Door wie en wanneer is de Taal ontstaan volgens de Bijbel?

Toegevoegd na 1 minuut:
Met het ''door wie'' bedoel ik wie de Taal heeft/hebben ''uitgevonden''.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De taal werd de mensen gegeven door de grote communicator 'God' zelf. De taal was Hebreeuws. Die taal werd gesproken door de Israëlitische nakomelingen van „Abram, de Hebreeër” (Ge 14:13), die weer van Noachs zoon Sem afstamde (Ge 11:10-26). Met het oog op de profetische zegen die God over Sem uitsprak (Ge 9:26), is het redelijk aan te nemen dat toen God de taal van de veroordeelde mensen te Babel verwarde, dit niet van invloed was op de taal van Sem (Ge 11:5-9). Bijgevolg zou Sems taal dezelfde zijn gebleven, namelijk de ’ene taal’ die van Adam af gesproken werd (Ge 11:1). Dit zou betekenen dat de taal die ten slotte Hebreeuws werd genoemd, de ene oorspronkelijke taal van de mensheid was. En ,in de wereldlijke geschiedenis is er ook geen andere bekend!!!

Volgens de bijbel konden adam en Eva gelijk al spreken. Maar in welke taal?

Ha, die Djimme; Dat is een van de vele ongerijmdheden in de bijbel. Of mysteries, zo je wilt. Als Adam en Eva de eersten waren die konden spreken, is dat waarschijnlijk ook de reden dat zijn eerste huwelijk met Lilith op de klippen is gelopen: ze konden niet samen praten....

Ik denk dat de eerste vertellers van de mythe over Adam en Eva aannamen dat hun taal, de taal, was. Pas later, misschien ook wel tijdens die Babylonische ballingschap, ontdekten ze dat er meerdere talen werden gesproken in de toenmalige, hun, wereld. De Joden leefde zelf in de diaspora (verstrooiing). Zij waren weggevoerd uit hun eigen land. In die tijd is het verhaal over de toren van Babel ontstaan, als een soort verklaring voor al die talen. Ook hier zagen ze Gods Hand in. Alles weer vanuit het referentiekader dat de mensen toen hadden.

Bronnen:
Genesis 11