Wat is een Mahram? (Islam)

Als een meisje een jongen wilt ontmoeten en heeft ze een mahram nodig volgens mij...

Weet jij het antwoord?

/2500

Elke bloedverwant waarmee de vrouw geen huwelijk kan sluiten wordt beschouwd als een mahram. Deze vrouwen zijn de moeder, grootmoeder, dochter, kleindochter , zuster, tante, nicht (dochter van de broer of zus, de vrouw van zijn vader, de dochter van zijn vrouw, zijn schoonmoeder, zijn zoogmoeder (die hem borstvoeding gaf), zoogzusters, en elke andere zoogverwanten die aan de bovengenoemde bloedverwanten gelijkwaardig zijn . De volgende vrouwen worden beschouwd als maharim omdat Allah hen in de Heilige Qor-aan aanhaalt: En huwt niet de vrouwen, die uw vaders huwden, met uitzondering van wat reeds gebeurd is. Het is een slecht en afschuwelijk iets en een verkeerde weg. Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders zusters en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de moeders van jullie vrouwen en uw stiefdochters, die onder jullie voogdij staan van vrouwen (de moeders van de stiefdochters) waarmee jullie geslachtsgemeenschap hadden. Wanneer jullie nog geen geslachtsgemeenschap met hen hadden is er geen overtreding om met hen te trouwen) en de vrouwen van jullie eigen zonen en het huwen van twee zusters gezamenlijk, behalve als het reeds (voor de openbaring) gebeurd is. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig; (4:22 - 24) Alle vrouwelijke verwanten van een man die in deze verzen zijn vermeld, worden beschouwd als zijn maharim, omdat het (haram) onwettig is voor hem om hen te huwen, behalve de laatst vermelde verbod. Het is verboden voor een man om met twee zussen tegelijk getrouwd te zijn. Deze verbod word echter opgeheven zodra de man scheidt van de vrouw, of wanneer zij overleden is. Dan is het voor de man toegestaan om met de zus van de overleden/gescheiden vrouw te trouwen. Echter is hij tijdens de huwelijk met de zus geen mahram van haar – ook al is hij getrouwd met haar zus(je) en het verboden is om met elkaar te trouwen. Andersom, de mahram van een vrouw is haar echtgenoot, broer, haar vader, haar oom, enz. Alle andere verwanten (bijvoorbeeld neef) worden beschouwd als niet-maharim en zij vallen onder de categorie van vreemdelingen.

Bronnen:
http://static.al-islaam.com/static/index.php

Kijk hier eens na in het Nederlands.Heel veel uitdrukkingen die in het Nederlands wordt uitgelegd. Toegevoegd na 5 minuten: deze situaties zijn in de meeste aziatische landen ook.Midden oosten blijft achter met denken en veranderen.Halal systeem slecht.