Waarom zetten de Joden zich in het Oude Testament zo af tegen Baäl?

In het Oude Testament wordt vaak strijd geleverd tegen aanhangers van Baäl. Waarom verschilde deze leer zo van het jodendom?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Omdat bij de verering van Baäl zaken als KINDEROFFERS en sexuele uitspattingen (priesteressen waren prosti's) vereist/normaal waren. Dat dit niet helemaal gezond is had God dus goed gezien en heeft daarom de Joden bevolen Baäl NIET te dienen.

Joden zette zich in die tijd tegen alle andere religies af. Daarom vonden de Romeinen (wat later) ze ook erg vervelend.

joden zetten mensen altijd af.....

Baäl is een afgod (vruchtbaarheidsgod o.i.d.). De wet van Mozes, verkregen van God op de berg Sinai eist van Joden dat ze zich afkeren van alle (af)goden en alleen de God van Israël (JHWH) dienen. Dat is de reden waarom Joden zich afzetten tegen Baäl. Overigens is het wel interssant om te noemen dat het joodse volk meer dan eens de mist inging, zich afkeerde van hun God en Baäl dienden. Zie hierover de profeten in het OT.

In tegenstelling tot wat men in de kerken leert, waren de eerste Joden en Israelieten Polytheisten. Pas na de terugkeer uit Babylon waar men kennis had gemaakt met de Perzische religie, vond het Monotheisme in het Jodendom algemeen ingang. We spreken dan van de tijd van Ezra. Vanaf deze tijd is er een grote campagne tegen het polytheisme en de oudere Schriften zijn als deel van deze campagne aangepast waardoor het lijkt of toen ook al zo tegen Baal en consorten werd gestreden.

als je een godsdienst predikt waarvan de hoofdregel is ER IS MAAR EEN GOD" dan is het logish dat je de andere goden moet zien uitteroeien:O)