Welke religie heeft meer gedaan voor de geestelijke ontwikkeling van de mensheid. Het Katholicisme of het Protestantisme?

Kleine verandering: Wat hebben beiden religies geinspireerd na de reformatie. Dit is voor de duidelijkheid.

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik denk dat ze beide vooral veel bijgedragen hebben aan het tegenwerken van elke vorm van ontwikkeling.

Helemaal eens met RoelRoel

Ik denk dat Katholicisme meer gedaan heeft; die zijn al veel langer en veel efficiënter elke vorm van ontwikkeling aan het versjteren.

Dat laatste antwoord is niet juist. Allereerst dienen we de rooms-katholieke kerk te beschouwen als de kerk die al ontstond in de eerste eeuw na christus. Dan kunnen we concluderen dat vlak na haar de tirannie van het romeinse rijk is gevallen. In het begin van onze jaartelling is er dan ook een rijke bloei geweest van velerlei denkers. Dit is in de middeleeuwen een beetje tot stilstand gekomen. Het protestantisme is opgekomen ten tijde van de verlichting. De vraag is of men hier een wederzijds causaal verband dient aan te leggen of dat men simpelweg de feiten moet constateren. In ieder geval heeft deze ontwikkeling gezorgd voor meer persoonlijke bijbelkennis en 'betere' (?) relatie met God. Dan is de vraag die blijft staan of hier een vergelijking gemaakt kan worden. Ik denk het niet. Het is namelijk niet te meten in hoeverre er echt een verschil is gemaakt. Oorlogen kun je op zekere hoogte met elkaar vergelijken, maar hoe zit dat met bijvoorbeeld revoluties. Mijns inziens hebben ze dus allebei een grote bijdrage geleverd die niet te vergelijken is.

Allemaal top antwoorden hierboven. Geloof heeft niks anders gedaan als in de weg zitten, tot vandaag de dag.

Hoe verklaar je dan het verband tussen het opkomen van het protestantisme en de Verlichting? En hoe verklaar je dat vele wetenschappers hun geloof in God niet overboord gooiden? Galileo Galilei, Albert Einstein enz.

Joh, wat een vraag! Ze hebben beide in hun tijd veel betekent voor de ontwikkeling van 'de geest' hier in Europa (en van daaruit geëxporteerd naar andere werelddelen). Het Katholicisme is uit het vroege Christendom ontstaan. En tot Luther was er De Kerk of het Jodendom. De invloed die De Kerk op het leven, we Nederlander weet beslist wat dat betekent, maar kan het niet duiden in een andere taal. Een ander voorbeeld: probeer de vijftigers en zestigers uit de Nederlandstalige literatuur maar eens te lezen, echt begrijpen, zonder de kennis die het Christendom in je algemene ontwikkeling heeft achtergelaten. Zonder die invloed begrijp je Vestdijk nooit. Ik kan niet aanwijzen welke richting van het Christendom de grootste invloed heeft gehad in het Westen (Want buiten het westen is die invloed nihil natuurlijk. Daar is met Hindoe of Moslim of Boeddhist of Jood). Eerst het Rooms Katholiscisme. Later het Protestantisme. Ieder veel invloed in ieder hun eigen tijd.elzijn en denken in West Europa heeft gehad, is niet te overschatten. Luther en het begin van de Reformatie hebben veel invloed gehad van het humanisme. En het uit de Reformatie ontstane Protestantisme heeft zo zijn eigen invloed gehad. Denk maar aan het typisch Nederlandse woordje 'calvinistisch' (zo in het jaar van Calvijn wel een aardig voorbeeld). Iedere Nederlander weet beslist wat dat betekent, maar kan het niet duiden in een andere taal. Een ander voorbeeld: probeer de vijftigers en zestigers uit de Nederlandstalige literatuur maar eens te lezen, echt begrijpen, zonder de kennis die het Christendom in je algemene ontwikkeling heeft achtergelaten. Zonder die invloed begrijp je Vestdijk nooit. Ik kan niet aanwijzen welke richting van het Christendom de grootste invloed heeft gehad in het Westen (Want buiten het westen is die invloed nihil natuurlijk. Daar is met Hindoe of Moslim of Boeddhist of Jood). Eerst het Rooms Katholiscisme. Later het Protestantisme. Ieder veel invloed in ieder hun eigen tijd.

Vergeet de vorige tekst. Iets mis gegaan... Dit is wat ik bedoelde te schrijven: Joh, wat een vraag! Ze hebben beide in hun tijd veel betekent voor de ontwikkeling van 'de geest' hier in Europa (en van daaruit geëxporteerd naar andere werelddelen). Het Katholicisme is uit het vroege Christendom ontstaan. En tot Luther was er De Kerk of het Jodendom. De invloed die De Kerk op het leven, welzijn en denken in West Europa heeft gehad, is niet te overschatten. Luther en het begin van de Reformatie hebben veel invloed gehad van het humanisme. En het uit de Reformatie ontstane Protestantisme heeft zo zijn eigen invloed gehad. Denk maar aan het typisch Nederlandse woordje 'calvinistisch' (zo in het jaar van Calvijn wel een aardig voorbeeld). Iedere Nederlander weet beslist wat dat betekent, maar kan het niet duiden in een andere taal. Een ander voorbeeld: probeer de vijftigers en zestigers uit de Nederlandstalige literatuur maar eens te lezen, echt begrijpen, zonder de kennis die het Christendom in je algemene ontwikkeling heeft achtergelaten. Zonder die invloed begrijp je Vestdijk nooit. Ik kan niet aanwijzen welke richting van het Christendom de grootste invloed heeft gehad in het Westen (Want buiten het westen is die invloed nihil natuurlijk. Daar is met Hindoe of Moslim of Boeddhist of Jood). Eerst het Rooms Katholiscisme. Later het Protestantisme. Ieder veel invloed in ieder hun eigen tijd.