Zijn Jehovah's Getuigen profeten of hebben zij zich in het verleden alzo kenbaar gemaakt ?

Ik heb interesse om met hen te studeren, maar in mijn vriendenkring is er veel tegenwind.

Sommigen van hen beweren dat het Wachttorengenootschap of de beleidvolle slaaf zich hebben uitgegeven als profeet.

Daarom bovenstaande vraag.

Is er een boek of tijdschrift van hen waarin deze bewering is terug te vinden ?

Weet jij het antwoord?

/2500

nee er zal geen boek of tijdschrift zijn waar in te vinden is dat zij zichzelf als profeten noemen wel zijn er al zoveel beweringen gedaan die nooit zijn uitgekomen dat je wel kunt spreken van valse profeten Toegevoegd na 8 minuten: rutherfort zij in een lezing De allereerste keer dat deze lezing werd uitgesproken was op 24 februari 1918 in Los Angeles. De titel van de lezing was: "De wereld is geëindigd – Miljoenen nu levende mensen zullen wellicht nimmer sterven!" De bezieling die van deze lezing uitging heeft er zeker toe bijgedragen dat reeds een maand later dezelfde lezing met meer stelligheid werd uitgesproken. Waarom durf ik dat beweren? Omdat er op 31 maart 1918 één woordje uit de titel van de lezing werd weggelaten: "De wereld is geëindigd – Miljoenen nu levende mensen zullen nimmer sterven!" (Boston, 31 maart 1918.) Verkondigersboek blz.719 In plaats van wellicht, is het een stelligheid geworden, een succeslezing, die de daaropvolgende jaren steeds weer wordt uitgesproken. Een brochure met zelfde titel wordt uitgegeven. Met 1925 in het vooruitzicht bleef het genootschap met deze gedachte dwepen.

Jehova's getuigen zijn leden van een aan het protestantisme verwante, fundamentalistische en millennialistische stroming. Hun kerkgenootschap wordt aangeduid als Jehovah's Getuigen, maar heet in werkelijkheid Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap (vaak verkort aangeduid als Wachttorengenootschap). Jehova's getuigen staan bekend om hun deur-aan-deur predikingen, waarbij de leden van de beweging hun boodschap, aan de hand van de Bijbel (de Nieuwe-Wereldvertaling) en publicaties van het Wachttorengenootschap, trachten te verspreiden. Jehova's getuigen zijn een eindtijdbeweging, dat wil zeggen: zij geloven dat de mensheid zich in de "eindtijd" bevindt, de laatste fase voor het ingrijpen door God met als doel de aarde te zuiveren van alle onrechtvaardige mensen. Men treedt toe tot de gemeenschap door volledige onderdompeling (doop) op (bijna) volwassen leeftijd; Jehova's getuigen kennen geen kinderdoop. Ze zijn geen profeten, maar aanhangers van het Christendom. Zij geloven dat zij de enige ware religie aanhangen. Hoop je zo voldoende antwoord te hebben gegeven. succes! Ik denk dat je om je heen moet kijken en moet beslissen wat het beste bij je past. Bestudeer ook de andere religies, misschien spreekt dat je misschien aan. Je moet zelf een keuze maken.

Of zij zich als zodanig uitgeven, weet ik niet, maar vanuit de islaam gezien is Mohammed (zvmh) de laatste profeet, hoewel er nadien nog een enkeling zich als profeet heeft uitgegeven binnen de islaam. Toegevoegd na 1 uur: Iemand beoordeelt dit antwoord als niet waardevol. Benieuwd waarom dat is. Het antwoord slaat op de vraag en is duidelijk gemotiveerd.

Jehovah’s Getuigen hebben in hun vurige verlangen naar Jezus’ tweede komst jaartallen genoemd die onjuist zijn gebleken. Daarom hebben sommigen hen valse profeten genoemd. In geen van deze gevallen hebben zij zich echter aangematigd voorzeggingen ’in de naam van Jehovah’ te uiten. Nooit hebben zij gezegd: ’Dit zijn de woorden van Jehovah.’ In De Wachttoren, het officiële tijdschrift van Jehovah’s Getuigen, is gezegd: „Wij hebben niet de gave van profetie” (Engelse uitgave van januari 1883, blz. 425). „Noch zouden wij willen dat onze geschriften werden vereerd of als onfeilbaar werden beschouwd” (Engelse uitgave van 15 december 1896, blz. 306). In De Wachttoren werd ook gezegd dat het feit dat sommigen Jehovah’s geest bezitten, niet wil zeggen „dat zij die thans als Jehova’s getuigen dienen, geïnspireerd zijn. Het wil niet zeggen dat het geschrevene in dit tijdschrift De Wachttoren geïnspireerd en onfeilbaar en zonder fouten is” (1 augustus 1947, blz. 245). „De Wachttoren beweert . . . niet dat zijn uitspraken zijn geïnspireerd, noch is het tijdschrift dogmatisch” (15 november 1950, blz. 365). „De broeders die deze publikaties verzorgen, [zijn] niet onfeilbaar . . . Hun geschriften zijn niet geïnspireerd, zoals wel het geval was met de geschriften van Paulus en de andere bijbelschrijvers (2 Tim. 3:16). En daarom is het soms nodig geweest om, naarmate het inzicht duidelijker werd, gezichtspunten te corrigeren (Spr. 4:18).” — 15 mei 1981, blz. 19.

Hoi Taxandria, Jehovah's getuigen zijn geen profeten. Daar beroepen zij zich ook absoluut niet op. De bijbel wordt echter wel gezien als een brief van god aan de mensen, waarin hij ons heel veel zaken onthuld. Er staan heel veel profetieen in de bijbel. Veel profetieen die in de bijbel staan zijn al uitgekomen (bijvoorbeeld over de harige geitenbok (het wereldrijk griekenland wat door Alexander de Grote overwonnen werd, en wat na Alexanders dood verdeeld werd over zijn generaals), ook de profetieen over Jezus dood (lot over zijn kledingstukken, vernederingen etc). Daarnaast staan er heel veel profetieen in die nog moeten gebeuren. Deze staan voornamelijk in de openbaringen. Een van die profetieen is dat de wereldleiders gezamenlijk zullen gaan besluiten dat Religie uitgeroeid moet gaan worden.

hallo taxandria Het feit dat je aangeeft dat aangeeft dat je vanuit je vriendenkring veel tegenwind krijgt moet allarmbelletjes doen rinkelen Dat kan betekenen dat je op de goede weg zit Jezus zei immers dat een slaaf niet groter was dan zijn meester. Hij zei verder dat ze hem vervolgt hebben en dat dat zou betekenen dat ze degenen die de wil van God willen doen op de manier die Jezus onderwees dus ook vervolgt zouden worden (johannes 15:20) bedenk dat Jezus net als de getuigen nu niet gelooft bespot en uitgelachen worden. Dit is in overeenstemming met het geen in Genesis 3:15 wordt gezegd dat er vijandschap zou zijn tussen degenen die god willen aanbidden en het zaad van de duivel die mensen juist af wil houden van het aanbidden van god op de vraag ZIJN JEHOVAH'S GETUIGEN PROFETEN, Kan ik zeggen Wat zegt de Naam? Zij zijn dus Getuigen van de allerhoogste medewerkers afgezanten van het Koninkrijk met als Koning Jezus christus. Als je gaat studeren zul je in ieder geval antwoord krijgen op de vraag Waarom laat god het lijden toe Hoe kunnen we met de zorgen van het leven omgaan? Hoe kan ons gezinsleven gelukkiger worden Wat gebeurt er met ons als we doodgaan? Zullen we overleden vrienden en familieleden ooit terug zien En Hoe weten we zeker dat God zich aan zijn belofte voor de toekomst zal houden? Dit zijn zo wat vragen waar ieder mens antwoord op moet of wil hebben voor nu al een stukje innerlijke rust ik wens je succes maar wat je keuze ook mag zijn wees zo verstandig om het tot een onderwerp van gebed te maken vraag god om wijsheid om de juiste keuze te maken en de raad toe te passen uit SPREUEKEN 2:1-9 EN PSALM 1:1-3 VEEL SUCCES

Wat betekent het woord profeet? Iemand die iets voorzegd. Een bekendmaking van iets dat op handen is. De profeten in de oudheid voorzeiden ook dingen. Ook hadden sommige profeten speciale krachten gekregen om te bewijzen dat ze werkelijke profeten waren. De Bijbel zegt dat als een profeet iets zegt dat het niet uitkomt, het een valse profeet is. Maar als je bedoeld dat Jehovah's Getuigen profeten zijn als in de oudheid, dan is het ontkennend. De vorige profeten kregen hun boodschap rechtstreeks. Jehovah's Getuigen niet. Het gebruikmaken van profeten doet God niet meer. (Zie 1 Kor 13:8) Om de mens te waarschuwen voor het ingrijpen in de situatie van de mens, doet hij via een ander manier. Bewijzen van de vervulling van vroeger geuite profetieën, zijn er te over om door middel van krachtige werken en profeten dit te bewijzen. Dat is nu niet meer nodig. Hebben de Getuigen verwachtingen gewekt met betrekking tot jaartallen waarin het einde zou komen? JA! Maar hoe zijn ze daarmee omgegaan? Erkennen dat het niet juist was. Door overmoed kan je dingen beweren. Sinds 1975 is er duidelijk begrepen dat speculatie wanneer het einde komt onjuist is, daar de Bijbel duidelijk zegt: Dat van de dag en dat uur niemand af weet, noch de engelen, noch de zoon, dan de Vader alleen. (Mt 24:36) Doet dat de kracht van de boodschap afnemen? NEEN! Ook de eerste christelijke gemeente geleid door apostelen ondervond problemen. Maar Jezus bleef met de apostelen samenwerken en schonk hun de heilige geest om hun werk te doen en werden ook gezegend. De brieven van Paulus aan de gemeente, vermeldde ook de problemen binnen de gemeente. Verwacht je een volmaakte aardse organisatie zonder problemen? Dan zal je teleurgesteld worden. Maar als je zelfs het onvolmaakte dat God gebruikt om zijn werk op aarde te doen (Mt 6:9, zijn koninkrijk op aarde) accepteert, zal je later veel zegeningen ontvangen wanneer de aarde weer in God's oorspronkelijke voornemen is hersteld. Tegenstand, spot en hoon zal je zeker krijgen. Jezus had het van zijn omgeving ook. Toegevoegd na 4 dagen: Toelichting: Met Jehovah's Getuigen geen profeten, bedoel ik de individuele persoon en niet als groep zijnde.

Er is een wachttoren van de jaren 70 die spreekt over het machtigen van een boodschapper waarin een vergelijking wordt gemaakt met Ezechiel. In de uitgave die daarop volgt wordt duidelijk dat die boodschapper een profeet is en wordt ook gesproken dat er een hedendaagse profeet is die met Ezechiel te vergelijken is. Hieronder volgen 2 citaten 1) "God gaf aan Ezechiël, in het visioen dat hij kreeg — en in symbolisch opzicht aan de hedendaagse „profeet”, de door de geest verwekte gezalfden die de kern van Jehovah’s hedendaagse getuigen vormen — iets te eten:" 2) "Ja, binnenkort moet de tijd komen dat de natiën zullen moeten weten dat er werkelijk een „profeet” van Jehovah in hun midden is geweest. In werkelijkheid wordt deze collectieve of samengestelde „profeet” thans door meer dan anderhalf miljoen mensen in zijn predikingswerk geholpen, terwijl nog eens ruim datzelfde aantal anderen met hen de bijbel bestuderen." In een veel later uitgave zegt het genootschap hetvolgende: "Hoewel de slaafklasse als ’getrouw en beleidvol’ wordt aangemerkt, zei Jezus niet dat ze onfeilbaar zou zijn. Deze groep van getrouwe gezalfde broeders bestaat nog steeds uit onvolmaakte christenen. Al hebben ze de beste bedoelingen, ze kunnen zich vergissen net als zulke mannen in de eerste eeuw zich soms hebben vergist (Handelingen 10:9-15; Galaten 2:8, 11-14). Maar hun beweegreden is zuiver, en Jehovah bedient zich van hen om ons van bijbelstudiehulpmiddelen te voorzien teneinde ons geloof in Gods Woord en beloften op te bouwen. Het voornaamste hulpmiddel voor persoonlijke studie dat de slaaf ons heeft gegeven, is de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift. Ze is thans, geheel of gedeeltelijk, in 42 talen beschikbaar en er zijn 114 miljoen exemplaren in verscheidene uitgaven van gedrukt. " ;-)

Bronnen:
wachttoren '72

jehova getuigen zijn geen profeten zullen ze nooit zijn, alleen de vroegere oprichters noemden zich profeten maar na een aantal fout datumsomtrend de eindtijd zijn ze niet meer zo geloofwaardig. Toegevoegd na 2 minuten: is trouwens de tegenwind waar je over spreekt van Jehovas zelf afkomstig?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100