Ze zeggen dat de vaticaan de originele Bijbel bevat, waarom hebben wij geen exacte kopie hiervan?

Ze zeggen dat er stukken brieven uit de Bijbel zijn weggehaald om de mensheid te onderdrukken. Waarom zou God dit toelaten.

Toegevoegd na 1 minuut:
*bevat moet bezit zijn.

Toegevoegd na 15 minuten:
''het'' vaticaan

Toegevoegd na 30 minuten:
Ik zou echt gek worden als iemand de Originele Bijbelstukken naar buiten brengt en blijkt dat het een sprookje was. Ik zou er kapot van zijn.

Toegevoegd na 37 minuten:
Ik vind dit best een goeie vraag, maar ik kan niet op mezelf stemmen lol

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat laat God ook niet toe. Hij is ontzettend boos.

Niemand heeft de originele Bijbel, want die is verloren gegaan door op schrift stelling van mondelinge overlevering in het geval van het Oude Testament en kopiëring in het geval van het Nieuwe Testament. Toegevoegd na 8 minuten: Edit: juiste spelling is 'opschriftstelling', wat ik eerst ook had staan, maar in tweede instantie te bizar vond. Nu blijkt dat ik toch gelijk had.

Een exacte kopie van de bijbel, zoals deze destijds geschreven is, is voor ons moderne mensen niet te lezen. We noeten het doen met vertalingen en dan ook nog in moderne taal geschreven. En of er nou wel of niet delen uit zijn weggelaten, daar kan ik niet over oordelen, net zo min als dat ik kan oordelen of de bijbel wel waarheidsgetrouw is vertaald.

Op gevaar af van een heleboel minduimpjes: Geschiedenis van de Bijbel De Bijbel is een fenomenaal relaas van de geschiedenis, bestaande uit 66 afzonderlijke boeken, geschreven over een periode van ongeveer 1600 jaar, door tenminste 40 verschillende auteurs. Het Oude Testament bevat 39 boeken geschreven tussen ongeveer 1500 en 400 voor Christus, en het Nieuwe Testament bevat 27 boeken geschreven tussen ongeveer 40 en 90 na Christus. De Joodse Bijbel (Tanakh) is hetzelfde als het Christelijke Oude Testament, met uitzondering van de rangschikking van de boeken. Het oorspronkelijke Oude Testament was voornamelijk geschreven in Hebreeuws, en enkele boeken in Aramees, terwijl het originele Nieuw Testament geschreven werd in alledaags Grieks. (....) Beginnend in ongeveer 40 na Christus tot ongeveer 90 na Christus, schreven de ooggetuigen van het leven van Jezus de Evangelieboeken, de brieven en boeken die het Nieuwe Testament van de Bijbel zouden vormen, waaronder Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, Paulus, Jakobus, Petrus en Judas. Deze auteurs citeerden 31 boeken uit het Oude Testament, en verspreidden hun materiaal op dusdanige manier dat tegen 150 na Christus de vroege Christenen aan deze complete set geschriften refereerden als het “Nieuwe Verbond”. In de 3e eeuw na Christus werden de originele geschriften vertaald van het Grieks in het Latijn, Coptisch (Egypte) en Syrisch (Syrië), en wijd verspreid door het Romeinse Rijk (en daarbuiten) als de “door God ingegeven geschriften”.[5] In 397 na Christus werden de 27 boeken van het Nieuwe Testament formeel en finaal bevestigd en “gecanoniseerd” in de Synode van Carthago.[6] Misschien doel je hierop? Iemand die in dit stukje ontbreekt maar waarvan ook geschriften zijn is Thomas: Het evangelie van Thomas. Als je hierover meer wilt weten: http://www.thomasevangelie.nl/ Ook als je bij gnostiek googelt kom je meer te weten.

Bronnen:
http://www.allaboutthejourney.org/dutch/ge...

Het zou inderdaad kunnen kloppen dat hun het 'originele' bezitten. Alleen is de vraag wat je onder originele verstaat. Het bijbelse verhaal is tenslotte een mondelinge overlevering. Maar ik ben er van overtuigd dat de bijbels bij ons in de kasten goed kloppen. Wat inderdaad wel zo schijnt te zijn is dat het Vaticaan bepaalde Evangelies achterhoud voor ons. Waarschijnlijk om de rede dat hier dingen in staan wat ze liever niet willen dat wij weten. Zo schijnen er ook heel veel dingen achter gehouden te worden wat er waarschijnlijk voor zou zorgen dat we niet meer gaan geloven. En dat wil het Vaticaan niet.

Er zijn verschillende boeken die niet in de bijbel zijn opgenomen. Dit heten de Apocriefen. Interessant om eens te lezen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Apocrief

God heeft niets met de bijbel te maken, hij heeft zijn handtekening er niet onder gezet... Onder het Vaticaan ligt een bibliotheek aan boeken die apocrief zijn, dat wil zeggen dat zijn boeken die verboden zijn door de kerk en waarvan destijds alle exemplaren vernietigd zijn... Dus in die bibliotheek liggen honderden boeken waarvan er nog maar eentje bestaat en dat is dan in die bibliotheek van het Vaticaan... Ook liggen daar de originele stukken van waaruit onze bijbel samengesteld is, gecompileerd is... Er is geen originele bijbel, wel een eerste en die ligt natuurlijk ook daar... Maar niemand krijgt toegang tot die onderaardse grotten en kerkers...

'Ze zeggen.....', begint je vraag. Ze zeggen zo veel. Waarom zou je er kapot van zijn? De Bijbel is als een landkaart die je raadpleegt wanneer je door het echte land reist. Met deze landkaart kun je op je bestemming komen, namelijk God ontmoeten. Heb je Hem al ontmoet? Dan heeft die Bijbel - al dan niet volmaakt weergegeven- toch zijn werk gedaan. De letter doodt maar de Geest maakt levend (komt ook uit de Bijbel!). Er lopen duizenden bijbels over de wereld: gelovigen die de weg naar God wijzen voor hen die nooit in de Bijbel lezen. Wat een genade dat God zulke krakkemikkige bijbels als jij en ik kan gebruiken om mensen naar Hem toe te trekken. Waarschijnlijk ondanks ons, in plaats van dankzij ons.

Of het origineel bestaat weet eigenlijk niemand, behalve degene die het in zijn of haar bezit heeft. Dat kan het Vaticaan zijn. Zij zullen dit m.i. nooit openbaar maken omdat dan de peilers onder het christelijk geloof in het algemeen en het katholieke geloof in het bijzonder worden gehaald.

De bijbel is niks meer en niks minder dan een enorme verzameling boeken geschreven door een heleboel mensen over een heel lange periode. Geschreven, herschreven, vertaald, hervertaald, en uiteindelijk in zijn huidige vorm samengesteld, de Canon, vele eeuwen na Christus. Hoe de Oerbijbel er uitgezien heeft of uit zou moeten zien weet dus eigenlijk niemand meer. En vooral : welke boeken er uit zijn gelaten, is voor een groot deel gissen. De katholieke bijbel kent nog enkele apocriefe werken die in de ' algemene' of protestante bijbel zijn weggelaten, en met de ontdekking van de Nag Hammidi bleek er nog veel meer weggelaten te zijn dat de bijbelsamenstellers in die tijd niet welgevallig was. Als er iets van een God is, zal hij dat ongetwijfeld een prima idee gevonden hebben. Daar moet je dan vervolgens maar je eigen conclusie uit trekken. Voor mij is en blijft de Bijbel in alle gevallen vanaf het allereerste begin 100 % mensenwerk.

De ware bijbel draag je diep van binnen in je hart. Daaruit kun je putten. Toegevoegd na 2 minuten: Je zou de nag hammadi geschriften eens kunnen bestuderen. Deze zouden weggelaten zijn toen de bijbel gecatalogiseerd werd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadi http://www.gnosis.org/naghamm/nhlalpha.html