Hoe werkt het met synchroniciteit ?

Stel je spreekt een wens uit , je spreekt de wens in jezelf, of hardop uit en je zet daarmee iets in beweging. Je concentreert je enorm op je wens .

Ik probeer te begrijpen wat er dan gebeurt ( spiritueel gezien ) , want er wordt iets in werking gezet. De omgeving van jou verandert , "iets " van je wens wordt meer en meer zichtbaar.

Is dat alleen doordat personen rondom jou zich onbewust gewaar worden van wat jij wenst, of is er iets anders dat een keten van synchroniciteit in werking zet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Op het moment dat je in je vraag zegt: "je zet daarmee iets in beweging" gaat het al fout. Daarmee veronderstel je iets wat er niet is. Als er al iets van je wens zichtbaat wordt berust dat op louter toeval, en op het feit dat je zelf actief zoekt naar een relatie tussen de wens en wat je waarneemt. Als je de wens hardop tegen iemand uitspreekt heet dat gewoon een vraag. Als je dat stil in jezelf doet gebeurt er niets wat causaal te relateren is aan je gedachten.

Als jij een wens zo duidelijk en expliciet uitspreekt, verander je daarmee vooral jezelf. Je zet die wens als het ware op een prominente plek in je gedachten. Alleen al daardoor zul je actiever op zoek gaan naar mogelijkheden jouw wens te verwezenlijken. Daarnaast zullen mogelijkheden die zich aandoen in je omgeving, je eerder opvallen. Iets dat anders onopvallend zou zijn, valt je nu op, en je zult het aangrijpen om je wens dichterbij te brengen. Ook anderen zullen zich van jouw wens bewust zijn. Dat kan zijn doordat je jouw wens letterlijk aan hen vertelt. Het kan ook zijn dat ze jouw veranderde interesse zien, en daardoor automatisch meekrijgen waar jouw belangstelling naartoe gaat. Die anderen zullen, als ze iets zien dat jou kan helpen, jou sneller inseinen, zodat je mogelijkheden kunt pakken die je zelf nooit zou hebben gevonden. Tot slot is er nog de duiding. Doordat jij je wens zo hebt uitgesproken, zul je alles wat vanaf dat moment gebeurt, duiden in het kader van jouw wens. Laat ik een voorbeeld geven. Vroeger had je je misschien geërgerd omdat de bus te laat kwam. Nu merk je dat de bus te laat komt, maar in die vijf minuten dat je moest wachten zag je een artikel in de krant die je aan het lezen was, dat op jouw wens van toepassing is. Het verschil met vroeger is a) dat het verband tussen het artikel en jouw wens je nu wél opvalt, terwijl je er vroeger overheen zou hebben gelezen; en b) dat je het feit dat de bus te laat kwam, nu zult toeschrijven aan het uitspreken van je wens.

Het geheim zit in je oprechte, diepe, niet zelfzuchtige verlangen gecombineerd met jouw eigen levensplan.

Synchroniciteit en het collectief bewustzijn , die overigens verband met elkaar lijken te hebben geven aan dat wat je doet -of je dit gelooft of niet- elders in het universum en eventueel op een totaal andere schaal eenzelfde (bewerking zou veroorzaken. Dit wordt wat synchroniciteit wel gekoppeld aan kerndeeltjes en andere kwanten die in superpositie verkeren en gestuurd worden door de wens van de onderzoeker. Het collectief bewustzijn zou door de ingevingen die mensen soms krijgen bewerkstelligen waardoor de ervaring van instantane inzichtvorming en mentale koppeling ervaren wordt. Ook kun je de "self fulfilling prophecy"effect genoemd wordt. wetenschappelijk wordt verschillend tegen bovenstaande zaken aangekeken en bepaalde effecten van terugwaarts causaliteit is zelfs bewezen. Dat geeft aan dat tijd minder star is dan we denken. Als je de goede dingen doet, komt dat op een of andere manier weer terug en beinvloed je op een positieve wijze de toekomst, daar lijkt me geen bezwaar aan te kleven. Wat we doen heeft vaak een grotere invloed dan we beseffen, ons handelen van nu beinvloedt immers de toekomst (in ver5schillende mate). Dus als je de goede dingen wenst en je mentaal daarop voorbereidt en doordenkt is dat sowieso nuttig.

Hoe ik het zelf altijd voorstel is het volgende: We hebben allemaal energie. We zijn allemaal ook verbonden met elkaar en met de universele energie. De lege ruimtes met energie noem ik als 1 geheel het universum. Jou energie veranderd continu. Met je gedachten, je stress en ook je wensen. Die verandering is dus ook waarneembaar in het universum. En aangezien iedereen verbonden is met het universum zal iedereen de verandering ook 'onbewust' merken. Vaak wordt dit gezien als: er is iets anders, maar wat. Zoals jou energie dus verandert met gedachten, kunnen gedachten bij anderen ook veranderen als zij in een bepaalde energie komen. Die verandering is nu net gebaseerd op synchroniteit. Dus jij denkt: ik wil een andere baan. Dan denkt een ander, ik wil hier weg. enz. Ben je aangesloten op synchroniciteit (bewust), dan is het erg mooi. En kan je dingen sturen wat je wilt, door alleen maar je gedachten(patroon) aan te passen. Zie ook The Secret. Ben je niet aangesloten, dan zie je veel dingen als toeval.

law of attraction... Wat je ook overkomt trek je zelf naar je toe. Als je constant negatioef blijft denken trek je het ook merendeel naar je toe... zet je deze gedachten om in positieve gedachten dan zal uiteindelijk alles ook veel positiever gaan lopen. En of je dat nu wel of niet gelooft, ik ben daar het levende bewijs van. Voorbeeld. Ik was altijd bang mijn auto over de kop te gaan, dat gebeurde ook, in een onbewaakt ogenblik.... Ik wilde samen met mijn partner op basis van twee uitkeringen toch een huis in een betere buurt, eebn koophuis nog wel. Er was eigenlijk weinig kans. Toch kwam die uitweg en kregen wij dat huis, omdat ik er mijn zinnen op had gezet, het al als van mezelf beschouwde en toen losliet. Het universum zet na een goed gedane wens alles in werking om het te laten gebeuren. Toegevoegd na 2 minuten: Denk je vervolgens "Het lukt toch niet", dan kun je het vergeten. Je zult dan als je weer "bij jezelf bent" opnieuw je wens moeten bij stellen, de goeie kant op... Het moet wel binnen je mogelijkheden liggen en ja, zelfs rijkdom ligt binnen jouw mogelijkheden. Eer zijn echter dingen die je niet kunt veranderen. Als je uit een vliegtuig van 2 km hoogte naar beneden springt zonder parachute, ben je nog steeds morsdood. vraag, geloof, vertrouw. Gedachten worden dingen. Je bent de meester van je eigen gedachten.

Synchronisiteit is niet zozeer datgene dat werkelijkheid wordt omdat je je het wenst, maar dat er sprake is wanneer twee of meer gebeurtenissen min of meer *tegelijkertijd* optreden in een voor de betrokkene zinvol verband, dat niet noodzakelijk als causaal (gewoon toeval) wordt ervaren.