Is religie een bron van kwaad?

Na het zien van onderstaande documentaire 'Root of all evil' waarin een wetenschapper mensen met verschillende religieuze geloofsovertuigingen interviewt wil ik deze vraag stellen.
Deze mensen willen allemaal heel ver voor hun geloof gaan en reageren vijandig op mensen met andere religies. Er komt bv. naar voren dat kleine kinderen al jong worden ingedeeld in groepen gebaseerd op hun geloof.

Ik heb de eerste aflevering van episode 2 toegevoegd, op Youtube staat de rest.

Toegevoegd na 4 dagen:
Op Google vond ik de episode 1 en 2 in zijn geheel:
http://video.google.com/videoplay?docid=-7619161192220036050#docid=9002284641446868316
http://video.google.com/videoplay?docid=-7619161192220036050#docid=-8210522903232438954

Toegevoegd na 5 dagen:
(2 x 45 minuten)

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja religie is vaak de bron van kwaad. Oorlogen zijn bijna voor 100% toe te schrijven aan godsdienst. Als er geen godsdienst en gelovige was zouden er heel wat levens gespaard zijn gebleven. De mensen die geloven dat hun godsdienst alleen vrede en verdraagzaamheid predikt moet maar eens goed de geschiedenis van hun geloof (willekeurig welke) bestuderen.

Nee. Het is de MENS die de bron van kwaad is. Religie kan zowel een bron van kwaad als een bron van kracht en positiviteit zijn. Het is wat de mens er mee doet, innerlijk EN uiterlijk, wat uiteindelijk bepaalt of er goed of kwaad plaatsvindt. Religie zelf is niet het kwaad. Hoe de mens er mee omgaat, dat gaat zo nu en dan fout. De interpretatie, gaat zo nu en dan fout Het gedrag, gaat zo nu en dan fout. Religie zelf is niet goed of fout.

Religie is ingebakken in de mensheid, en fanatisme ook. Het is deze combinatie die veel kwaad teweeg brengt. Mensen die aanleg hebben voor fanatisme hebben daar niet specifiek religie voor nodig om dat fanatisme tot uiting te brengen (kijk b.v. maar naar Hitler). Het zit ingebakken in hun systeem. Zo beschouwd is de mensheid een bron van kwaad. Maar gelukkig ook van veel goeds.

groepvorming met een sterk cultureel karakter kan zeker een bron van kwaad zijn. bij deze groepsvorming in de vorm van religie word het probleem groter omdat men meent "de overtuiging" aangaande de zin van het leven te hebben. bij andere groepsvorming is dat gevaar vaak minder of niet aanwezig. een damclub heeft vaak geen plannen tot bekering van schakers die niet kunnen dammen ofwel macht over hun uit te oefenen in welke vorm dan ook. interessant indeze is de geopperde gedoogsteun van de sgp aan het kabinet. de sgp heeft een theocratisch beginsel. met 76 zetels zouden zij dus het christendom (lees hun theologische visie daarop, hun religie dus) willen opleggen.

Als een mens de een uitsluit omdat hij anders ,beter,groter of wat dan ook is dan de ander is dit een bron van kwaad. En mensen die bij een godsdienst horen denken dat hun godsdienst altijd beter is als de ander . Dus in die zin is religie een bron van kwaad.

Nee, ze is slechts de moeder van alle misverstanden...

Het kwaad is natuurlijk al een tegenhanger van het goed. En goed en kwaad is eigenlijk al een vorm van een religie. buiten dat het goede en het kwade in veel religies terugkomt. Dus: "Is religie een bron van kwaad" is ook een vorm van religie. Diegene die de uitspraak doet "root of all evil" zijn zelf gelovig.

In de oudheid waren er volkeren die goden hadden en die geen goden hadden. Er was geen verschil in gewelddadigheid tussen gelovige volkeren en ongelovige volkeren. Antwoord is dus: nee.

Religie heeft in de geschiedenis al voor zo verschrikkelijk veel ellende gezorgd dat je religie echt niet kunt vrijwaren als bron van ellende. Ook in het heden is religie nog steeds een bron van veel ellende. Kijk alleen al naar de katholieke kerk. Wat een ellende heeft die niet veroorzaakt en de leider van dit stel, wil dat nog steeds niet erkennen. Excuses worden niet gemaakt. En voor eventuele schadevergoedingen willen ze de verzekering aansprakelijk stellen. Hoe hypocriet kun je zijn?

Als de mens de religie niet had bedacht,waren er in ieder geval heel wat minder geschiedenislessen te leren over de slag bij....noem maar op.Mijn antwoord is een volmondig JA.

Het probleem zit denk ik niet zozeer in het onderwerp van de overtuiging (religie) maar in de overtuiging dat jouw overtuiging de enige juiste is en dat wie een andere overtuiging heeft dus niet zou deugen. Addertje onder het gras is dat religie over GELOOF gaat, dus per definitie niet te bewijzen of te ontkrachten is en zo tot eindeloze twisten kan leiden. Als ik zeg dat mijn god een roze muis is, is dat geen enkel probleem tot ik aanhang krijg die alle niet-roze muizen wil gaan uitroeien wegens 'niet juist' en een heilige oorlog tegen katten en uilen begint omdat die muizen eten. Dus wat mij betreft zit het probleem vooral in het zichzelf ver boven anderen verheven voelen, overtuigd zijn de enige echte waarheid te kennen en zich het recht aanmeten anderen de ruimte te ontnemen een andere mening te hebben. Of dat nou gaat om de strijd tussen een hardcore liberaal en een hardcore socialist, een katholiek en een gereformeerde of een Ajax- en een Feijenoordfan...

Eeuwenlang heeft religie een hoofdrol gespeeld in het bevorderen of ondersteunen van nationalistische haat, oorlog en genocide. In recente jaren hebben buren elkaar onder de dekmantel van geloofsijver vermoord. De uitdrukking „etnische zuivering” is op grote schaal gebezigd in verband met de oorlog . Maar de gewelddadige haat die velen elkaar toedragen, is eerder op godsdienst dan op ras soms gebaseerd. Ja, religie moet een groot deel van de verantwoordelijkheid voor vele bloedbad en in de loop der geschiedenis. Maar daar komt straks een einde aan: In een profetie in het bijbelboek Openbaring wordt gesproken over een symbolische „grote hoer” die zit als „koningin” en die „een koninkrijk over de koningen der aarde” heeft. Deze hoer leeft „in schaamteloze weelde” en heeft betrekkingen met de regeringen van de wereld. Deze regeringen worden afgebeeld als „een scharlakengekleurd wild beest”, waarop de hoer comfortabel rijdt (Openbaring 17:1-5, 18; 18:7). Deze machtige, immorele vrouw, die bekendstaat als „Babylon de Grote”, is genoemd naar het oude Babylon, de bakermat van afgodische religie. Het is dus passend dat de hoer in deze tijd een afbeelding is van alle religies van de wereld, die zich met de aangelegenheden van regeringen hebben ingelaten. Lees zelf even verder in de Bijbel ,en kom erachter wat er in de toekomst zal gebeuren met alle valse religie!

Goed en kwaad bestaan al niet. Daarnaast, religie is niet kwaadaardig maar de mensen die religie voor eigen gewin gebruiken dat is wel een probleem.

Neej, Religie is een weg naar god via de mens. Waardoor er dus gevaren kunnen ontstaan omdat het regels zijn van de mens--) fout mens geloof--) God die de mens leert kennen en hem de kans geeft om te groeien/verbeteren.. big difference Toegevoegd na 6 minuten: by the way: Er zijn oorlogen gepleegt om religies maar niet elke oorlog werd gepleegd door gelovigen. Er waren genoeg volkeren die ook bruut en meedogenloos waren zonder religie. Grote voorbeeld is De huns waren atheistisch. Hitler en stalin waren ook atheistisch in het communisme is religie zelf verboden maar toch was het een helse maatschappij.

Veel mensen verwarren religie met geloof. Dat zijn in mijn optiek twee totaal verschillende dingen. De Bijbel zellf spreekt niet over religie, wel over religieuzen (de Farizeeen en Schriftgeleerden) en heeft daar (haast) geen goed woord voor over. Zelfs Nicodemus die goed besefte wie Jezus was kwam in de nacht stiekem naar Jezus toe om HEM vragen te stellen. Jezus antwoorde en zei "gij zijt een leraar des volks en weet deze dingen niet. De problemen in de tijd van Jezus ontstonden door de strijd tussen geloof (de werken van Jezus) en de uitdragers van religie (Schriftgeleerden). Het waren ook deze mensen die Jezus aan het kruis brachten, omdat religie blijkbaar niet goed overweg kon met geloof. Religie is uit op macht en geloof op innerlijke groei. Het zijn in die zin dus opponenten. Als je geloof dan als goed beschouwt zou je religie als het kwaad kunnen zien. Als je ziet wat religie doet met mensen , vanuit de geschiedenis tot aan nu, is door religie heel veel leed berokkend. Persoonlijk moet ik daarom niets van religie hebben, ons geloof echter kan ons behouden. Het is niet mijn bedoeling om mensen te kwetsen. Wel raad ik iedereen aan te onderzoeken of ze met geloof of religie bezig zijn. We kunnen GOD slechts dienen door ZIJN wil te doen, het goede te doen , het slechte te laten, omzien naar behoeftigen en gastvrij te zijn, onze zonden te belijden , ze na te laten, vergeving aan Jezus te vragen voor onze zonden en de kracht vragen ze na te laten. En dat is moeilijk genoeg......

het zou wel makkelijk zijn om te zeggen: ja. religie is een bron van kwaad. juist omdat we om ons heen zoveel religieuze bronnen zien die daartoe uitnodigen. ik zeg nee. omdat de mens uiteindelijk zelf bepaalt wat en waarvoor hij/zij kiest. je verstand maar ook indoctrinatie, opvoeding, rituelen, gebruiken en voor- en tegenspoed bepalen uiteindelijk wat en waarvoor je kiest, je toe laat (ver-)leiden. mensen die geloven en daardoor gelukkig zijn: het lijkt me fijn en prima. mensen die niet geloven en ook gelukkig zijn: lijkt me tevens prima en fijn. het lijkt mij heerlijk te geloven en mijn leven af te laten hangen en bepalen door een lieve, vriendelijke, rechtvaardige en barmhartige god. het leven zelf echter leert anders.

De mens is een bron van kwaad, NIET de religie..

Ja, ik vind van wel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar aanslagen en oorlogen, zit er in elk wel iets dat met religie te maken heeft. Anti-Westerse aanslagen, Jodenvervolging, haat, geweld, moord, marteling..

Ik vraag me altijd af hoe het komt dat gelovigen zo intolerant zijn naar ongelovigen toe en omgekeerd niet. Gelovigen zijn er voortdurend op uit om mij te vertellen hoe ik mijn leven moet leiden, ze komen er zelfs voor aan mijn deur. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om aan de bel te trekken bij gelovigen omdat ik ze wil overtuigen van mijn ongeloof. Waar en wanneer in de geschiedenis zijn gelovigen door ongelovigen aan de schandpaal genageld? Ik weet niet wie het zei in zijn/haar antwoord, maar ik denk dat veel ongelovigen inderdaad veel "christelijker" (heb uw naaste lief, ongeacht hoe deze denkt, gelooft of voelt!) zijn dan gelovigen.

Hangt af van je definitie van religie, niet te verwarren met eventueel persoonlijk geloof (dat dar echter in de meeste gevallen slechts een voortvloeisel uit is bij gebrek aan kennis en keuzevrijheid). Als je religie ziet als de georganiseerde vorm van een voorgeprogrammeerd geloof dat uiteindelijk op geen enkele (wetenschappelijke) basis macht uitoefent over grote groepen mensen ; ja, dan is het de bron van in elk geval HEEL veel kwaad. Op groter schaal - oorlogen, aanslagen, volksmennerij - maar ook op kleine schal - kindermishandeling, discriminatie, onthouding van geneesmiddelen, noem maar op. Misschien niet de bron van álle kwaad - al is het niet moeilijk in veel zaken die niet kunnen een religieuze component te herkennen - , maar wel onevenredig en overduidelijk veel. Goeie documentaire trouwens ; zou iedereen minimaal eens in zijn leven moeten zien.

Natuurlijk is religie oorzaak van veel kwaad. Politieke bemoeienissen in de voorbij gegane geschiedenis hebben veel problemen veroorzaakt. Hieronder wordt besproken dat de religie zich met de politiek is gaan mengen wat tot gevolg had dat vele oorlogen zijn ontstaan waar ook de religie in betrokken was. Kijk maar wat er gezegd wordt. Dit staat in het boek Openbaring 17:1, 2 "En één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei: „Kom, ik zal u het oordeel tonen over de grote hoer, die op vele wateren zit,  met wie de koningen der aarde hoererij hebben bedreven, terwijl zij die de aarde bewonen, dronken werden gemaakt van de wijn van haar hoererij." 2 joh 2:3 "En uit hebzucht zullen zij U met vervalste woorden uitbuiten." Treffend krijgt een ieder de waarschuwing in Mattheüs 7:21-23: "Niet een ieder die tot mij zegt: ’Heer, Heer’, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ’Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgeworpen, en in uw naam vele krachtige werken verricht?’ En toch zal ik hun dan openlijk verklaren: Ik heb U nooit gekend! Gaat weg van mij, GIJ werkers der wetteloosheid. Jezus laat maakt hier iets duidelijk. En waarschuwt een ieder met betrekking tot de valse religie. De ware religie is te herkennen aan een aantal dingen. Ware religie: Hieraan zullen allen weten dat GIJ mijn discipelen zijt, indien GIJ liefde onder elkaar hebt. (johannes 13:35) Voor een diepgaander onderzoek zal een ieder meer tijd moeten uittrekken.

Het is de manier waarop een deel van de gelovigen omgaan met geloof. Zodra GELOOF een WAARHEID wordt, gaat het mis. Het is de waarheid voor die personen die ze anderen willen opleggen. Daar gaat het fout. Niet de religie zelf is de bron van kwaad maar de manier waarop mensen omgaan met andersdenkenden. Religie op zich kan heel veel kracht bieden, saamhorigheid en liefde. Dat is wat mensen er mee doen als ze inderdaad hun naaste lief hebben en respecteren dat andere mensen een andere mening/ervaring/geloof hebben.

dat ligt eraan hoe je een religie interpreteerd, als je nou letterlijk naar de bijbel of de koran gaat leven en doet wat die boeken zeggen wat een "echte gelovige" moet doen dan wel ja. De Islam is ook niet gewelddadiger als het christendom, maar wordt gewoon zo geintrepeteerd door bepaalde mensen ( vooral mannen) omdat het hun zo uitkomt, wat trouwens ook al meer dan duizend jaar met de bijbel gebeurt, ik noem een columbus, die kun je wel vergelijken met bin laden, in zn opvattingen en daden

Dat hoeft niet, maar daar draait het meestal wel op uit.

Nee, MISBRUIK van religie is een bron van kwaad.

Religie is altijd gedonder . Boeddhisme is een levenswijze met veel respect en geen gedonder.

Spijtig genoeg is dit wel het geval. Ware christen leren geen oorlog en zullen anderen niet oordelen. ;-) http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Kor4%3A4%2C5&id42=1&id18=1&id37=1&id16=1&id35=1&id17=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=43&idp1=19&idp2=38&idp3=17&idp4=36&idp5=18