Waar komt de uitdrukking "de 7e hemel"vandaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

"Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) is deze uitdrukking ontleend aan de kabbala, een joodse geheime mystieke leer uit de Middeleeuwen, waarin sprake is van zeven hemelen. De zeven hemelen worden voorgesteld als een soort 'verdiepingen' in het uitspansel; daarbij geldt: hoe hoger, hoe heerlijker. De zevende hemel is de verblijfplaats van God en de hoogste engelen. F.A. Stoett geeft deze herkomst ook, waarbij hij opmerkt dat Vondel meermalen melding maakte van negen hemelen en dat bij anderen ook wel sprake is van een elfde en zelfs een dertiende hemel. "

Bronnen:
http://www.onzetaal.nl/advies/indezevendehemel.php

Dante, denk ik...van de goddelijke komedie... http://www.wolfram.demon.co.uk/rp_dante_heaven.html