Hoe kan men weten welke religie juist is?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Jezus zei dat de ware religie duidelijk tot uiting zou komen in het leven van degenen die deze religie beoefenen. „Aan hun vruchten zult gij hen herkennen”, zei hij. „Elke goede boom [brengt] voortreffelijke vruchten voort” (Mattheüs 7:16, 17). Degenen die de ware religie beoefenen, zouden dus te herkennen zijn aan hun geloofsovertuigingen en hun gedrag. Ware aanbidders zijn weliswaar niet volmaakt en maken fouten, maar als groep proberen ze Gods wil te doen. Gods dienstknechten baseren hun leerstellingen op de bijbel. Degenen die de ware religie beoefenen, aanbidden alleen God en maken zijn naam bekend. Tonen echte, onzelfzuchtige liefde voor elkaar. Aanvaarden Jezus Christus als Gods middel tot redding. Ware aanbidders zijn geen deel van de wereld. Jezus’ ware volgelingen prediken dat Gods koninkrijk de enige hoop voor de mensheid is.

Er bestaat geen juist of onjuist bij religies. Het ligt eraan bij welk geloof jij je thuis voelt, en dan staat geloven daarin vrij. Althans in Nederland, en een aantal andere landen. Er zijn ook landen waar je verteld wordt wat te geloven.

Geen enkel religie is juist. Bekijk het maar zo. De ene religie zegt dat aanhangers van alle andere heidenen zijn die naar de hel zullen gaan. Op die manier zijn we dus allemaal heidenen en zullen allemaal naar de hel gaan. Zo kan je nog meer gaten prikken in de logica van de godsdienst.

als je alleen de bijbel al neemt zijn er die zeggen dat je de bijbel niet letterlijk moet nemen ,anderen zeggen juist van wel . en dat terwijl men niet eens zeker is van de inhoud ,dan kan je het beter bij het geloof in jezelf houden .

Dat kan men niet weten. Mensen kletsten gewoon hun ouders na. Van jongs af aan is er door de ouders een verhaal vertelt. Welk kind maakt de ouders voor leugenaars uit? Dus wat de ouders verteld hebben wordt als de waarheid beschouwd.

Door je af te vragen wat jij nodig hebt van een religie. Vele religies bieden een leidraad om zogezegd "goed" te leven. De religie die bij jou past is degene die jij met hart en ziel wilt volgen. Dat is dus echt een innerlijke kwestie.

Iedere religie zal van zichzelf zeggen dat zij de juiste is. Ik geloof dat het christendom de juiste is. Wat mij aantrekt in het christelijke geloof is dat verder gaat dan alleen eisen aan mij stellen. In de andere religies is het nakomen van bepaalde leefregels bepaald of ik in de hemel kom. Bij het christelijke geloof hangt het niet van mij af of ik in de hemel kom. Het niet kunnen voldoen aan leefregels is niet bepalend. In het christelijke geloof hoef ik alleen maar één ding te doen. Aanvaarden dat door het werk van Christus (Jezus) ook voor mij is geweest.

Bijna elke religie heeft uiteindelijk dezelfde functie: Het ervaren van het begrip 'God' in je leven, en je manier van leven daarop afstemmen. De diverse religies en stromingen hanteren daarvoor elk hun eigen regels en wetten, die je aanspreken of van jongs af aan hebt meegekregen om ze te blijven voortzetten in je volwassen leven. Kortom: Vrijwel elke religie is de juiste! Maar de manier waarop een religie word 'beleefd en geleefd' verschilt. En velen hebben helemaal geen voorschreven religieuze wetten (meer) nodig om God en spiritualiteit te beleven in hun leven. En ook dat is de juiste 'religie'!

Als men goed doordenkt en niet in een bepaalde godsdienst is opgevoed, zal de verstandige mens al spoedig beseffen,dat geen enkele religie juist is. Ze zijn allemaal door mensen opgezet en dus uitermate feilbaar.

Ik ga er van uit dat je bedoelt - voor jou -. Dat is dus heel persoonlijk en daar kun je achter komen door meer te lezen over verschillende religies. Wat jou het meest aanspreekt, zal dan het beste bij jou passen. Als je het anders bedoelt. moet jij je vraag even toelichten.

Je vraag impliceert dat je er van uit gaat dat er één religie de juiste is. Je wilt alleen weten welke. Je sluit de mogelijkheid dus a priori uit dat er geen énkele religie de juiste is. En dat is nou precies wat een een aanzienlijk deel van de mensheid denkt. Atheisten geloven niet in een god en dus ook niet in een religie. Misschien hebben zij wel gelijk.

Je moet eerst goed gaan kijken wat is een juiste Religie in jouw ogen. Waar moet een religie op gericht zijn? ga dan vergelijken met wat jij ziet in de religies.