Waarom denken mensen dat er een god is terwijl er oorlog is?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Omdat veel religies bol staan van verhalen over een god/goden die zelf oorlog voeren of opdracht geven om oorlog te voeren. Niets menselijks is goden vreemd, omdat goden het product van de menselijke geest zijn.

Vooral Moslims geloven heel erg in hun god, Allah, wanneer er oorlog is. Zij geloven dan dat Allah het zo heeft gewild...

Omdat ze graag een houvast willen hebben. Overigens is het wel zo dat veel mensen ervan uit gaan dat er een god is maar dat zij een eigen wil hebben. Dus dat god niet uitmaakt of er vrede of oorlog is. Dit ter lering van de mensheid. andere mensen gebruiken hun god juist om oorlogen mee te laten ontstaan.

Toen het veelgodendom nog algemeen aanvaard was, was dat geen probleem; die goden hadden vaak genoeg ruzie. In het geval van een enkele god voor alle mensen moet hij wel schizofreen zijn.

Omdat ze iemand moeten hebben die hun kant kiest als ze een oorlog beginnen: "God,aan mijn zijde" hoort bij veel religies en veel talen

Omdat die oorlog gevoerd wordt voor de God(sdienst).

oorlogen draaien om geloof

Omdat die mensen vinden dat hun God zo goed is, dat ze er oorlog om mogen voeren om hun God aan de anderen op te dringen. Dat mensen daar boter van op hun hoofd krijgen, en zichzelf daarbij minder zien dan anderen, blijkt al uit de bovenstaande antwoorden die gelijk roepen dat het vooral andere geloven (lees: moslims) zijn die zich daar aan schuldig maken. Dan verwijs ik graag naar onze Middeleeuwen of naar Noord-Ierland, waar geen moslim aan te pas kwam. Of naar de Tweede-Wereldoorlog, waarin met beperkt succes is geprobeerd een geloofsstroming te elimineren.

Mensen zoeken altijd een zondebok, waar ze hun eigen feilen aan op kunnen hangen. Wat is er dan makkelijker dan een god te bedenken en zeggen,dat het zijn(gods) wil is, In de oudheid had men er zelfs een aparte god voor bedacht: Mars.

Het zijn mensen die oorlogen en geweldmisdrijven begaan. Anderzijds is het zo dat God ermee bezig is de basis te leggen van een 'Nieuwe aarde' waar geen oorlog meer zal zijn! (2 Petrus 3:13) . . .Maar er zijn nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, die wij overeenkomstig zijn belofte verwachten, en daarin zal rechtvaardigheid wonen. Waar stond die belofte? (Jesaja 2:4) . . .En hij zal stellig rechtspreken onder de natiën en de zaken rechtzetten met betrekking tot vele volken. En zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen moeten smeden en hun speren tot snoeimessen. Natie zal tegen natie geen zwaard opheffen, ook zullen zij de oorlog niet meer leren. (Openbaring 21:3-5) ..Toen hoorde ik een luide stem, afkomstig van de troon, zeggen: „Zie! De tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen verblijven, en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. 4 En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.” 5 En Degene die op de troon was gezeten, zei: „Zie! Ik maak alle dingen nieuw.” Ook zegt hij: „Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.” Die basis van die 'Nieuwe aarde',die nieuwe mensenmaatschappij bestaat al,iedereen wordt heden uitgenodigd om deel uit te maken van die internationale christelijke broederschap!Een unicum!

Omdat geloven los staat van een religie, maar macht van beiden misbruik maakt. En omdat de simpele mens niet beter weet... :(

Is het zo dat je niet kunt geloven dat er een god is omdat er oorlog is? Het ligt er denk Ik aan welke rol of welke taken die god dan zou moeten vervullen volgens jou, hoe ziet die er dan uit? De rol van schepper? maar dan had hij t anders moeten doen? Heeft god wel alles gemaakt maar bemoeit hij zich verder nergens meer mee? Is hij de 'baas' die de regels maakt maar luisteren we dan wel? Maakt god oorlog of doen mensen dat. Wil god wel oorlog of juist niet maar schuiven we graag onze verantwoordelijkheid van ons af. Zou hij de boel gewoon plat moeten gooien als hij t er niet mee eens is met wat wij doen? Gaat hij dat nog doen, waar wacht hij dan nog op? Ik geloof in god maar denk niet dat Ik me enige voorstelling van god kan maken die hem recht doet. Ik geloof wel in eigen verantwoordelijkheid en daar kunnen we ons misschien beter meer mee bezig houden. Niet wie of hoe is god maar wie zijn wij, mensen. Er is geen simpel antwoord te geven op jouw vraag. Het loont zeker wel te blijven zoeken naar een antwoord. Succes!

Stel voor dat alles was inderdaad gecreëerd door "god"... Een universum of meerdere, natuurkunde wetten waarvan wij veel nog niet snappen, Aarde, leven, dieren, mensen, mensen hebben bewustzijn en vrije wil. Sommige mensen geloven dat een god bestaan alleen door het feit dat vrije wil, de mogelijkheid om keuzes te maken, bestaat. Als men had geen capaciteit om goed en kwaad te herkennen en te onderscheiden en zijn vrije wil uit te oefenen dan was er geen reden voor ons bestaan als mensen. Mensen hebben dus alle middelen en de mogelijkheid om hemel op aarde of hel op aarde te creëren en de keus is nog steeds niet gemaakt, maar het feit dat er is een keus is misschien een aanwijzing voor het bestaan van een zogenaamd " god".

Het is een soort van houvast. Het is ook altijd erg opvallend dat veel mensen die het op hun kerfstok hebben, erg gelovig zijn. Ook vaak mensen met de meeste problemen / weinig eten / weinig goede vooruitzichten zijn vaak erg gelovig. Er is volgens mij nog nooit een zinnige oorlog geweest, altijd een oorlog met een verborgen agenda: geld (of dingen van waarde, denk bijvoorbeeld aan: olie, diamanten, goud, uranium), macht en hebzucht. Als er iets positiefs gebeurt in iemands die gelooft in god, dan heeft god het gedaan, gebeurt er iets slecht is het of de wil van de mens / god straft / of god wil iemand testen (of iets in die strekking). Persoonlijk zou ik vaak willen dat ik kon geloven in god, omdat je dan het idee hebt dat je er niet alleen voor staat en je energie / motivatie geeft.

omdat God niet al onze problemen op gaat lossen maar we daarvan moeten leren. en sowieso: wie maakt er een puinhoop van: wij of God? wanneer het goed gaat geloven we niet in God, zodra er oorlog of ellende komt roepen we God ter verantwoording: omgedraaide wereld.

Wanhoop. Iemand die god niet nodig heeft gelooft er niet in. Tevens worden mensen op de meeste basischolen in NL, al vanaf groep 1 "getrained" om in god te geloven.

Een mens heeft heeft een eigen verantwoordelijkheid over zijn daden. Je kan God niet de schuld geven van wat mensen elkaar aandoen.

God heeft mensen hun eigen wil en keuze gegeven... Daarom kan elk mens doen wat hij wil. Honger,oorlog is de keuze van de mens. Honger is niet nodig in de 3e wereld en oorlog ook niet.. Waarom het toch zo is? De keus van de mens....

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100