Zijn Paranormale zaken nog steeds niet wetenschappelijk bewezen? Gaat dit ooit gebeuren?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In het kader van je vraag is het interessant om ook eens te kijken wat James Randi hiermee doet. Hij is waarschijnlijk het bekendst van de One Million Dollar Paranormal Challenge waarin de James Randi Educational Foundation een prijs van een miljoen dollar uitlooft aan degene die het bewijs kan geven van enig paranormaal of bovennatuurlijk verschijnsel onder testomstandigheden waar beide partijen mee akkoord gaan. Tot nu toe heeft niemand die prijs kunnen claimen, ook niet bv. de (door sommigen) veelgeprezen Derek Ogilvy. Dit is een voorbeeld van hoe paranormale zaken (voor zover ze dus zouden bestaan) nog niet door de wetenschap zijn bewezen. Of de wetenschap ooit het paranormale kan verklaren? Ik denk het wel. Uiteindelijk ben ik er van overtuigd dat er verklaarbare 'oorzaken' zijn voor het paranormale. Besef dat slechts 5% van jouw omgeving direct waarneembaar is. De rest bestaat uit zaken die je niet zo direct waar kunt nemen (straling, electriciteit, gassen, etc. etc.). Genoeg zaken die nog verder uitgezocht moeten worden. Ooit zullen we lachen om het paranormale, net zoals we nu lachen om onze voorouders, die dachten dat de goden op een aambeeld sloegen als bij een onweersbui de donder over het land raasde....

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Randi

Nee, want dan zijn dat soort zaken niet meer paranormaal. Moeten paranormale zaken per sé wetenschappelijk bewezen worden?

Zoals wetenschappelijke gv-ers hier zouden antwoorden: Nee, anders heet het geen paranormaal, maar normaal. Ja het gaat ooit gebeuren.

Dit is een lastige. Aan de ene kant is he tmakkelijk snel te roepen: Nee. Want daarna zijn ze niet meer paranormaal. En natuurlijk is het zo dat wetenschap niet bewijst dat iets bestaat. Wetenschap zoekt verklaringen voor bestaande zaken. Dus er zal geen wetenschappelijk bewijs komen. De redenatie terzijde geschoven, kunnen we verder denken: 'daarna zijn ze niet meer paranormaal' Dat zou betekenen dat het bewijs ertoe leidt dat iets niet meer paranormal is. Dus ja: De zaken die we nu als paranormaal zien, kunnen eventueel bewezen worden. Daarbij is er een definitie aan het ontstaan die niet alleen uitgaat van of iets al dan niet aan te tonen is,maar verschuift richting 'paranormale zaken zijn zaken die men met de normale zintuigen niet waar kan nemen'. Vanuit dat oogpunt moet je concluderen dat paranormale zaken paranormaal blijven, ook als het bestaan ervan aangetoont wordt. De vraag blijft dan: Bestaan deze zaken ook echt. Want alleen dan kan je bewijzen dat ze bestaan. Zolang er geen bewijs voor of tegen het bestaan is, kan iedereen daar voor zich een antwoord op moeten geven.

Het begrip wetenschappelijk bewijzen gaat zo ver, dat paranormale zaken altijd erg moeilijk te bewijzen zullen zijn, De wetenschap loopt altijd achter de fijten aan. Even een* kunstje *laten zien op comando van de wetenschap, lijkt niet uitvoerbaar. Zie paranormaal even als een* sneeuwbui*. De wetenschap kan van te voren vrij nouwkeurig berekenen dat er sneeuw kan komen. Je kan camera's neerzetten, meetapperatuur enz. om het eerste sneeuwvlokje op film te zetten. Toch zou dit nooit lukken, welke is het eerste sneeuvlokje? De wetenschap kan er wel een definitie van geven, welk vlokje de eerste is, ook ongeveer hoe groot hij zal zijn en waar hij gaat vallen. Maar het eerste vlokje is allang gevallen, elders, ze zullen altijd te vroeg of te laat zijn. Wel kan je vaststellen dat het sneeuwt en dat doorgeven aan de wetenschap, maar dat eerste vlokje zullen ze nooit zien. Toch zal er een tijd komen dat het wetenschappelijk aantoonbaar wordt, we zijn er bijna.

Er is jaren geleden een Professor Ten Haaf geweest. Hij publiceerde en doceerde over paranormale zaken en vroeg er aandacht voor. Dat gaf althans een schijn van wetenschappelijkheid aan het geheel. In de laatste jaren van zijn leven werden zijn stellingen, beweringen, meningen wat meer in twijfel getrokken. Zo herinner ik me tenminste. Zoek in de bibliotheek of op Google maar naar hem. Hij heeft in ieder geval een hoop informatie over het onderwerp aangedragen.

Dat wat je noemt paranormale zaken hoeven niet wetenschappelijk bewezen te worden, want ze wordt ervaren op empirisch niveau van de bewustzijn. En empirisch niveau van de bewust zijn heeft geen bewijzen nodig voor het eigen bestaan, want de eigen bestaan is al empirisch bewijs voor het bestaan zelf.

Wetenschappelijk bewezen is een term die je niet mag gebruiken. Je kan hoogstens zeggen: op dit moment is er nog geen wetenschapper geweest die ook maar de geringste aanwijzingen heeft van het bestaan van paranormale zaken. Dit gaat ook nooit gebeuren omdat zoals als 'wetenschappelijk bewezen' niet bestaat. Voor niks is trouwens een wetenschappelijk bewijs.

paranormaal houd in dat er niet veel over bekent is. dus dan zullen paranormale zaken nooit wetenschappelijk worden bewezen want dan zouden ze niet paranormaal zijn.

Jazeker er zal een moment komen dat wetenschap en spiritueel denken elkaar zullen ontmoeten. De eerste aarzelende pasjes zijn al gezet op het gebied van nano technologie. Het punt is dat heel veel wetenschappers op hun punten blijven staan, ondanks het bewezen tegendeel. Zo is de wetenschap verworden tot een dogma, welke niet veranderd mag worden. Maar er is hoop, het ochtendlicht dient zich aan welke allen zal verlichten.

Het standaarwerk waarin verslag wordt gedaan van alle onderzoek op dit gebied heet Lexikon der Parapsychologie und ihrer Grenzgebiete. uitgegeven door de Wissenschaftliche Buchgesellschaft in Darmstadt. Ik beschik over de versie uit 1976. Dat wil zeggen: er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebied en zoals dat bij "echt wetenschappelijk" onderzoek hoort worden alle standpunten besproken. Mijn eigen opvatting luidt dat er van bewijzen pas sprake kan zijn wanneer er ruimte wordt gemaakt voor een ander soort "materie" dan waar we gewend zijn ons onderzoek op te baseren. Ook ben ik ervan overtuigd dat wat voor de meesten nu "paranormaal" heet over enige tijd algemeengoed en dus normaal zal zijn. Vergelijk het met electiciteit. Wie nog nooit kennis gemaakt heeft met electriciteit zal denken dat er paranormale zaken aan de hand zijn wanneer iemand in een donkere ruimte een lamp aansteekt.

Als je geloof eronder vind vallen, dan wel. Ik geloof dat ieder mens voor Gods rechterstoel zal verschijnen.

Voor mij eigenlijk helemaal niet van belang of dit ooit ook via de wetenschap bewezen of erkend zal worden :) Mogelijk is het vanuit die "para-wereld en optieken" wel niet eens bedoeld om zo erkend/bewezen te worden ? ;) Bestaan van de God is ook niet wetenschappelijk bewezen en alsnog hebben velen baat bij welke manier van geloof ook. Zelf ben ik niet anti de wetenschap (integendeel) maar ook niet anti alles wat als para (betekent immers : naast/voorbij) normaal wordt beschouwd. Als ik in de reguliere medische wereld, niet meer verder kom, zou ik mezelf wel "beperkend" vinden om niet ook eens om te zien naar een alternatieve manier. Voorbeeld: mijn eerste kat (ik woonde nog op kamers), dame en 'geholpen' had 2.5 jaar lang om de haverklap (bloederige) blaasontsteking en zat 3-4wekelijks, soms met spoed en in weekend bij de dierenarts, en met alle AB kuren, onderzoeken, tal van keren katheriseren, een kapitaal kwijt, meerdere dierenartsen bezocht en zowel geen duidelijke oorzaak, en geen blijvende verbetering! Vriendin tipte me beetje lacherig over een man in Weesp die dieren zelfs op afstand kon behandelen en tegen zelfs laag tarief! Bellen (had er nog geen spatje vertrouwen in!) en hele gewone man zonder poeha over 'hoe en wat' nam op. Hoefde enkel een foto (digitaal was er toen nog niet) op te sturen met liefste gehele poes erop (vriendin naast me stikte van lachen toen ik dit zo herhaalde! (oops) en dit met toen 10 gulden per post over overboeken. Hij zou me binnen 2 weken bellen over zijn bevindingen en evt aanpak. Keurig op tijd belde hij, ervoor ook toen hij bedragje binnen had al ff kort, en zei enkel: ik deed wat ik kon en mocht, poes zal als goed is vanaf nu geen blaasontstekingen meer krijgen!? Ik besloot minimaal maand af te wachten... Nadien hem gebeld en inderdaad tot die tijd zelfs geen spatje bloed gezien, en poes Lotje leek ook actiever! Lotje heeft hele leven lang, ze werd zelfs ruim 24 jaar, nooit 1 x weer blaasklachten gehad en liet ik inslapen wegens dementie op den duur! Tja, en zo ken ik wel maar bewijsbare vergelijkbare goede ervaringen ;)