Staat er in de Bijbel iets over milieuvervuiling?

Weet jij het antwoord?

/2500

1. God geniet van zijn schepping (Spreuken 8:22-36). Vervuiling doet hem oneer aan. Wie dat herstelt, prijst hem. 2. Milieubederf komt door zonden waarvan we ons moeten bekeren. Bekering moet blijken uit onze daden (Jakobus 2:14-26). 3. Vervuiling is onrecht: ze treft vooral de zwakste mensen, voor wie gelovigen juist moeten opkomen. Milieuherstel beschermt de ‘onaanzienlijken’ (Matteüs 25:31-45), met wie Jezus zich identificeert. 4. Deze aarde is niet van ons, maar we zijn ‘oppassers’ (Lucas 16:1-8): daarom mogen we hem niet uitbuiten, maar moeten in zijn Geest verzorgen.

Bronnen:
https://visie.eo.nl/2013/07/is-de-bijbel-m...
www.biblestudytools.com/svv/spreuken/passa...

Nee, niet letterlijk. Maar er staat wel in dat de mens goed voor de aarde moet zorgen. Vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel wordt door de Schepper de taak aan de mens gegeven om de door God gemaakte tuin met alles wat daar leeft te onderhouden en beschermen. Zie bijvoorbeeld Genesis 1 vers 26 en vers 28: ‘Laten wij mensen maken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ En in Genesis 2 vers 15 staat: God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.

Jehovah God heeft de aarde gemaakt om te dienen als een met een tuin te vergelijken woonplaats voor de mens. Hij zei dat al zijn werk „zeer goed” was en gaf de mens de opdracht om de aarde „te bebouwen en er zorg voor te dragen” (Genesis 1:28, 31; 2:15). Hij is ongetwijfeld zeer verontwaardigd over het wanbeheer van de mens, want Openbaring 11:18 voorzegt dat hij hen zal „verderven die de aarde verderven”. We mogen dus niet onverschillig zijn met betrekking tot de toestand van de aarde. De Bijbel verzekert ons dat elk spoortje van de schade die door de mens is veroorzaakt, ongedaan zal worden gemaakt wanneer God ’alle dingen nieuw maakt’ (Openbaring 21:5)

Nee, er staat niets in over milieuvervuiling, want: - In de tijd van de bijbel leefden er slechts een paar miljoen mensen. - Afval was toen per persoon zo weinig dat het toen geen probleem was. - Afval was toen bijna allemaal organisch (poep, pies, hout, etc.). Afval is pas de laatste 50 jaar pas een probleem, met miljarden mensen en al dan niet afbreekbare stoffen (papier, plastic, stofzuigers, wasmachines, etc.)., die apvallende bergen vormde.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100