Wordt er ergens in de Bijbel een beroep gedaan op naastenliefde en dat men zijn naasten niet mag schaden?

Zoja, heeft iemand dan een boek, hoofdstuk en versnummer voor dat citaat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja zeker, O.a. in Matteüs 22 vers 39 'U moet uw naaste liefhebben als uzelf.

Een schriftgeleerde vroeg aan Jezus: Welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: Het eerste is: . . . heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het tweede, daaraan gelijk, is dit: Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. – Marcus 12:28-31