Waarom staat er "vzmh" achter de naam "Mohammed"?

Ik kom op het Internet de afkorting "vrede zij met hem" vaak tegen achter de de naam Mohammed. Wat is nou precies de reden daarvan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het is moslims verplicht om Allah Zijn Salaah en Salaam te sturen op Mohammad (salla Allahoe 'aleihi wa sallam) wanneer zijn naam genoemd wordt. Allah heeft ons geboden in Zijn Qor-aan: "Voorwaar, Allah geeft Barmhartigheid en Zijn Engelen smeken om vergeving voor de Profeet. O jullie die geloven, smeekt om genade voor hem en spreekt de vredewens over hem uit" Dus iedere keer dat moslims Hem bij de naam noemen, dan spreken ze daarna direct "de vredeswens over hem uit" door vzmh of saws. Sommigen vinden echter dat het gebruiken van deze afkortingen niet de verplichting vervult van het sturen van de salaah en salaam over de boodschapper. Deze mensen vinden dus het gebruiken van een afkorting geen recht doen: "het is soennah om de hele zin "salla Allahoe 'aleihi wa sallam" te schrijven aangezien het een smeekbede is, en een smeekbede is aanbidding (in geschrift), zoals het (aanbidding) is in iemand's spraak. Het (d.w.z. smeekbede) inkorten door de letter SAAD te schrijven of het woord SAAD-LAAM-'AYN-MEEM is dus geen smeekbede, noch is het aanbidding, ongeacht of het in geschrift of spraak verricht wordt."

Omdat de profeet Mohammed een speciaal persoon is (voor moslims) zetten moslims die toevoeging achter zijn naam om hem te eren. Ze worden vaak ook emotioneel als het over hem vertellen of hem citeren. Omdat hij al is overleden geven ze met vzmh aan dat ze hopen dat hij het goed heeft in de hemel en aan te geven dat ze hem respecteren.

Het is een psychologische truuk die ook wel in de reclame en in politieke propaganda wordt toegepast: herhaal iets vaak genoeg, en mensen gaan het vanzelf geloven. In dit geval gaat het om een eerbewijs, met als doel dat je vanzelf de koppeling gaat maken dat het hier om een buitengewoon persoon gaat. De koran maakt ook heel veel gebruik van dit principe. Daarin komt bijna in iedere soera "voorzeker, uw Heer is Alwijs, Alwetend." voor alsmede "ongelovigen branden in de hel". Als je de koran uiteindelijk uit hebt, dan heb je in 448 van de 6346 versen gelezen dat ongelovigen (=niet-moslims) in de hel zullen branden.

Ze zetten toch ook soms rip achter iemands naam... Rest in Peace, zijn ziel ruste in vrede... Dat is hetzelfde... Het is respect naar de overledene...

Het is een teken dat Mohammed geen profeet was.Profeten zijn behept met geestelijke zaken en houden zich verre van het doden van mensen of lichamelijke lusten met te jonge vrouwen. Alles is tegenovergesteld aan het christelijke geloof. Jezus bidt voor zijn vijanden, drinkt wijn, zijn graf is leeg, en Hij roept op tot vergeving en niet oordelen.Ook heeft hij geen zonden, Mohammed moet voor gebeden worden, te laat natuurlijk, na de laatste adem is er slechts nog het laatste oordeel. Hij heeft ook de historische waarheid verdraaid en Izaak verruild voor Ismael. Geen wonder dat terreur en hersenspoeling de enige manier zijn om moslims bij de les te houden, als ze een beetje op zoek gaan naar de waarheid, vinden ze het al. Arme mensen, traditie en gewoonten . Jezus stierf voor hen die in Hem geloven, mohammedanen sterven voor hun "profeet".