Wordt slavernij in de bijbel goedgekeurd?

Toegevoegd na 6 uur:
Met slavernij bedoel ik het bezitten van een mens door een mens zonder mogelijkheid op directe vrijlating.

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja. Leviticus 25 44 Als slaven en slavinnen kun je mensen kopen uit de omringende volken, 45 of vreemdelingen die bij jullie wonen of de nakomelingen die zij in jullie land hebben gekregen. Die slaven en slavinnen zijn je eigendom, 46 je kunt hen als erfelijk bezit aan je nakomelingen nalaten; zij zullen voor altijd als slaaf voor je blijven werken. Maar je volksgenoten, de Israëlieten, je eigen verwanten, mag je nooit als slaven afbeulen. Deutronomium 20: In deze passage wordt verteld dat de vrouwen en kinderen uit een veroverde stad als buit gezien mogen worden. 14 Maar de vrouwen en kinderen en het vee en alles wat er aan goederen in de stad is mag u buitmaken. U mag van de buit eten wat u wilt, want u krijgt het van de HEER, uw God. In de volgende passages wordt de slaaf (de vrouw overigens ook) op één lijn geplaatst met het huis, rund, ezel en andere eigendommen: Exodus 20: 17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Iets soortgelijks staat in Deutronomium 5:21 --De rechten van de slaaf en hun behandeling Slaven hebben zeer beperkte rechten die de meester bepaalt, zoals blijkt uit onderstaande passages. Slaven werden gezien als eigendommen en konden gekocht en weer verkocht worden. Exodus 21: 2 Wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij je zes jaar lang dienen; in het zevende jaar mag hij als vrij man vertrekken, zonder iets te hoeven betalen. 3 Als hij alleen is gekomen, moet hij ook alleen weggaan; was hij getrouwd, dan mag zijn vrouw met hem meegaan. 4 Als zijn meester hem een vrouw heeft gegeven en zij heeft hem zonen of dochters gebaard, blijven de vrouw en haar kinderen eigendom van de meester en moet de slaaf alleen weggaan. 5 Mocht hij echter te kennen geven dat hij zo aan zijn meester en aan zijn vrouw en kinderen gehecht is dat hij niet als vrij man wil vertrekken, 6 dan moet zijn meester hem naar het heiligdom brengen, hem tegen de deur of de deurpost zetten, en zijn oor met een priem doorboren. Hij blijft dan voorgoed zijn slaaf. Exodus 21: 7 Wanneer iemand zijn dochter als slavin verkoopt, kan zij niet vrijkomen zoals de mannelijke slaven. 8 Als haar meester haar voor zichzelf bestemd had en zij hem niet meer aanstaat, moet hij haar laten terugkopen; hij heeft niet het recht haar aan derden te verkopen, omdat hij zijn verplichtingen tegenover haar niet is nagekomen.

Bronnen:
http://www.deatheist.nl/index.php?option=c...

Op een aantal plaatsen in de bijbel wordt slavernij inderdaad goedgekeurd. Dat begint al in het Oude Testament, in het boek Genesis, waar Noach zijn zoon Cham vervloekt. Noach veroordeelt Chams nakomelingen om eeuwig slaaf te zijn van de afstammelingen van zijn twee broers. Verderop in de bijbel, in het boek Leviticus, staan de wetten en voorschriften die God op de berg Sinaï gaf aan Mozes. In Leviticus hoofdstuk 25, de verzen 44 tot 46, staat letterlijk: Als slaven en slavinnen mag je mensen kopen uit de omringende volken, of vreemdelingen die bij jullie wonen of de kinderen die zij in jullie land hebben gekregen. Die slaven en slavinnen zijn je eigendom, je kunt hen als erfelijk bezit aan je kinderen nalaten; zij zullen voor altijd als slaaf voor je blijven werken.

Bronnen:
http://www.slavenhaler.nl/frames-bijbel.html

Ja, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt slavernij goedgekeurd. "Want een slaaf die door de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer, zoals degene die als vrij man geroepen is een slaaf van Christus is. U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen". Volgens 1 Korinthe 7

Ja. In alle Abrahamitische religies wordt slavernij goedgekeurd. Enige en tegelijkertijd de laatste Abrahamitische religie (de islaam) is de enige die slavernij ontmoedigd, zo kunnen mensen die bepaalde zonden plegen deze laten kwijtschelden door slaven vrij te laten. Slaven vrijlaten wordt in de islaam gezien als een goede daad (soort van aalmoes geven). Alleen gaat het er om wat voor slaven je bedoeld. Voor de komst vd islaam had je veel seksslaven (harems/paleizen vol met vrouwen). De islaam heeft hier een eind aan gemaakt, althans deels, zodat de mensen dit gaan 'slikken', is het beperkt tot maximaal vier vrouwen. Want als je opeens van 10 of 100 vrouwen naar 1 vrouw gaat, gaan veel mensen dat niet pikken en blijven in hun oude gewoonte, maar als je 4 vrouwen er van maakt, is de teleurstelling te overzien. Verder kwamen er ook veel voorwaarden bij, oa. dat ze niet als 'een handelswaar of lustobject' moeten worden beschouwd, maar als volwaardige vrouw/mens, met al haar rechten en plichten. Zo dienen ze (alle 4) evenredig onderhouden te worden, zoals hoe je jezelf onderhoudt.