien beetje te vergelijken met bv ons gehoor...bij normaal gehoor (alle info hier http://nl.wikipedia.org/wiki/Gehoordrempel) pikken we frequenties of trillingen op die we nog 'logisch' doen aanzetten tot bv een reactie of handeling. Bij vele mensen en dieren is gehele bereik ahw groter en dan zullen de 'telepathische uitwisselingen' ook meer opvallen. Soms is het domweg ON-logisch als er sprake is van telepathie en/of overdracht! Zo leerde ik een tijd geleden (zakelijk) iemand kennen"vanuit het niets", woonde hier nog maar zeer kort in deze stad, geen gemeenschappelijke vrienden of kennissen hadden we, geen andere overeenkomsten aanvankelijk enz. Vanaf dag 1 dat we contact kregen, zeiden we op zelfde moment en meestal in dezelfde soort bewoording wat er in ons opkwam! Tot in de meest bizarre dingen toe qua woordkeuze, associaties, ingevingen, details van iets toe! Als ik dit vergelijk met een 'sterke of goede' band met iemand hebben zoals bv partner of kind enz, dan zou een telepathisch contact meer liggen op "elkaar zo goed kennen" dat je ook van nature al dingen voorvoelt of ziet aankomen ;) Dan spreek je weer eerder over een juiste afstemming naar elkaar, ook niet gebonden aan enige tijd of afstand... Tja en hoe verklaar je iets als dit? Paar weken geleden moest ik (en een zus van me) ineens paar maal denken aan een oude jeugdvriend, ruim 25 jaar niet meer gesproken of gezien, en geen gezamenlijke of actieve contacten meer mee (hij is/was naar buitenland ook verhuisd) Ben zelfs nog gaan googlen om bv een emailadres te vinden. Na een weekje kregen we te horen dat deze jeugdvriend na zeer kort ziekbed is overleden! Maar goed, volgens mij is het niet belangrijk OF telepathie bestaat of wel/niet spiritueel is, of erkend door de wetenschap.... Degenen die dit zelf hebben ervaren, zullen dit ook niet nodig meer vinden want het 'gebeurde heel gewoon' :)

Ja, onze hond (een kleine dwerg Teckel) gaat ook liggen bij de voordeur als mijn vrouw om boodschappen naar de stad is. Het klopt wel met de tijd dat ze dacht ik ga nu weer naar huis. Ik denk wel dat honden en katten zich in de loop van de laatste 100 jaar behoorlijk geestelijk op een hoger niveau ontwikkeld zijn (ook door reincarnatie). De huisdieren begrijpen voelen de mensen heel goed aan -gevoelsmatig. Waarschijnlijk is door deze klik dat huisdieren nu een grote plaats in het gezin krijgen. Missschien zal ook wel aan het ras liggen of de intelegentie van katten en honden, hoog of lager is. Vrroeger, jawel vroeger spande men honden nog voor een kar. Dat is gelukkig verleden tijd...

het heeft te maken met gevoel, dat kan je wetenschappelijk niet aantonen. het kan ook puur toeval zijn?

Telepathie is een natuurlijk iets, en zeker niet altijd spiritueels. Het speelde vroeger een belangrijke rol bij natuurvolkeren, maar heden ten dage zijn we de verbinding met de natuur steeds meer aan het kwijtraken, zodat het nu ontkend , en niet meer toegepast wordt.

De geest behoort niet tot deze zichtbare wereld. Maar hij komt uit de wereld van onbeperkte bestaanwijzen waar de Goddelijke Bevelen onmiddellijk worden uitgevoerd zonder tussen komst van oorzaken. Daarbij heeft hij (de geest) de materie nodig om in deze wereld werkzaam te kunnen zijn, net zo als energie snoeren en gloeilampen nodig heeft om licht te geven. De materie beperkt echter ook de werking van de geest. Om de geest dus activer te kunnen maken en minder gebonden aan tijd en ruimte. Telepathie is (nog) niet wetenschappelijk gemeten. Het is wellicht een afspraak voor in de toekomst... Het is een ervaring. Waarvan genoeg voorbeelden en bewijzen van zijn.