Bestaat god buiten ons of in ons?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het is een concept wat van buitenaf gegeven wordt maar uiteindelijk moet je het vanbinnen ervaren.

God bestaat alleen inhet hart en het hoofd van de gelovigen Toegevoegd na 1 dag: Grappig dat dit antwoord als zo slecht wordt ervaren. Ik zal even de opmerking verduidelijken: Ik geloof dat god niet bestaat voor de mensen die hem niet in het hart of hoofd dragen. Dus bestaat hij alleen daar waa de mensen dat wel doen.

Hij bestaat buiten ons en zoekt ons op, daarom ook in ons.

Geen van 2, hij bestaat niet, het is een verzinsel.

Of Hij nu bestaat, of niet, dat maakt zoveel niet uit. Als jij er rotsvast in gelooft, en je hecht veel waarde aan je geloof, dan bestaat Hij voor jou. Mensen die niet geloven zullen Zijn bestaan ontkennen.

God is overal: Voor je om je de juiste weg te wijzen. Naast je om je te behoeden en te steunen. Achter je om je te beschermen tegen listen van boosaardige mensen. Onder je om je op te vangen wanneer je valt. In je om je te troosten wanneer je verdriet hebt. Hij is om je heen om je te verdedigen wanneer andere aanvallen. En hij is boven je om je te zegenen, te beschermen en te bewaren.

Het is maar net hoe je het ervaart. wie kan hier nou een zinnig antwoord op geven? Sommige mensen geloven dat God alles is wat is, sommige geloven dat God een man is op een troon in de hemel. wie zal 't zeggen.

Er is niets buiten god, en god is in alles. (gecombineerd panentheisme en pantheisme)

Als God één is en de énige, dan zijn wij allemaal een afspiegeling van God, dus God is in ons... Het enige wat wij moeten doen is dat realiseren...

Beide.! God is ergens en nergens...

het is maar wat je gelooft als je er in gelooft zit god in ons maar als je er niet in gelooft buiten ons dus is eigenlijk maar een twijfelgevalletje

God bestaat in alles, bevat alles en omvat alles.

Beide. Ieder mens heeft een stukje Goddelijkheid in zich gekregen. Daarmee hebben wij een lijntje naar de God buiten ons. En daarin herkennen wij elkaars Goddelijkheid. Dit 'weten' is meestal onbewust sluimerend in ons aanwezig. Maar wanneer je je er echt bewust van wordt, besef je de rijkdom en verbondenheid in ons allen.

Bronnen:
een cursus in wonderen

"Bestaat god buiten ons of in ons?" Ik denk dat hetgeen, wat mensen ‘god’ noemen, buiten ons én in ons zou kunnen bestaan; voor mij is ‘het’ innerlijk én alomvattend…

"ons" daar bedoel je denk ik gelovige mensen mee. God zit in de gelovige mensen, want daarbuiten kan een sprookje niet bestaan.

Wanneer je een bijbel leest, staat er, dat wij geschapen zijn naar zijn evenbeeld. Nergens staat dat God een een mens is. Ik geloof in Goddelijke Energie en die is in ons. Wanneer God Energie is en wij geschapen zijn naar..... dan kan het niet anders zijn dan dat het in ons is en daarom ook om ons heen is. Toegevoegd na 4 minuten: Het Is!

God bestaat alleen in jouw fantasie, net als spoken, elfen en dwergen.

How about: NIET?

God bestaat buiten ons EN in ons. Ik zie vaak hoe God zich door de onverwachte liefde van soms volkomen onbekenden zich manifesteert. Alleen God kan de mens tot waarlijk altruistisch gedrag bewegen. Hij Die ons geschapen heeft, gebruikt ook ons wel eens als kanaal om Zijn Liefde door te geven. Het is buitengewoon ontroerend om dit te ervaren en /of ondergaan. Daarom weet ik zeker dat Hij overal is, in ons en om ons.

Op de katholieke school leerde ik dat God alomtegenwoordig is.

Een god is iets metafysisch. Metafysische zaken staan buiten het fysieke; buiten het natuurlijke; ze zijn bovennatuurlijk. Lijkt me dus dat een god buiten ons staan.

Afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Ziet men god als een spiritueel wezen die sturing kan geven dan staat hij buiten ons. Maar ervaar je god als een soort van geweten dat je bevraagd om zelf sturing te geven aan je leven of levensvragen dan is god in ons zelf. Onafhankelijk of god nu wel of niet bestaat en in welke vorm gaat het er denk ik om hoe men god ervaart en welke baten men hierbij heeft.

god zit tussen je oren!

Buiten bereikt ons binnen.. En van binnenuit, uitten we naar buiten... Mijn mening is beide..

Zoals jij het stelt bestaat 'ie alleen in ons. In onze fantasie weliswaar en met "onze" bedoel ik de gelovigen. Ieder z'n ding, maar het concept van een god is compleet achterhaald. In een perfecte wereld zou 'ie helemaal niet bestaan of hoeven te bestaan. Het is slechts een invulling voor onze angsten en voor alles wat we niet begrijpen.

Hij bestaat buiten ons anders waren wij allemaal God.

God is alles, God is overal, God bestaat in ons en wij bestaan in God. Dit natuurlijk de Christelijke werkelijkheid veronderstellende...

Ik denk dat er helemaal nergens een god bestaat. Maar ja, het is maar wat je onder 'bestaan' verstaat. Het lijkt mij persoonlijk vrij logisch dat er geen god is, maar er zijn toch mensen die nog steeds denken dat dat wel zo is. Voor hen bestaat god dus wel. In mijn visie bestaat hij dan in hun hoofd, in hun eigen visie zit hij ergens op een wolk te bestaan.

wie gelooft nu in god god is onzein

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100