Wat is Armageddon

Een woord die nog wel eens gebruikt wordt in de media om een ware catastrofe te beschrijven.
Maar wat betekend de term 'Armageddon' in de Bijbelse woordenschat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Deze naam houdt rechtstreeks verband met „de oorlog van de grote dag van God de Almachtige”. De term heeft specifiek betrekking op de toestand of de situatie waartoe „de koningen van de gehele bewoonde aarde” worden bijeengebracht in oppositie tegen Jehovah en zijn koninkrijk onder Jezus Christus. In enkele vertalingen wordt de term met „Armaged(d)on” weergegeven (Opb 16:14, 16, SV; Belgische PB). De naam Har–Magedon, die uit het Hebreeuws stamt, betekent eenvoudig „Berg van Megiddo”. Derhalve ontleent Har–Magedon zijn betekenis kennelijk aan de gebeurtenissen die zich rond de oude stad Megiddo afspeelden. Het verslag in de Openbaring beschrijft hoe de gecombineerde strijdkrachten van de koningen der aarde worden vergaderd „tot de plaats [Gr.: een vorm van to′pos] die in het Hebreeuws Har–Magedon wordt genoemd” (Opb 16:16). In de bijbel kan to′pos betrekking hebben op een letterlijke plaats (Mt 14:13, 15, 35), op een gelegenheid of „kans” die iemand heeft (Han 25:16), of op een figuurlijk gebied, een toestand of een situatie (Opb 12:6, 14). „De oorlog van de grote dag van God de Almachtige” te Har–Magedon is geen gebeurtenis die tot het verleden behoorde, maar wordt in de Openbaring beschreven als iets wat ten tijde dat Johannes het visioen ontving, nog in de toekomst lag. Er wordt getoond dat de koningen tot Har–Magedon worden vergaderd als gevolg van het uitgieten van de zesde van de zeven schalen, die de „laatste” plagen bevatten waardoor de toorn van God tot een einde wordt gebracht (Opb 15:1; 16:1, 12). Dat de oorlog te Har–Magedon verder nauw met Christus’ tegenwoordigheid verweven is, blijkt ook hieruit dat de waarschuwing dat Christus als een dief komt, tussen vers 14 en 16 van Openbaring hoofdstuk 16 staat. Het wereldomvattende aspect van de oorlog wordt in de context beklemtoond, aangezien de tegenstanders van God worden aangeduid als „de koningen van de gehele bewoonde aarde”, die door de „door demonen geïnspireerde uitingen” worden gemobiliseerd. — Opb 16:14. Har–Magedon is derhalve niet slechts een strijd tussen mensen, maar een oorlog waaraan Gods onzichtbare legers zullen deelnemen. Deze oorlog is onafwendbaar en zal plaatsvinden op een tijd die is bepaald door God, die „doet naar zijn eigen wil onder het heerleger van de hemel en de bewoners der aarde”. — Da 4:35; zie ook Mt 24:36.

Het einde der tijden.

Armageddon betekent berg des doods; de plek waar de allerlaatste veldslag zal plaatshebben. Het bloed zal een meter hoog door de vlakte stromen vanuit Gods persbak (romantisch wel).

Op de vlakte van Armageddon wordt de laatste strijd uitgevochten met de Antichrist waarna het einde der tijden is aangebroken.

Armageddon is de plaats op aarde waar de volkeren hun laatste geestelijke strijd zullen voeren waardoor de Mensheid tot een eenheid wordt. Daar zullen de zwaarden tot ploegscharen worden omgesmeed. In het noorden van het gebied ligt de berg Karmel. Lees over de wonderbaarlijke veranderingen die zich de laatste honderd jaar op die Berg afspelen, op:

Bronnen:
http://www.bahaiquest.nl/karmel.html

Dat is de dag waar vele miljoenen mensen naar uitzien. De duivel zal voor 1000 jaar gebonden worden, waarna hij uiteindelijk in de kop vermorzeld gaat worden. De dood zal teniet worden gedaan en er is een antwoord verschaft aan degene die de soevereiniteit van God in twijfel heeft getrokken ten overstaan van mensen en engelen. Gods naam, Jehovah zal over de hele aarde bekend gemaakt zijn en iedereen zal weten wie Hij is. Wat een dag!! Tot die dag, tijdens het 'laatst der dagen' zal voor iedereen nog de mogelijkheid bestaan om kennis te vernemen van en zich te richten naar Gods voornemen. Paradijsbelofte staat! ps; het antwoord van Piertje sluit ik me volmondig bij aan!!

Het einde van het universum.

Het begin van betere tijden die we al zolang verwachten. ;-))