Meer regels lijdt tot meer overtredingen?

Er zijn zoveel vragen over regels... of het kan of mag, maar is het zo dat regels overtredingen oproepen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In principe en statistisch danwel zuiver wiskundig gezien natuurlijk wel. Als ergens geen (geschreven) regel voor is, kan je die ook niet overtreden. Is die regel er eenmaal wel, dan zal deze onherroepelijk en bij herhaling overtreden gaan worden. Dan kun je je natuurlijk afvragen wat het doel van regels is. Zeker in dit land vraag je je wel eens af of mensen alleen maar regeltjes zitten te verzinnen omdat ze daarvoor betaald worden, hoe nutteloos ook. Maar wie wel eens in een club, bestuur, verenging, wat dan ook, een gezín desnoods de scepter heeft gezwaaid, weet dat 'helemaal zonder regels' gewoon niet werkt. Dat zou kunnen in een ideale samenleving, waarin iedereen het fatsoen heeft elkaars grenzen te respecteren en ongezien en ongehoord rekening met elkaar houdt. Helaas zijn we daarvoor als snel met te veel mensen (twee kan al te veel zijn), dus kom je onvermijdelijk op het punt waarop je afspraken moet maken. En die afspraken noemen we dan vervolgens regels. Spelregels, verkeersregels, schoolregels, forumregels, noem maar op. Van gedragsetiquette tot het wetboek van strafrecht. Die regels komen er dus meestal pas als ze nodig blijken te zijn. En ze zijn blijkbaar nodig omdat er ergens iets gebeurt wat het onderlinge verkeer tussen mensen hindert zonder daarvoor een richtlijn op te stellen. Zo is er bijvoorbeeld geen regel voor het maximum aantal spullen dat je in de supermarkt in je karretje mag gooien. Maar op het moment dat de situatie zich voordoet dat er de hele dag lege vakken en gebrek aan karren is omdat teveel mensen stelselmatig hamsteren, geef ik je op een briefje dat die regel er komt. En omdat het gedrag er al was vóór de regel en zal blijven bestaan, zij het hopelijk in mindere mate, zal die ook overtreden worden. De regel zélf, echter, zal geen overtreding oproepen als het afwijkende gedrag waartegen de regel bedoeld was, niet al bestond. Bij een hele obstinate enkeling wellicht. Of zouden morgen ineens allemaal mensen hun auto binnen in het overdekte winkelcentrum gaan parkeren als dat officieel verboden werd, terwijl dat nu volgens mij in niemands hoofd zou opkomen....

Lijkt me wel. Hangt ook van de regel af, natuurlijk. Toegevoegd op 02-06-2009 14:15:57 Uiteraard moeten er wel voldoende gelden voor handhaving zijn. Toegevoegd op 02-06-2009 14:22:30 Als je deze regel invoert: je mag niet sneller dan 500km/h rijden op de autobahn, dan zal dat niet lijden tot meer overtredingen. Want er zijn nog geen auto's die dat halen.

Ja, dat lijkt me inherent aan elkaar. Hoe meer regels, hoe meer je er kunt overtreden.

Lijdt... :))) Erg flauw maar ik neem aan dat je leidt bedoelt. Of misschien is het juist wel lijden met een lange ij ^^ Hoe meer regels er zijn, hoe meer je er kunt overtreden lijkt me. Dus ja.

Ja, absoluut maar het positieve is dan wel weer dat de mens die die regels krijgt geopponeerd creatiever wordt om te zoeken naar manieren om er tussendoor te fietsen.

Elke regel wordt wel eens overtreden. Dus ja dat klopt Het gaat er uiteindelijk om welke prioriteit eraan wordt gesteld. En soms zijn ze nog tegenstrijdig ook: Een voorbeeld: de Warenwet eist een gladde, goed schoon te houden vloeroppervlak in de horeca. Maar volgens het Arbobesluit moeten vloeren juist stroef zijn wegens het risico van uitglijden. en dit soort regels kan je dan ook melden. Zo komen er soms ook minder regels. Kijk bijvoorbeeld naar het oude RVV en het RVV1990 hierin staan alle verkeersregels. Onder het motto Geef je verstand eens voorrang zijn in het RVV 1990 veel gedetailleerde artikelen geschrapt. Deze artikelen waren veel weggebruikers onbekend en bovendien moeilijk te handhaven. Een voorbeeld hiervan is het verbod op het schuin oversteken van de straat - bij een drukke weg doe je dat vanzelf niet en bij een rustige weg wordt het niet erg gevonden, zodat het verbod eigenlijk overbodig is. Toegevoegd op 02-06-2009 14:24:03 Over tegenstrijdige regelgeving en het melden daarvan zie de derde link

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reglement_Ver...
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/meldpunt
http://www.jurofoon.nl/JuroFoonJournaal/20...

Als er op nieuwe gebieden regels/wetten verzonnen worden wel ja. Dat zou namelijk betekenen dat er een onacceptabele daad verricht wordt, welk op dit moment nog niet gedefinieerd is.

Natuurlijk is dit wel zo, want als er niet gewenst gedrag vertoond wordt en er is nog geen regel gemaakt, kan er ook geen sprake zijn van 'overtreding'. Er is dan wel sprake van ongewenst gedrag. En ongewenst gedrag leidt tot regelgeving. En de vraag of regels overtreding oproepen, is ook niet eenduidig te beantwoorden. Dit verschilt namelijk van persoon tot persoon. Sommige mensen vertonen graag grensoverschrijdend gedrag; anderen zijn zeer gezagsgetrouw; ook is er een categorie die zich aan de regelgeving houdt, maar bij uitzondering niet. (Bijv. niet wachten voor een rood stoplicht als er in de verste verte geen verkeer te bekennen is) Maar dat er tussen gedrag en overtredingen een wisselwerking bestaat, valt niet te ontkennen.

Daar geloof ik best in. Maar hoe meer overtredingen hoe meer mensen uit eindelijk er van leren en dan weer minder gaan overtreden, omdat ze bang zijn dat veel dingen niet mogen en die doen ze dan niet meer.

Jazeker! Een goed voorbeeld is de regel dat een gemeente hondebelasting mag heffen om de hondepoep terug te dringen. Uit onderzoek en expirimenten blijkt dat mensen het juist niet opruimen, omdat ze betalen voor het opruimen. In gemeentes waar men geen hondebelasting heft blijken mensen relatief meer bereid te zijn om zich sociaal te gedragen door de hondepoep op te ruimen. Deze regel is dus een bekend voorbeeld van een regel die overtreding oproept. Zo zit de mens blijkbaar in elkaar.

Bronnen:
http://lyrawww.uvt.nl/~bvollaar/ESBHondenpoep.pdf