Is er in de bijbel humor te vinden?

Staat er in de bijbel ook maar iets wat als humoristisch gezien kan worden en ook als zodanig bedoeld is?

Toegevoegd na 5 uur:
De meeste antwoorden gaan voorbij aan de extra toelichting die ik gegeven heb:

Staat er in de bijbel ook maar iets wat als humoristisch gezien kan worden en ook ALS ZODANIG BEDOELD is?

Of je het persoonlijk humor vind of niet is niet mijn vraag.

Weet jij het antwoord?

/2500

Simson laat de Filistijnen touwen maken en ze zo aan het werk zet dat ze wel 20 kilometer moeten lopen om erachter te komen dat ze gefopt zijn (Richt. 16:4-9). In Spreuken waar de spot wordt gedreven met de luiaard die zo moe is dat hij niet de puf heeft om zijn hand uit zijn bord te halen

Bronnen:
http://www.bijbelaantekeningen.nl/blog/201...

Jazeker. Ik vind de bijbel erg humoristisch. Voor een niet-gelovige is het erg grappig om te lezen welke verklaringen voor het leven, voor de zon, de maan, de sterren etc. er 2000 jaar geleden leefden. Een aanpassing van het klassieke zondvloedverhaal van de Sumeriërs naar een Bijbelse variant ervan is ook grappig natuurlijk. Vooral als je bedenkt dat er nog mensen bestaan die dit als waarheid aannemen. Het feit dat er 2 tegenstrijdige versies van het scheppingsverhaal en verschillende versies van de 10 geboden in hetzelfde boek staan kun je ook zien als humor. Maar dat zijn eigenlijk allemaal humoristische effecten die door de schrijvers van de bijbel zeker niet grappig bedoeld waren. Een meer theïstische benadering (als antwoord op de vraag of het ook als zodanig bedoeld is) vind je via de bron. Er is een serieuze Bijbelstudie gedaan naar humor in de bijbel. Hieronder heb ik de belangrijkste stukken gekopieerd: "Als eerste komt het woord humor, eutrape’lia (“scherts, grap, humor, geestigheid”) maar één keer voor in de Bijbel en wel in Ef 5:4 waar het afhankelijk van de vertaling wordt vertaald met dubbelzinnige (NBV, WV95, GNB96), lichtzinnige taal (HSV), gekkernij (SV) zotte of losse taal (NBG51) en wel in de negatieve betekenis dat we het niet zomaar moeten gebruiken. Als we uitgaan van de volgende definitie “Humor is het vermogen om iets wat grappig, amusant of geestig is aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen” dan zijn er zeker een aantal voorbeelden te noemen. Zo zijn er vele passages in Spreuken waar de spot wordt gedreven met de luiaard die zo moe is dat hij niet de puf heeft om zijn hand uit zijn bord te halen (19:24; 26:15), of de luiaard die zo bang is dat er een woeste leeuw midden in de stad is dat hij het huis niet uit durft (26:13). En ondanks dat Paulus waarschuwt dat we niet zomaar humor mogen gebruiken heeft in zijn eigen brieven toch regelmatig dubbelzinnige opmerkingen waar je om moet lachten, zoals “Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat” (Rom. 7:15)." Dus ja, voor wie het zien wil is er wel de nodige humor in de bijbel te vinden.

Bronnen:
http://kspronk.wordpress.com/2009/05/02/de...

Ik geloof niet dat de Bijbel bedoeld is om humoristisch te zijn. Daarom denk ik dat het antwoord op je vraag 'nee' is.

Humor is een gevoel. Een gevoel wordt opgeroepen door een zintuiglijke waarneming in combinatie met opgedane ervaringen en cognities, mogelijk in combinatie met lagere driften. Elke beoordeling van humor is dus per definitie tendentieus. Kortom: humor bestaat slechts in de ogen van diegene die het gevoel ervaart. Zeer sterk afhankelijk van de eigen gemoedstoestand. Het ene moment kun je iets humoristisch vinden terwijl hetzelfde gegeven op het andere moment onvoorstelbaar vervelend kan zijn.

In de Kinderbijbel stond er bijv. dat de apostelen al dagen liepen te mokken dat ze geen vlees meer hadden. Toen bedacht God: 'Dan zullen ze vlees eten ook, en wel een hele maand lang, tot ze ervan walgen!' Ik vind dat wel een goeie.

Bronnen:
Kinderbijbel 'Het hoogste woord'

Matheus 19: ‘ 23 Ik verzeker jullie,’ zei Jezus tegen zijn leerlingen, ‘het zal een rijke veel moeite kosten het hemelse koninkrijk binnen te komen. 24 Ja, ik zeg jullie: het is voor een kameel gemakkelijker om door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te komen.’ Het idee van een kameel door het oog van een naald is natuurlijk overdreven. Jezus maakt iets duidelijk in de stijl/vorm van beeldspraak, op deze overdreven manier zet hij zijn stijl kracht bij. In lukas 6:41,42 spreekt hij dat we een splinter (fouten) in het oog van een broeder of zuster zien, terwijl we de balk (nog meer fouten) in ons eigen oog niet opmerken. In deze twee passages kunnen we misschien opmerken dat hij een wolkje van humor gebruikt om zijn betekenis kracht bij te zetten, of het als "zodanig bedoeld is " staat er niet bij, maar het is waarschijnlijk voor sommigen wel voor humor interpreteerbaar. Voor zover ik weet is er in de bijbel geen enkele tekst waar expleciet bij staat of deze " als zodanig bedoelt is" , wel naar mijns inziens, teksten zoals de twee voorbeelden, die men humoristisch kan interpreteren. Maar een interpretatie is, en blijft natuurlijk, een eigen uitleg, en deze is voor een ieder van ons verschillend.

We zullen nooit weten of Johannes zich op de knieën sloeg van pret toen hij de apocalyps schreef, maar het is niet onmogelijk.

Nee. Lees eens het boek 'In de Name of the Rose'. Daar zie je de middeleeuwse strijd over of je als gelovige mag lachen, omdat Jezus (vzmh) immers volgens de Bijbel ook niet lachte. Ook in het Oude Testament komen ook geen grappige of lollig bedoelde teksten voor. De Bijbel is een religieus Boek, het is net zo onwaarschijnlijk als dat er humor te vinden is in de Nederlandse wettenbundel.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100