God is een almachtig wezen. Hij kan alles. Hij heeft ook niets en niemand om zich heen nodig. Waarom maakte hij dan engelen

(waarvan er 1 zelfs de duivel bleek te kunnen worden) en later nog meer, zoals mensen? Is het gewoon een spelletje? Een almachtig wezen dat dacht ik wil gezelschap, of ik wil een ietepieterig klein soort wezens dat van mij moet gaan houden? Of iets anders? Ik kan hier in de Bijbel niets over terugvinden (behalve dat Gods almachtige wegen ondoorgrondelijk zijn en dat hij daarom vanalles heeft geschapen).

Weet jij het antwoord?

/2500

Omdat het sprookje niet zo interessant zou zijn met alleen 1 god. Er zijn meer karakters nodig voor een leuk verhaal.

Het is bijna een sprookje zoals ik jouw verhaal lees. 'God zei: ik wil een klein soort wezen dat van mij moet houden'. Heb je ooit wel eens een engel gezien? Als ze al bestaan, dan denk ik dat ze niet gemaakt zijn door God, maar dat ze een deel van hem zijn. Net als jij en ik en alle mensen een stukje Goddelijkheid met zich meedragen. En hun (en ons!) doel is om elkaar lief te hebben, te helpen en te troosten, vrede te schenken. Oh ja, en in duivels geloof ik echt niet. Behalve dan de duivels die hier op aarde rondlopen en dood en verderf zaaien, omdat ze hun eigen Goddelijkheid kwijt zijn.

Jammer dat je het allemaal zo voelt of ervaart, het lijkt me knap ongemakkelijk en niet fijn zo te leven, als je op deze manier je geloof beleeft. Zo er al een god echt bestaat, geloof ik niet dat hij op deze manier in elkaar zal steken. Er is voor mij gevoel een groot geheel of een grote energie waar we allemaal deel van uitmaken. Daarin zijn we allemaal gelijkwaardig en is van elkaar houden, elkaar respecteren de eerste belangrijke voorwaarden. We leven alleen allemaal nog niet op het zelfde niveau en zijn allemaal nog bezig ons bewust te worden van de verantwoording die we daarin in hebben. De duivel of engelen zijn voor mij de symbolieken van goed en kwaad, bedacht door mensen, om macht te hebben over andere mensen.

Dat zou hij gedaan hebben, omdat god niet logisch is. Je probeert iets onlogisch als een godheid te begrijpen met logica. Dat is natuurlijk nooit goed.

iedereen is hier op aarde gekomen met een doel.als wij hier onze taak niet hebben volbracht zoals het hoort moeten wij later terug keren op aarde om alsnog te "leren" hoe het wel moet. Iedereen keert vele malen terug naar de aarde.Sommigen onder ons krijgen ook de kans om een engel te worden en iemand hier beneden bijvoorbeeld te helpen,dus die engelen zijn overleden mensen,engelen die ons op één of andere manier komen helpen.

je probeert werkelijkheid met fictie te mengen en dat gaat niet. hij heeft niks geschapen want hij heeft nooit bestaan . hij zal de aarde in 6 dagen gemaakt hebben ,maar wat deed hij daarna dan toen hij de zevende dag had gerust. en waarom rusten als je een god bent ,dat zal toch niet. en als engelen je zogenaamd helpen dan komen we er een paar miljoen te kort want er zijn teveel mensen die nog steeds in de ellende zitten . en wat moet je leren ,je word terug gestuurd als je taak nog niet is volbracht ,welke taak en waarvoor en waar gaan we dan heen als we dood zijn . mischien word ik wel vermoord en kom ik na de dood mijn moordenaar wel tegen ,dat word geheid een fikse knokpartij .

De bijbel tekent God naar de menselijke maat als een toenmalige despoot waarvoor je in het stof moest vallen en die een hele hofhouding had om hem te bewieroken. De engelen zijn dus een afspiegeling van de dienaren van de vorst. Aangezien God goed is moet er iets buiten hem bestaan wat het kwaad in de wereld vertegenwoordigt en dat werd Satan. Bovendien kreeg Gods almacht ten spijt de mens ook nog de macht toebedeeld om kwaad te doen; ondanks de almacht kan de mens zelfstandig denken en kwaad doen.

God is door mensen bedacht. En mensen kunnen eindeloos verhalen bedenken en verzinnen. Dus ook alle verhalen in de bijbel en alle verhalen over engelen en over duivels en doodzonde en de hemel en de hel en ga zo maar door. God was nodig om alles te kunnen verklaren wat mensen niet konden verklaren. De duivel was nodig om de mensen onder de duim te houden. En als troost waren er de engelen die de mensen konden troosen en bijstaan.

De bijbel is een indrukwekkend boek, dat antwoorden moet geven aan allerlei vragen waar de wetenschap (nog) geen antwoorden op kan geven. Op zich vind ik het een ongelooflijke prestatie, dat boeken als de bijbel al vele mensen in de greep hebben, voor wat betreft oorsprong, zingeving, doelstelling en richting in levens. helemaal als je bedenkt dat de bijbel omvalt van de tegenstrijdigheden en de inconsequenties en onmogelijkheden. Waarom zou God uberhaupt een verboden vrucht hebben geschapen.. als dat niet gebeurd was, zou die hele hel en bijbehorende satan nooit verzonnen hoeven zijn.. Maar ja..dan had je weer geen stok achter de deur om mensen in de greep te houden. Of je er nu in gelooft of niet.. de makers, bedenkers, beheerders, schrijvers van de bijbel hebben wel recht op een flinke dosis respect van de mensheid. Hun vruchten zijn door de geschiedenis niet weggegumd...Nog steeds stellen hele volken hun leven ' in dienst van' . Toch?

De almachtige God heeft niet de engelen rechtstreeks geschapen. De bijbel geeft te kennen dat God alleen zijn 'eniggeboren zoon' rechtstreeks heeft geschapen! Daarna zijn de engelen geschapen door die 'eniggeboren zoon',Jezus Christus in zijn voormenselijk bestaan. Wanneer men dan de bijbel leest zien we engelen fungeren als boodschappers,oordeelsvoltrekkers,beshermers ed.. Buiten dit zijn er in het universum wellicht nog taken welke ze te verrichten hebben,dat zullen we in de toekomst nog te weten komen. Dat kan je wanneer je ervoor zorgt dat je het 'ECHTE' leven stevig vastgrijpt! (1 Timotheüs 6:19)

God is geven, een constant stroom van energie die wij ervaren als liefde en geluk. Zonder ontvangers heeft geven geen betekenis, zo ontstonden verschillende vormen van ontvangers waarvan een deel materieel manifestaties hebben zoals mensen en een deel puur spiritueel krachten zijn zonder een materieel manifestatie en vrije wil zoals engelen.

Gods liefde is volgens mij pure onzin. Als er iets goeds bij jou gebeurd is het GOD. Als jou iets slechts overkomt zijn Gods wegen ondoorgrondelijk. Toen god nog leefde was hij volgens mij geen liefde maar rechtvaardigheid, wraak, liefde, goed en kwaad.

Ter ontspanning. De motivatie? Tja, wat zou jij doen als je almachtig was? Als je helemaal niets hoeft of nodig hebt? Volgens mij ga je dan doen wat je leuk vindt. Persoonlijk geloof ik wel in god, maar denk ik dat hij (of zij) niet almachtig is (of in ieder geval niet op de manier zoals dat doorgaans voorgesteld wordt). Anders zou hij wel een ongelooflijke sadist zijn... Gedachtenexperiment: Misschien was god wel almachtig toen hij het universum (en alles daarin) maakte, maar heeft hij het juist gemaakt zodat er iets was waar hij geen volledige macht over had - zodat er af en toe iets onverwachts/leuks zou gebeuren (maar ook dan is ontspanning uiteindelijk de motivatie) Toegevoegd na 8 minuten: Overigens ga ik er dus ook van uit dat almachtigheid niet betekent dat je de toekomst kunt voorzien; anders zou hij alsnog een sadist zijn als hij precies wist hoeveel leed zijn 'experimentje' zou veroorzaken. Wij kunnen alleen proberen om er met zijn allen het beste van te maken, en hopen dat god ons helpt wanneer dat kan.

Even ervan uitgaande dat er een god bestaat, dan doet 'ie dat soort dingen wellicht om dezelfde redenen dat mensen kinderen maken: (o.a.) omdat ze dat gewoon leuk vinden.