Maya-kalender. Mensen kunnen verwant,'n uitdaging, harmoniëerend en een blinde vlek van je zijn. Wat is de betekenis van de blinde vlek?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

'Blinde vlek' is een term die in de sociale psychologie gebruikt wordt voor het onvermogen om voor de hand liggende fenomenen waar te nemen, vooral als ze voor die persoon normaal of vanzelfsprekend zijn. Het verschijnsel van de blinde vlek kan vooral storend werken in de communicatie, waarbij de zender van een boodschap zich geen rekening geeft of kan geven van de premissen waarvan hij of zij uitgaat, en een aantal uitgangspunten als vanzelfsprekend veronderstelt. Daardoor kan zijn boodschap voor de ontvanger onbegrijpelijk worden, of tot grote misverstanden leiden. Met name technisch geöriënteerde personen kunnen, door een hoge concentratie op hun onderwerp, makkelijker dan anderen uit het oog verliezen dat anderen niet van dezelfde basisinformatie uitgaan als zijzelf. Het verschijnsel van de blinde vlek heeft dan ook veel te maken met inlevingsvermogen en sociale intelligentie. De Nederlandse socioloog Han Fortmann gaf als voorbeeld dat wanneer men een vis zou vragen zijn wereld te beschrijven, het dier als laatste element het water zou noemen, omdat het zo voor de hand liggend voor hem is. In de Bijbel komt ook een verwijzing naar de blinde vlek voor: Jezus verwijt de Farizeeërs dat zij wel letten op de splinter in het oog van de ander, maar niet op de balk in hun eigen oog (daarbij doelend op persoonlijke tekortkomingen en de neiging anderen makkelijker te bekritiseren dan zichzelf). De passage komt onder meer voor in de Bijbelboeken Mattheüs 7:3: "Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?" en Lucas 6:41 "Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?".

Bronnen:
wiked pedia