Wie kan bewijzen dat God niet bestaat?

In een eerdere vraag werd gevraagd aan christenen hoe ze willen bewijzendat God bestaat.
Dat bracht mij er op om eens te vragen hoe iemand echt wil bewijzen dat God niet bestaat en waar dat uit blijkt.

Toegevoegd na 2 minuten:
Wie kan mij hiervan overtuigen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als iemand zou kunnen bewijzen dat god bestond dan was het geloof geen geloof meer omdat het wetenschappelijk aan te tonen is. Als er zou worden bewezen dat god niet kan bestaan dan zijn er nog steeds vele zielen die ondanks de bewijzen zullen geloven in een God, God is niet tastbaar. En geloven is niet tastbaar. Geloven is jezelf overtuigen dat iets iets is zonder dat hier voor of tegen bewijzen voor zijn en zelfs als deze er zijn toch te gaan voor je eigen mening/gedachtes En als laatste, iedereen gelooft of het nou in de oerknal is of in God of in Allah. We zijn allemaal geloofers. Tenminste dit is hoe ik erover denk. Groet.

Is niet te bewijzen, net zo min als te bewijzen dat hij wel bestaat

Hij...zie bron Toegevoegd na 2 minuten: Althans, God niet betrokken was bij het maken van het heelal.

Bronnen:
http://www.telegraaf.nl/buitenland/7538063...

Als je wilt bewijzen dat iets niet bestaat, zul je moeten aantonen dat in alle uithoeken van het universum niets te vinden is hierover, en dan nog heb je het probleem dat God materieloos is of zou kunnen zijn. Het bewijs dat God niet bestaat is daarom niet te leveren. Aan de andere kant, als je als definitie neemt dat God het onderwerp is van je geloof, dan wordt het anders. Want zodra je gelooft dat Hij er is, dan bestaat hij ook in jouw perceptie van de werkelijkheid. En als je niet gelooft dat Hij bestaat, dan bestaat hij ook niet in jouw werkelijkheid. Dat laatste is echter alleen geldig voor jezelf, en niet voor een ander. Vandaar dat het leveren van een bewijs aan een ander vanuit die visie ook al niet werkt. Dan bestaat er nog een derde mogelijkheid, en dat is dat God bestaat en zich openbaart op een wijze die als bewijs wordt ervaren door iedereen. Dit is de enige mogelijkheid die er bestaat om een definitieve conclusie te trekken over het bestaan van God. En dat betekent meteen dat er nooit een bewijs gevonden kan worden dat God niet bestaat, want wat nu niet is bewezen kan later nog komen.

Een partion is een deeltje zo groot als een suikerklontje; alleen je kunt het niet zien, niet ruiken, niet horen en niet voelen. Iedereen heeft er drie die rond zijn of haar hoofd cirkelen. Alleen 's nachts in je dromen is er interaktie met de geest. Dan is er overdracht van informatie, stuurt het je dromen. Kun jij bewijzen dat dat niet bestaat?

Hoe kun je nou bewijzen dat iets NIET bestaat? Slechte vraag. Toegevoegd na 1 minuut: Je kunt alleen bewijzen dat iets bestaat, anders is het er niet.

Niemand kan dat bewijzen. Zoals ook niemand kan bewijzen dat er wel een god bestaat. Gelovigen hoeven niet te bewijzen dat er een god bestaat omdat het iets is waarin zij geloven. Mensen die niet geloven, hoeven ook niet te bewijzen dat er geen god bestaat. Waar het vaak om gaat is dat mensen die in een god geloven, allerlei dingen, toestanden, ontknopingen, ontstaansredenen, verschijnselen, toevallen e.d. gaan toeschrijven aan die god. Terwijl het over het algemeen om verklaarbare zaken gaat. En in mijn visie zijn gelovigen daar vaak veel heftiger in, dan zij die niet geloven.

Je kan niet bewijzen dat God niet bestaat, je kan ook niet bewijzen dat Obama God is. Je kan ook niet bewijzen dat hij God niet is. Wel kunnen we vaststellen dat we niet kunnen bewijzen dat God bestaat. Alle gebruikte argumenten zijn ondeugdelijk.

Volgens mij is het ook niet te bewijzen of hij al dan niet bestaat. voor mij is het veel belangrijker wat iemand als "God" beschouwt. Ik geloof ook maar noem het geen "God", ik geloof in mezelf en daarom ook in jou. Ik geloof in positieve energie, in de term God en negatieve energie in de term duivel, maak een hemel op aarde door de positieve energie zijn werk te laten doen. God is liefde. Wij zijn liefde, ik besta.

Omdat God voor jou hoogstwaarschijnlijk een heel ander fenomeen is dan voor mij is daar al geen beginnen aan. Een kenmerk van religie is de persoonlijke beleving en die is voor iedereen anders, ondanks dat je die kan delen in een gemeenschap zoals een kerk, tempel, moskee, koninkrijkszaal of synagoge. Je kunt alleen maar het bestaan van iets aantonen, niet het niet-bestaan.

Hetgeen in de aanvang van Genesis staat heeft aanleiding gegeven om het jaar en de datum te berekenen waarop de aarde zou zijn geschapen. Gaat men uit van de diverse cijfermatige gegevens die in de (Hebreeuwse) Bijbel zelf zijn te vinden - de Bijbelse tijdlijn - dan komt men uit op of voor het jaar 4046 v.Chr.. De joodse jaartelling neemt de veronderstelde schepping als uitgangspunt voor haar jaartelling. Zij komt tot iets andere bevindingen dan de Bijbelse tijdlijn, het begin van haar jaartelling komt zodoende overeen met 6 september 3761 v.Chr.. Een 17e eeuwse geestelijke genaamd James Ussher, aartsbisschop van het Ierse Armagh, heeft eveneens een dergelijke berekening uitgevoerd en meende op grond daarvan dat de aarde op zaterdagavond 22 oktober 4004 v.Chr. zou zijn geschapen. ************************************************** De Bijbel is weliswaar één boek, maar tegelijkertijd ook een verzameling van meerdere boeken. De 66 boeken in de bijbel zijn geschreven door ten minste veertig verschillende auteurs, over een periode van niet minder dan 1500 jaar. Ook al hebben die auteurs elkaar niet gekend, toch zijn de eenheid en de continuïteit van al deze boeken zo duidelijk dat men zich wel moet afvragen of hier geen sprake is van één auteur; niemand anders dan God Zelf. ************************************************** De ouderdom van de Aarde bedraagt volgens de wetenschappelijke consensus rond de 4,57 miljard jaar (4,57 × 109 jaar of 4,57 Ga). Deze schatting is gebaseerd op radiometrische dateringen van de oudst bekende aardse mineralen – kleine zirkoonkristallen uit de Jack Hills in West-Australië – en schattingen van de ouderdom van het zonnestelsel door astronomen, die weer gebaseerd zijn op radiometrische datering van meteorieten en stenen afkomstig van de Maan. Probeer dit een met elkaar te rijmen.

Je kunt voor jezelf nagaan dat alles dat met god te maken heeft uit jezelf komt..

Niemand, omdat wetenschappelijk bewijzen dat iets niet bestaat niet mogelijk is. Daarmee zijn we zijn dus niet allemaal gelovers zoals elders wordt beweerd. Twee voorbeelden. Ouders van kinderen in Oude Pekela stelden enkele jaren geleden dat hun kinderen misbruikt waren in kelders onder de basisschool. Onderzoek naar seksueel misbruik is bijzonder vaak lastig en dat is des te meer zo als het kinderen betreft. Aantonen dat er zich kelders onder een school bevinden, lijkt echter een oplosbaar bewijsprobleem te zijn. Na een uitgebreid onderzoek werd vastgesteld dat er geen kelders onder de school bevonden. Dat aanklagende ouders deze uitkomsten niet aanvaardden en bij hun aanklacht bleven, is psychologisch te begrijpen. Voor het openbaar ministerie was het echter duidelijk: die kelders bestonden niet. Over het Monster van Loch Ness bestaan veel verhalen. Er zijn films over gemaakt, maar ook documentaires van wetenschappelijke expedities. Evenals in het bovenstaande voorbeeld is er namelijk serieus gezocht naar fenomenen die de verhalen over het mythische monster enige daadwerkelijke basis zouden geven. Dat is echter nooit gelukt. Daarmee zijn de verhalen niet de wereld uit, maar een andere status dan 'verhaal' hebben de beweringen daarin niet. In deze twee gevallen gaat het om de vraag of, liefst definitief, sluitend en voor niemand te ontkennen, bewezen kan worden dat iets niet bestaat. Dat blijkt niet mogelijk te zijn. Ook al is het in deze twee voorbeelden voor vrijwel iedereen zonneklaar dat de beweerde fenomenen niet bestaan, het is per definitie onmogelijk om met volkomen zekerheid te stellen dat het uitgesloten is dat ze toch ergens op een spoor van waarheid berusten. Nog steeds zijn er mensen die in het bestaan van het monster geloven. Hetzelfde is aan de orde in gevallen waar niemand serieus twijfelt aan het daadwerkelijke bestaan van verschijnselen of de waarheid van theorieën. Dat de zwaartekracht bestaat en dat de aarde rond is, wordt door niemand serieus betwist. Wie geld vraagt voor experimenten om het omgekeerde aan te tonen, zal dat niet krijgen. Ook al is alles in ons leven en onze wereld uiteindelijk principieel onzeker, toch gedragen we ons meestal volgens de basisregels die voor het beoefenen van de wetenschap zijn opgesteld, behalve als het om "geloven" gaat. Maar als er geen bewijzen zijn van voorspellingen moeten we die na verloop van tijd als niet waar terzijde leggen.

De entiteit God behoort tot het geloof, op het moment dat iemand in staat is zijn bestaan te bewijzen zal het geloof ophouden te bestaan. Echter de kracht die bij het geloof in God vrijkomen bestaan wel degelijk en zijn ook te bewijzen. In dat opzicht bestaat hij dus in de geest van mensen die geloven, of dat echt is of niet is m.i. niet zo belangrijk als dat het voor de gelovige is

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100