Kan iemand bij de bijbetekst Richteren 19:20-29 en Genesis 19:1-11 uitleggen ?

Ik ben bezig met het lezen van de bijbel. Deze twee teksten roepen vraagtekens bij mij op. Ze komen vrouw onvriendelijk op mij over en vraag mij af wat de bedoeling van deze teksten in de bijbel is. Welke bedoeling heeft God daarmee?


(Genesis 19:1-11) Als de mannen van Sodom van Lot eisen dat hij twee bezoekers aan hen uitlevert zodat ze seks met hen kunnen hebben biedt Lot in plaats van de gasten zijn twee maagdelijke dochters aan.

(Richteren 19:20-29) Dit is een soortgelijk verhaal als dat van Lot maar dan nog gruwelijker. De mannen van een stad eisen de uitlevering van een mannelijke bezoeker om seks met hem te hebben. Natuurlijk weigert de gastheer dit en stelt voor dat zijn maagdelijke dochter en het bijvrouw van de gast zijn plaats innemen. Als de mannen blijven aandringen gooit de bezoeker zijn bijvrouw naar buiten waarna de mannen haar de hele nacht misbruiken en als zij 's morgens dood voor de deur ligt snijdt hij haar in twaalf stukken.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In het Oosten was het een ongeschreven wet dat de gastheer de gasten in zijn huis moest beschermen en hen zo nodig zelfs met inzet van zijn leven moest verdedigen. Lot was daartoe bereid. Hij ging moedig naar buiten, sloot de deur achter zich en trad de menigte alleen tegemoet. Op het moment dat Lot zijn dochters aanbood, besefte hij waarschijnlijk dat zijn gasten boodschappers van God waren en misschien heeft hij geredeneerd dat God zijn dochters kon beschermen net zoals Hij zijn tante Sara in Egypte had beschermd (Genesis 12:17-20). Uiteindelijk bleven Lot en zijn dochters inderdaad veilig behouden.

Het betreft Sodom. Net als Gomorra een verderfelijke stad. Daar gebeuren zieke taferelen. In Genesis grijpt God op tijd in, en Lot wordt - met zijn gasten - gered. In Richteren laat God het volk z'n gang gaan. Er is geen hoop, geen geloof, geen liefde. Als je het van de mens moet verwachten is het hopeloos.Wie nog gelooft in de goedheid van de mens is naïef. De mensen zoeken alleen zichzelf en buiten de ander uit. Daaruit kunnen wij leren hoe het mis kan gaan wanneer er geen God is die ingrijpt. Dan blijft er niets over van geloof, hoop en liefde. Dankzij het Evangelie weten wij dat we daar toch elke dag op mogen rekenen.

Bronnen:
http://www.vreemdgeluid.nl/2011/vreemdverh...

De eer of het leven van een (ongehuwde) vrouw werd in die tijd minder hoog ingeschat dan de gastvrijheid. Je moet eens achteraan in je Bijbel kijken of er geen hoofdstuk met verklaringen aanwezig is. Meestal is dat zo. Bovenstaande heb ik daar ook gevonden.

De Genesis tekst is in hoge mate moraliserend: liever je gastvrijheid beschermen dan je eigendom (dochters behoorden in die tijd tot het eigendom van de vader). Richteren is eenzelfde verhaal, uitgebreid met het fenomeen bijvrouw. Het was aan de man om te kiezen welk van zijn eigendommen hij het hoogste achtte. Zijn vrouw stond op gelijke hoogte als hij zelf, zijn bijvrouw op gelijke hoogte als zijn dochter. De zeden in die tijd maakten het mogelijk om te rouwen op de manier zoals beschreven.

Beide gebeurtenissen speelden zich af in een periode van moreel verval van het volk, waar “eenieder deed wat juist was in zijn ogen”. In Genesis 19 is hier sprake van in de stad Sodom en in Richteren in de stad Gibea van de stam Benjamin. Wanneer je de beide teksten verder leest dan zul je ontdekken dat God de veroorzakers van de gruweldaden niet ongestraft heeft gelaten. De bedoeling van deze en alle andere teksten in de Bijbel is dat je moet geloven dat God bestaat en een beloner is van wie Hem ernstig zoeken.

Bronnen:
Hebreeen 11 vers 6

Je zou het ook kunnen zien als een "extreem duidelijke" manier van iets aantonen. Een vader, moeder houdt meer van zijn/haar kinderen dan van wie of wat ook. Als je het extreem van "gastvrijheid" wilt tonen, dan kan het niet extremer dan dat je eerder je eigen kinderen uitlevert dan een gast. Zo is de extreme manier van geloven van Abraham verduidelijkt door zijn bereidheid zijn eigen zoon te offeren. Zo is ook de extreme manier van betrokkenheid van God met de mensen aangetoond: "Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven.".

Genesis Onze westerse visie is soms wat eenzijdig. We kijken vooral naar wat 'vrouwonvriendelijk' is. Op internet kun je vele lijsten vinden van vermeende vrouwonvriendelijke teksten in de Bijbel, maar geen enkele manonvriendelijke tekstenlijst. Wat Lot doet is inderdaad niet goed. Wat de mannen van Sodom willen is ook niet goed. Waarom vinden we dat niet manonvriendelijk? Goed is om te kijken wat God vindt hiervan en dat kunnen we verderop vinden: 15 Toen de dageraad gekomen was, drongen de engelen bij Lot op spoed aan en zeiden: Sta op, neem uw vrouw en uw beide dochters, die zich hier bevinden, opdat gij niet vanwege de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt. 16 En toen hij talmde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand, omdat de HERE hem wilde sparen, en leidden hem uit en brachten hem buiten de stad. De Bijbel zou ook vrij ongeloofwaardig worden als er alleen mooie verhalen van pais en vree in stonden. Ook de Bijbelschrijvers moesten eerlijk zijn. Lees de Bijbel maar eens verder, het is verre van vredig bij de Israëlieten, telkens dwaalden zij af. Het verhaal in Richteren is veel uitgebreider. De hoofdstukken die volgen hebben ook nog te maken met de gepleegde misdaden in Richteren 19. Dat zou ik dan ook allemaal moeten bestuderen. Het is erg wat met deze vrouwen gebeurt, maar uit het feit dat het in de Bijbel is opgetekend volgt niet dat God blij is met deze daad. Een dergelijk verhaal maakt van de Bijbel dus ook niet direct een vrouwonvriendelijk boek. Een krant is ook niet vrouwonvriendelijk als er een bericht over verkrachting in verschijnt.

Hoewel sommigen hebben gezegd dat Lot zichzelf had moeten aanbieden, is het onwaarschijnlijk dat de perverse en homosexuele menigte genoegen had genomen met een oude getrouwde man. Bovendien kan het aanbod van de twee maagden wat verwarring bij de menigte hebben gewekt: Hier waren twee jonge maagden, en de gelegenheid om hun reinheid te bezoedelen, kan de menigte aantrekkelijk hebben toegeschenen. Maar aan de andere kant waren dit vrouwen die verloofd waren met twee mannen uit de stad. Dat aanbod kon dus een verwarrende of verdeeldheid brengende uitwerking op de perverse menigte hebben. Hoewel sommige personen de beschuldiging hebben geuit dat Lot verkeerd handelde, zijn wij in deze tijd in werkelijkheid niet in de positie hem te veroordelen. De bijbel toont aan dat God, die de harten leest, Lot niet veroordeelde. Toen Lot zijn dochters aan de menigte aanbood, kan hij het vertrouwen hebben gehad dat, indien het God’s wil was, God zijn dochters zou beschermen, evenals God Sara in Egypte reeds had beschermd (Gen. 12:17-19). En God heeft de aangelegenheden inderdaad zo geleid dat Lot en zijn dochters veilig werden behouden, niet alleen voor de homoseksuele menigte, maar ook voor de vurige vernietiging die over de steden kwam. — Gen. 19:15-29.

De oorsprong van deze verhalen, en de moraliteit die ze uitbrengen, komt van de regels omtrent gastvrijheid in de oudheid. In heel veel oude culturen was een goede gastheer zijn een ontzettend belangrijke plicht. Meer nog dan het eigen welzijn. Dit soort verhalen kom je ook veel tegen in de Griekse mythologie. Je eigen familie kon je beter opofferen dan de gast. In veel culturen is hospitaliteit nog steeds een belangrijke waarde. Zeker in gebieden waar reizen lastig is. Nu worden die verhalen vooral geïnterpreteerd als dat homoseksualiteit nog slechter is dan al wat ze die vrouwen aan doen. Daarbij was de wrake Gods ook niet mis. De Christelijke kerken leggen dit vooral uit als dat Sodom en Gomorra werden vernietigd omdat er homoseksualiteit werd bedreven maar heel specifiek zijn de verhalen daar niet in. De losbandigheid kan op meerdere manieren uitgelegd worden. Daarbij hadden de mensen in Sodom ook de regels van de hospitaliteit geschonden door de bezoekers op te eisen. Lot was goed omdat hij de regels van de hospitaliteit in acht nam boven de (ook niet onbelangrijke regel) om zijn gein te beschermen. Daarbij moet je ook in gedachten houden dat, voor het grootste deel van de menselijke geschiedenis, vrouwen veruit minderwaardig waren aan mannen. Lees maar eens hoeveel vrouwen t.o.v. mannen bij naam genoemd worden en hoe de vrouwen belicht worden in de verhalen t.o.v. de mannen (Maria Magdalena komt niet zo best naar voren in de Bijbel).

Er ontbreekt een punt aan de uitleg die door de anderen gegeven is. Het is namelijk niet alleen de gastvrijheid die hen ertoe brengt om hun dochter uit te leveren. Maar de voornaamste reden is dat homoseksualiteit als een nog ergere zonde gezien wordt dan het ontmaagden van hun dochter of bijvrouw. Dat vinden ze ook heel erg en het is alleen onder sterke dreiging met geweld dat ze zo ver komen. Als ze ook maar enigszins de kans gehad hadden om dit tegen te houden dan hadden ze dat gedaan. In beide geschiedenissen worden de mannen die deze verschrikkelijke zonden gedaan hebben ernstig bestraft, hun zonde wordt dus bepaald niet licht opgevat (ze moeten het met de dood bekopen). Het is dus zeker niet vrouwonvriendelijk. De Joodse mannen vonden de maagdelijkheid van hun dochters heel belangrijk en deden daar heel veel voor.

hoewel deze tekstgedeelten historisch waar gebeurd zijn hebben ze een geestelijke betekenis, een eschatologische betekenis. De Heere Jezus zei; zoals het was in de dagen van Lot en van Noah zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Dus de periode voorafgaande aan de komst van onze Heiland zullen lijken op de tijd van Noah en Lot. Nu Hebben Genesis 19 en Richteren 19 grote overeenkomsten. de tijd voordat Noah in de ark ging en de tijd voordat Lot Sodom verliet, kenmerkten zich door dat ze relatief rustig waren en dat er zeer weinig ware gelovigen waren, ze aten ze dronken en ze huwden, business as usual. Dit staat haaks op wat vele kerken leren in hun sensatie eschatologie, maar dat past bij hun conditie. Dus de tijd waarin Christus wederkomt is een relatief rustige tijd met zeer echte weinig gelovigen. Dus zowel Genesis 19 als Richteren 19 willen ons vertellen wat de situatie is in de wereld kort voor de wederkomst van Christus. Een voor zichzelf levende mensheid, die vooral op genot uit is, genieten van het leven. De Leviet in Richteren 19 is een type van de Heere Jezus, en Zijn bijvrouw is een type van de kerk, een vrouw is vaak in de bijbel een type van de kerk, bv Sarah. Deze vrouw hoereerde, ze wordt niet voor niks een bijvrouw genoemd want ze diende een ander. De Heere Jezus probeert met vriendelijke woorden haar over te halen, hoewel Hij wist dat ze dat niet ging doen, Hij kent immers de Zijnen en weet dan ook wie de Zijnen niet zijn. Daarom werd zij ook overgeven, en de kerk die het zwaard van het evangelie niet meer heeft gaat te gronde. zo ook deze vrouw, ze was niet oprecht. Wie zien later dat deze strijdt doorgaat, Benjamin strijdt tegen Israël, de kerk strijdt tegen de kerk om homofilie en gaat daaraan te gronde. Alleen 600 man vluchten naar de Rots Rimmon, de Heere Jezus, en die ontkomen, dat zijn de verlosten die opgenomen worden bij de wederkomst. We zien hetzelfde beeld ook in Openbaringen, de vrouw op het beest en de oproep, "ga uit van haar Mijn volk" en dat is wat de 600 man deden, ze verlieten het zinkende schip van de kerk. En als wij deze dingen zien in onze kerk moeten we dat ook doen. In het kort, kanaal ger synodaal heeft een preek "de Leviet en Zijn bijvrouw voor meer info

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100