Zijn jehovahs een secte ? en wat zijn ze verplichten om te doen weet iemand dat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als je het woord 'sekte' opzoekt op Wikipedia kom je onder meer het volgende stukje tegen: Het woord sekte is in zijn oorspronkelijke betekenis een godsdienstige beweging die, vaak door een schisma, is afgesplitst van een grotere religieuze beweging of organisatie. De tweede betekenis is die van een nieuwe religieuze beweging, vaak gesticht door een charismatische leider met een nieuwe leer of openbaring. In die tweede betekenis is het Wachttorengenootschap, zoals de beweging officieel heet zeer zeker een sekte. De vraag is nu wat je met die informatie moet, er is niet een eensluidende definitie te geven voor wat een sekte precies is, daarnaast is het een woord dat nogal een negatieve bijklank heeft, daarom wordt ook wel over een 'new religious movment' gesproken bijvoorbeeld. Er is binnen het genootschap sprake van technieken die als hersenspoeling te beschouwen zijn, tegenwoordig is er niet meer een centrale leider, zoals dat in het begin wel het geval was, op dit moment wordt de organisatie bestuurd door een select groepje mensen in New York. Toen er nog wel sprake was van slechts een man aan het roer, de zogeheten president van de organisatie was wat die persoon zei bepalend voor wat mensen binnen de organisatie dienden te geloven, in zekere zin is dat in andere religieuze organisaties natuurlijk ook het geval. Tegenwoordig geldt hetzelfde natuurlijk voor wat dat groepje mensen besluit, maar binnen een 'normale' kerk geldt dat natuurlijk ook voor wat het bestuur of de paus bepaalt. Zelf heb ik het nodige bestudeerd over de organisatie en ik ben er erg van geschrokken, met alle respect voor de mensen die er deel van uitmaken, de organisatie als zodanig is naar mijn mening gevaarlijk.

Ik denk wel dat ze zo beschouwd worden.Ze zijn verplicht een deeltje van hun inkomen aan de beweging af te staan.Ze verbinden zich er ook toe om de straat op te gaan en veel deuren voor hun neus te zien sluiten.Ze werken allemaal mee als er een nieuwe koninkrijkszaal gebouwd moet worden. Het is een hechte gemeenschap.

Ze zijn (net als ieder ander) zich verplicht aan de wet te houden. Wiki: 'Jehova's getuigen geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. God heeft de boodschap aan mensen gegeven zoals een zakenman een secretaresse dicteert Het principe dat bij interpretatie wordt gehanteerd is: letterlijk waar mogelijk, symbolisch waar het niet anders kan.' De Jehova-getuigen kunnen als afsplitsing gezien worden van de groep Christenen. Omdat de meeste Christelijke kerken ze niet als Christenen erkennen, denk ik inderdaad dat 't als een sekte gezien kan worden.

Wat maakt het uit welk etiket je erop kan plakken? Ze zijn verplicht om het woord uit te dragen, om zielen te winnen voor de dags des oordeels, dat binnenkort op handen is... Dit is heel in het kort een deel wat ze moeten doen, ongenuanceerd en verkort weergegeven, maar waarschijnlijk is dat de enige informatie die je vraagt... Het zijn in het algemeen zachte en aardige mensen met veel respect... Maar daar kan een ander van mening over verschillen... :-))

ik vind een geloof waar je mee aan de deur moet komen leuren geen goed geloof !!zelf ben ik atheist .wie wel een geloof heb daar zal ik niks over zeggen ..ik vind alleen dat de jehovahs vervelde mensen zijn die blijven doordrame en een voet tegen je deur zetten !!als ik het niet wil laat me dan met rust ..dat bedoel ik met leuren met een geloof ....