Wat wordt bedoeld met "de Heilige Geest"?

Wat wordt bedoeld met "de Heilige Geest" in "In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest"?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De Heilige Geest is de derde persoon van het Goddelijk wezen. Deze geest werd met Pinksteren uitgestort op de discipelen van Jezus Christus. Deze Geest voelen christenen als ze door deze Geest worden opgewekt tot een leven met en voor God. Het is de Zoon de de Genade heeft verdiend en het is de Vader die de wereld regeert. Zo hebben de 3 personen van God allemaal hun functie maar er is maar 1 God.

De Heilige Geest wordt binnen het christendom beschouwd als de Geest van God. Samen met God de Vader en de Zoon van God vormt de Heilige Geest de Heilige Drie-eenheid......

Jep, zoals Bart zegt. En vaak voorgesteld als een duif met een olijftakje.

God bestaat uit vader(god), Zoon(jezus) en de heilige geest. Dit is de geest van God.

De Bijbel maakt duidelijk dat de heilige geest een kracht is door middel waarvan God zijn wil volbrengt.

HEILIG heeft de betekenis vrij van zonde, rein, maar ook afgezonderd zijn voor God met een speciale taak. GEEST: roe'ach (Hebreeuws) pneu'ma ( Grieks ) betekent 'adem' , 'wind' , het is de werkzame 'kracht' van God waardoor alles tot stand is gekomen. God kan zijn geest of kracht ook gebruiken om zieken te genezen( zoals jezus heeft getoond) , maar hij kan deze ook gebruiken om zijn volgelingen te helpen. (joh.14:26) In tegenstelling tot wat velen aangeleerd hebben, leert de bijbel niet dat deze Heilige Geest een persoon is. Deze leer is niet bijbels en wijkt af van de oorspronkelijke bijbelse leer. De drieeenheid is tijdens het concilie van Nicea (325 gt ) en tijdens het concilie van Constantinobel ( 381 gt) aangenomen in de Katholieke leer. Toegevoegd na 1 minuut: http://www.chick.com/reading/tracts/1510/1510_01.asp http://nl.wikipedia.org/wiki/Dogma_(christendom) Toegevoegd na 27 minuten: http://home.versatel.nl/gemeente.van.god/heiligegeest.html

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dogma_(christ...

Graag wil ik het antwoord van Mybri toelichten over de link tussen de Heilige Geest en een duif. Toen Jezus door Johannes werd gedoopt, kwam er uit de hemel een duif op Hem neerdalen en een stem zei dat dit 'Mijn zoon' is. Hierna ging Jezus 'vol van de heilige Geest' naar de woestijn (ik zet dit tussen aanhalingstekens omdat het zo letterlijk in de Bijbel staat). Zo wordt verondersteld dat die duif te maken had met de heilige Geest. Die olijftak komt weer uit een ander verhaal, namelijk dat van Noach. Hij liet een duif uit de Ark vliegen om te kijken of het water al gezakt was. Hij kwam na verloop van tijd terug met een olijfblad in zijn snavel. De verhalen kun je via onderstaande bronnen teruglezen: Jezus' doop: Mattheus 3:16 en Noach's duif: Genesis 8:11.

De Heilige Geest is Gods persoonlijke en krachtdadige aanwezigheid in de kerkelijke gemeente en in de gelovige en volgens de bijbel ontvang je de Heilige Geest door geloof in het evangelie en het gebed voor de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft je (de gelovige) de vaardigheden om als een goed gelovige te kunnen functioneren. De meeste gelovigen gaan er dus vanuit dat de Heilige Geest in je woont (iets goddelijkst) Je kunt er ook veel over lezen op wikipedia overigens, met bjipassende bijbelteksten

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest