Waar verblijft je ziel tot de "dag des oordeels"?

Volgens zowel het Christelijke geloof en de Islam (Jodendom weet ik niet) ga je pas met de "dag des oordeels" naar de hemel of hel.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Strakke vraag... De katholieken geloven dat ieder mens in een soort tussen station komt. Maar het gros van de christenen gelooft dat, ieder die een kind van God is, direct naar de hemel zal gaan. De rest gaat naar het dodenrijk, waar Jezus alleen de sleutel van heeft. Maar mijn antwoordt is ongenuanceerd, ik moet het nog eens nakijken en een toevoeging plaatsen. Toegevoegd op 21-05-2009 07:53:05 Ook verwijst de bijbel dat niet iedere christen of te wel, mensen die in de kerk zitten behouden zullen worden. Immers, behoudenis zit niet in het naar de kerk gaan maar in een persoonlijke relatie met God hebben. Ook zullen er mensen zijn die geen christen zijn maar toch behouden worden. Hier kun je denken aan groepen als geestelijk gehandicapten, mensen die bijvoorbeeld filosoof zijn en die naar eer en geweten volgens hun filosofie geleefd hebben. Uit het boek "waar zijn onze doden" kunnen we het volgende vaststellen. Onze doden zijn: 1. In het graf; 2. Op het kerkhof; 3. In de aarde; 4. In de hemel; 5. Ze zijn met Chrsitus; 6. In het hart der werkelijkheid; 7. In het paradijs; 8. Voor het aangezicht Gods, in gemeenschap met de vaderen; 9. Thuis; 10. In de eeuwige vreugde. Natuurlijk zou het rechtvaardig zijn om dit alles uit te gaan leggen. Maar als iemand hier een heel boek overschrijft wie ben ik dan om dit in 2500 woorden te uit te gaan leggen. De 10 punten gaan wel over christenen en sommige anders denkende. De hel betekent: 'gescheiden van God leven' en is het tegenovergestelde wat de hemel is. De hel wordt beschreven een terend vuur, iets wat niet prettig is. Toch is het moeilijk om deze vraag juist te beantwoorden omdat er diverse theorieen over zijn. Maar 1 ding is heel er duidelijk, God beslitst over dit alles en niet de mens, hoe graag ze het ook zouden willen. Maar zoals christenen weten: Gods wegen zijn ondoorgrondbaar!

Volgens mij is dat in je lichaam... Toegevoegd op 18-05-2009 19:31:50 Hier zijn wel een heel stel theorieën over, waar zelfs christenen het niet over eens zijn. Dit heeft ook al vaker voor scheiding in de kerk gezorgd. Vandaar mijn subjectieve antwoord, daar er veel verschillende opvattingen zijn.

Volgens veel mensen, en volgens mij ook, houdt de tijd op te bestaan na je dood. Er is dus geen "wachten op". Want dat duurt lang.

Hier, waar die altijd al is... Die is hier en verlaat het hier nooit... De dag des oordeels is er elke dag, jij bent de beoordeler en de beoordeelde en je bent ook de getuige daarvan... Weer een heilige drie-eenheid, zoals alles...

Ik denk dat je dan bij de welbekende poort van Petrus komt, waar hij in het grote boek even bekijkt hoe je, je gedragen hebt bij leven... Maar waar je tot dat moment bent? Dan sta je wellicht in de rij om te wachten tot je aan de buurt bent... Dit lijkt mij tenminste de meest logische verklaring...

De ziel gaat naar het hiernamaals,(als je sterft) naar jouw sfeer waar jij thuis hoort. Het leven is eeuwig, ziel en geest sterven niet. In jou materiele lichaam zit een geestelijk lichaam, deze scheidt van het vleselijke lichaam als je sterft. Als je 1 korinthe 15:45 Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Ik hoop dat het duidelijk voor je wordt.

Hehe....in 4de dimensie. Weet je waar het is? Toegevoegd op 18-05-2009 23:00:00 "As for the theorists and thinkers, and the scholastic theologians, with their talk about the soul and its properties, none of them have grasped the Reality; such speculation can never grasp it. He who seeks to know the Reality through theoretical speculation is flogging a dead horse; ... for he who seeks to know It by any means other than the one proper to It, will never grasp It." ---- moest hier :S

Een ieder zal of in de hemel of in de hel terecht komen. Zonder een oordeel. Ook mensen die in de hemel komen worden in de dag des oordeels gestraft voor hun zonden. Die zullen vergeven worden.

De mens is geschapen, geest, ziel en lichaam. Wanneer het lichaam sterft, leven de ziel en de geest eeuwig verder. Iedereen heeft dus eeuwig leven. In principe ging iedereen na de dood naar het dodenrijk. Een soort 'wachtruimte' voor de dag waarop alle mensen die ooit geleefd hebben beoordeeld worden op hun daden. Ik zeg 'ging' omdat omdat Jezus alles heeft veranderd. Iedereen die het offer dat Jezus bracht aan het kruis, namelijk dat Hij onze plaats innam en de straf die eigenlijk voor ons bedoeld was (het dodenrijk en de eeuwigheid buiten de aanwezigheid van God doorbrengen) aanneemt, die gaat NIET naar het dodenrijk. Iedereen die in Jezus gelooft gaat na zijn lichamelijke dood linea recta naar de Hemel. Iedereen die NIET het offer van Jezus aanneemt, gaat na de dood naar het dodenrijk, zoals dat dus tot Jezus altijd het geval is geweest. Op de dag van het oordeel zal God zelf elke persoon die in het dodenrijk leeft individueel beoordelen en een aantal zal alsnog naar de Hemel gaan en de rest gaat naar de hel. De hel is op dit moment dan ook nog leeg. De duivel en de demonen zijn op dit moment ook nog niet in de hel. Maar die zullen op zonder uitzondering allemaal daar terechtkomen te Zijner tijd.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100