Reincarneren mensen ook in dieren en andersom?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, aangezien reïncarnatie niet bestaat.

Dit is wel een beetje een geloofs kwestie maar mijn mening is dat mensen in dieren reincarneren en soms ook andersom. Als je bijvoorbeeld goed geleefd hebt kom je ook als een dier met een goed leven terug (kan varieren van een kakkerlak in een dierentuin tot een huiskat die een eigen openhaard heeft). Maar dieren komen ook wel eens in mensen terug. Ik kan geen voorbeeld noemen maar ik denk zeker dat het kan.

Bronnen:
geloof

Als je er in gelooft dan zou dat best kunnen! Maar ik geloof niet in reincarnatie dus is het voor mij zeeeeeer onwaarschijnlijk!

Jah, als je erin gelooft wel. Dieren staan onderaan in het kasten stelsel van het hindoeisme. Hoe je leeft bepaalt of je zakt of stijgt in de (sub)kastes. Bovenaan staan de rijke mensen, dan de armen, dan de kaste lozen en dan de dieren. Als je al bij de kastelozen hoort (als je vader en moeder dit al waren) en je leeft 'slecht', kan je reincarneren in een dier. En natuurlijk ook andersom, als je als dier goed leeft. Dat zakken en stijgen in de kastes gaat gelijdelijk. Je hebt namelijk heel veel subkastes.

Dat weet alleen god.

Ik geloof in reïncarnatie. En ik geloof ook dat mensen in dieren reïncarneren. Dus ook andersom. Ik geloof dat ze zelfs in planten, bomen en zelfs stenen kunnen reïncarneren. Met als doel om te leren hoe dit nu is. Dan bedoel ik diepgaand.

Heel interessante vraag! Even buiten de discussie om of reïncarnatie nu wel of niet bestaat, zijn we het er allemaal wel over eens dat dieren een ziel hebben. Daarvoor hoef je alleen maar een dier in de ogen te kijken.... Reïncarnatie is een evolutionaire leer..zelf schepping en evolutie.. Evolutie ontwikkelt zich naar 1 kant uit. Naar boven. Altijd hoger. In de reïncarnatie leer is het de wens van de ziel om steeds hogere aspecten van zichzelf te ervaren. Dus in dat opzicht zal een mens niet willen reïncarneren als dier. Maar als een “ hoger” lees, spiritueel bewuster mens/ wezen. Maar een dierlijke ziel zal er volgens die filosofie inderdaad naar streven te incarneren als een menselijke ziel. Dat zou immers een stap hoger op de ladder naar spiritueel bewustzijn zijn. Mensen die in reïncarnatie EN karma geloven zullen waarschijnlijk antwoorden dat het niet alleen mogelijk is voor de menselijke ziel te incareneren als dier, maar dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Incarnatie van een ooit menselijke ziel als dier in de vorm van straf. Dan zijn er ook nog mensen die dieren een hogere status geven dan mensen. Denk aan de betekenis van runderen in sommige culturen. In die culturen wordt het voor een menselijke ziel als eer beschouwd om te incarneren als dier. Dus het antwoord op de vraag " reincarneren mensen ook in dieren en andersom " luidt.. het ligt eraan aan wie je het vraagt. Als je het mij vraagt.. en dat doe je indirect.. zeg ik , ja het is mogelijk . Maar de menselijke ziel zal er niet voor kiezen te incarneren als een dierlijke ziel. De menselijke EN de dierlijke ziel zal willen incarneren als een spiritueeel bewuster wezen.

IK denk van niet omdat mensen een veel grotere keuze vrijheid hebben dan dieren, onze geest is verder op weg naar vrijheid van denken en doen. Wij kunnen beter de gevolgen van bepaalde mogelijkheden overzien dan dieren. Dieren doen omdat ze gedreven worden door instincten, wij kunnen naar het instinct luisteren of naar de intuïtie of naar de ratio of onze gevoelens, wij moeten kiezen, nadenken. Ik denk dat wij nog niet de volledige vrijheid van keuze hebben, bepaalde dingen zijn geregeld door de natuurwetten, die kunnen wij niet omzeilen. Andere wezens kunnen dat wel, die zijn dan weer verder dan wij mensen. Het zou kunnen dat je om een bepaalde les te leren zou kiezen om al die keuze vrijheid van de geest op te geven en daadwerkelijk terug te gaan naar de diervorm, maar ik weet niet of dat kan, of de geest dat kan. Je hebt toch al een bepaalde ontwikkeling door gemaakt (kennis van vrijheid opgedaan), dat zou je dan weer af moeten stoten, anders wordt je als dier gek.

Niet alleen als dieren,maarzelfs als voorwerpen. Ik ben in een vorig leven(ik weet niet meerwelk) een drankfles geweest! Dat uit zich nog steeds als liefde voor de fles. Ik bezoek daar voor een glasoloog,maar het heeft niet veel geholpen.

Nee niet volgens de Bijbel, als je sterft ga je of naar de hemel of naar de hel voor eeuwig.

Jazeker, en zelfs in een krop sla. Maar dan moet je het wel erg bont hebben gemaakt. Doorgaans wordt in het westen optimistisch gedacht, iedere volgende reincarnatie een stapje hoger. In Azie kun je ook "degraderen" tot plant, of mineraal. http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article740923.ece/Reiuml_ncarnatie_is_voor_velen_een_aantrekkelijke_gedachte Toegevoegd na 2 minuten: Het is echter maar de vraag is "wie" het is die reïncarneert. De "ik" die ik "ik" noem? Of iets meer onpersoonlijks.

Nee dat kan absoluut niet. Een mensenziel is indentiek, en dat van een dier is en groepsziel wat gedeeld wordt met soortgenoten. Mensen reincarneren dus weer als mens, als daar aanleiding toe is. Ik geloof wel dat alles bezielt is, van boom tot steen, en niets is dode materie.

"Reincarneren mensen ook in dieren en andersom?" Naar mijn mening is 'reïncarnatie' een 'mogelijkheid', die men (nog) 'niet kan bewijzen'; maar áls men aanneemt dat 'reïncarnatie' bestaat, dan meen ik daar het volgende over: -men wordt GEBOREN om te leven; -men LEEFT om te sterven; -men STERFT om te vernieuwen; -men VERNIEUWT om weder geboren te worden. Als een 'men' dus vernieuwt, dan vergeet men (bijna?) alles van het oude en herinnert men zich daar (bijna?) niets meer van. Wat is 'men'? Men = GEEST (denken)/ ZIEL (voelen); en geest (denken)/ ziel (voelen) = LEVENSKRACHT. Naar mijn mening is het 'de levenskracht (de geest/ ziel dus)', die in 'de fysieke stof' reïncarneert: -de levenskracht ONTSTAAT in de fysieke stof; -de levenskracht BESTAAT in de fysieke stof; -de levenskracht VERGAAT in de fysieke stof; -de levenskracht VERNIEUWT en ontstaat daarna weer in de fysieke stof. En wanneer 'de levenskracht (de geest/ ziel)', in 'de fysieke stof' komt, dán pas wordt bepaald tot wát het zich zal gaan vormen, of welk 'stofje/ ras/ soort/ geslacht' het zal gaan zijn. Ik zeg eigenlijk: Het is niet de fysieke stof die bepaald WAT men is, maar DAT wat de fysieke stof levend maakt, de LEVENSKRACHT dus, want dát is (naar mijn mening) wat een ieder voorstelt; dus áls reïncarnatie mogelijk zou kunnen zijn, dan is het voor mij ook mogelijk dat de levenskracht (de geest/ ziel) 'alle vormen aan kan nemen'; vormen van micro (zeer klein) tot aan macro (heel groot). Mijn antwoord en (onbewijsbare) mening is dus: Wanneer 'de levenskracht (de geest/ ziel)' ooit in 'een menselijk lichaam' is geweest, dan zou het, volgens mij, in 'een dierlijk lichaam' kunnen terugkomen...

Ja, aangezien reïncarnatie bestaat...

Het zou moeten kunnen maar voor mijn denkbeeld is dit geen natuurlijke gebeurtennis.

Nee. Mensen willen evolueren als mens, en kiezen daarom steeds een mensenleven, een mensenlijf, om in te ontwikkelen en groeien.

Nee, er bestaat alleen maar evolutie. Van een leven als mens naar een dierlijk leven op aarde is niet mogelijk.

Volgens de vele boeken die hier over handelen gaat het altijd opwaarts. Dus zal een dier wellicht als mens incarneren, maar nooit andersom. Je hebt een leerproces