Is er verschil tussen de verschillende orthodoxe kerken?

Je hebt bijvoorbeeld de Fins Orthodoxe kerk, de Russische, de Griekse, de Oosterse. Wordt hiermee dezelfde kerk bedoeld maar dan in Finland, Rusland, enz?
En is de term Oosterse een verzamelnaam voor deze kerken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er is in wezen geen verschil tussen alle orthodoxe kerken. De oosters-orthodoxe kerk, ook wel orthodoxe kerk genoemd, ziet zichzelf als voortzetting van de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. De Griekse naam 'orthodox' betekent letterlijk 'rechtgelovig’, 'het ware geloof behoudend' en 'juiste leer', en wordt in die zin ook wel gebruikt als synoniem voor 'rechtzinnig' of 'streng in de leer'. De orthodoxe kerk kent een groot aantal kerken met elk een eigen hoofd; meestal zijn ze nationaal georganiseerd. Het ontstaan van deze nationale kerken kan uit specifieke culturele, geografische, politieke en historische omstandigheden worden verklaard. Alle orthodoxe gelovigen beschouwen zich als leden van de ene en dezelfde kerk, de Heilige Orthodoxe Kerk, ook wanneer zij organisatorisch en jurisdictioneel, kerkrechtelijk niet onder de kerk uit hun land van herkomst staan. De culturele, linguïstische, geografische en geschiedkundige verscheidenheid, die tot het zelfbegrip van de orthodoxie behoort, deelt de kerk niet op in meerdere van elkaar gescheiden of verschillende orthodoxe kerken. Zij zijn allen met elkaar verbonden door hetzelfde geloof (Heilige Schrift, oud-kerkelijke geloofsbekentenissen, kerkelijke overleveringen, oecumenische concilies), hetzelfde godsdienstig leven, dezelfde kerkrechtelijke bepalingen en dezelfde kerkordening. Hun totaal aantal gelovigen wordt geschat op 225 tot 300 miljoen gelovigen.

Bronnen:
http://www.monachos.net/conversation/topic...
https://community.logos.com/forums/t/85103.aspx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters-orth...