Wie is het hoofd van de protestantse kerk ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je bedoelt zoals de paus ? Die is er niet. Protestante kerken - die overigens ook nog in meerdere 'smaken' uiteen vallen, hebben per kerk hun eigen bestuur (kerkeraad, bestaande uit ouderlingen en diakenen) maar ook op regionaal en landelijk niveau wisselen 'bestuurders' elkaar af. Wil je precies weten hoe die hele organisatie in elkaar steekt en hoe mensen voor een bepaalde (betaalde of onbetaalde) functie gekozen of aangewezen worden, dan kun je het beste de diverse links lezen. In tegenstelling tot het katholicisme, zijn er binnen de protestante kerk geen functies die 'belangrijker' of ' heiliger' zijn dan andere ; juist het gelijkheidsbeginsel en ' we zijn allemaal maar gewoon mensen' is belangrijk.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantse_...
http://www.pkn.nl/5/
http://www.protestantsekerkbrussel.be/Leren.htm

Er staat niemand aan het hoofd van de protestantse kerk. De kerkgemeenschappen zijn wel verenigd in een overkoepelend orgaan, de PKN. Toegevoegd na 5 minuten: De protestantse kerk is geen hiërarchische,maar een democratisch gestructureerde kerk. Of anders gezegd, zij is geen ‘episcopale’ maar een ‘presbyteriale’ kerk. Zij heeft geen bisschoppen en ook geen paus. De Synode is de hoogste instantie, die leiding geeft aan de landelijke kerk: de PKN. Plaatselijke gemeentes kennen hun eigen organisatie met een: •Kerkenraad •College van Kerkrentmeesters •College van Diakenen en specifieke functies zoals •Predikanten •Kerkelijk werkers •Kerkmusici •Koster/Beheerder/e.a. Sommige functies zoals de predikant, worden betaald door de gemeente. De gemeente vaardigt mensen af naar regionale overlegorganen en die zijn weer vertegenwoordigd in landelijke overlegorganen. Er wordt nauwelijks gezag van boven opgelegd. Ik geloof dat protestanten daar ook een beetje wars van zijn. Toegevoegd na 16 minuten: Het hoogste besluitvormende orgaan binnen de PKN is de Generale Synode. Zij schept noodzakelijke voorwaarden voor het leven van de gemeenten, door bijvoorbeeld op verschillende terreinen kennis en ervaring te bundelen en ter beschikking van de gemeenten te stellen, door te zorgen voor de predikantsopleiding, en door het gesprek tussen de verschillende modaliteiten te laten voortgaan. Dit orgaan is dus meer faciliterend en adviserend dan dat het beslissingen oplegt. Toegevoegd na 22 minuten: In feite werkt de generale synode precies zoals de organisatie in de protestantse gemeente: Het dagelijks bestuur wordt gedaan door een kleine groep mensen die het moderamen worden genoemd. Deze bestaat uit een voorzitter, scriba (administratieve functie), kerkrentmeester (zeg maar financiële man/vrouw) etc.. Ook binnen zo'n moderamen staat niemand echt aan het hoofd. De groep neemt gezamenlijk beslissingen en de leden wisselen en worden democratisch gekozen.

Bronnen:
http://www.pkn.nl/
http://www.pkn.nl/5//info.aspx?page=14123
http://www.pkn.nl/5//info.aspx?page=6402
http://www.protestant.nl/themas/kerk/begri...

het hoofd van de kerk is God zélf! Toegevoegd na 10 minuten: lees de bijbel er maar op na; Christus wordt meerdere malen het hoofd van de kerk genoemd. natuurlijk zijn er bestuursvormen, maar die zijn er alleen om de "zuiverheid van de kerk"en de orde te bewaken. het échte hoofd (en dat wordt gevraagd) is toch echt God zelf!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100