Als Jezus komt, hoe herken je hem dan?

Het staat geschreven dat Jezus terug gaat keren, of wellicht al terug is gekeert. Maar hoe herken je hem? De gemiddelde mens die nu beweert Jezus te zijn wordt uitgelachen of weggestopt omdat 'ie 'niet goed wijs' is. Wat als de beste man met alle goede bedoelingen direct wordt afgevoerd? Of direct naar een afkick kliniek wordt gebracht?

Ik bedoel, hoe herken je 'the real thing' tussen alle nutcases? En wat als the real thing een vrouw blijkt te zijn? (Want het kan natuurlijk zijn dat de dominante man door de geschiedenis heen wat details heeft weten te verbergen natuurlijk).

Weet jij het antwoord?

/2500

gaten in zijn polsen & voeten, verwacht ik.

Jezus had als kind al ruzie met de schriftgeleerden in de tempel en zette de handelaren er uit; als iemand dus ruzie krijgt met de paus en het Instituut voor Religieuze Werken (de bank van het Vaticaan) er uit schopt dan weet je wie het is.

De Bijbel zegt daarover "MIJN schapen (her)kennen MIJN STEM" In de tijd dat Jezus op aarde leefde was het al onmogelijk om HEM NIET te herkennen. Voor vriend en vijand was HIJ herkenbaar en dat gaf ook de polarisatie. Als HIJ weer komt hoef je er niet over in te zitten of je HEM herkent, IEDERE KNIE zal voor HEM BUIGEN, er is dus instantane herkenning en erkenning. Wat belangrijker is, of HIJ JOU kent. Of je wel of niet tot ZIJN kudde behoort. Wat hij van ons verwacht is dat wij in HEM geloven en weten dat HIJ ons VERGIFFENIS gegeven heeft voor onze zonden. Als we daarvan doordrongen zijn staat niets ons in de weg HEM met vreugde te ontvangen, ongeacht het moment DAt HIJ komt.

Je voelt zijn energie.

dat voel je door zijn karma

Het boek openbaringen kan je de meeste informatie verschaffen.. Meer zul je niet te weten komen, tot dat hij terug komt. Maar er staat wel: Als Jezus terug komt (op de wolken) zal ieder oog hem zien en herkennen. Ik denk dus niet dat je je daar druk om moet maken

Jezus is er al, hij woont bij mijn ouders in het dorp, staat regelmatig in extase te schreeuwen op het fietspad, zit ook regelmatig de "vredespijp te roken in zn tuin met de apostelen ;)

Lees je bijbel en je zal weten wat de echte jezus is!!!! Openbaringen 1:7 - "Zie, hij komt met de wolken! Iedereen zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben, en alle volken der aarde zullen om hem treuren. Amen." # Mattheüs 24:27 - "De komst van de Mensenzoon zal zijn als de bliksem die oplicht in het oosten en straalt tot in het westen" Duidelijk wordt uit deze passages, dat Jezus "met de wolken" zal komen en dat iedereen Hem zal zien; als de bliksem die oplicht. De volgende vraag die dan waarschijnlijk bij iedereen opkomt, zal zijn: wat betekent dat wolken? uit het nieuwe testament : # Mattheüs 24:30-31 "Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen. Alle volken op aarde zullen treuren en ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met grote macht en majesteit. Onder luid trompetgeschal zal hij zijn engelen eropuit sturen en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene einde van de aarde tot het andere." # 2Thess 1:7 "Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus uit de hemel in een laaiend vuur tevoorschijn treedt met zijn machtige engelen." Kortom wolken zijn de engellen jezus zal komen met een leger/ van engelen. Toegevoegd na 2 minuten: Belangrijkste in deze passages zijn : Dat iedereen hel zal zien en dat hij op de wolken zal komen..... Toegevoegd na 3 minuten: Hopelijk heeft dit jouw vraag duidelijk beantwoord afgezien van al de antichristelijke/ rare opmerkingen op de vraag

Als hij er eenmaal is zal hij wel een manier vinden om het duidelijk te maken. Al geloof ik dat hij maar een profeet is en geen God. Dus van die Power Ranger krachten zal hij niet hebben om het te bewijzen. We zullen het vast niet meer meemaken...

Zijn voeten zijn lek.

Hij komt met de arreslee naar benee, na 2000 jaar koffiedrinken met zijn vader, op een roze wolk komt hij naar beneden als een Superman die alle problemen oplost. NOT.

aan zijn goede manieren

Jezus zit al in je dus hij komt niet. De kunst is om de Jezus in jezelf te herkennen in de breedste betekenis van de naam.

Ik denk niet dat je hem herkent,maar dat hij zich wel af zal vragen wat er met de mensheid is gebeurt.En waarom zijn vader niet heeft ingegrepen.