Waar draait het in het Christelijk geloof nu eigenlijk om?

Is het christelijk geloof, als religie, een geloof dat een gevaar in zich meedraagt? Of is dit een overstatement? Ja en nee antwoorden zijn goedkope antwoorden en voegen niets toe aan de waarde van de vraag dus, indien mogelijk, gemotiveerde antwoorden!

Het Christelijk geloof kent diverse stromingen. In Nederland, worden deze stromingen voornamelijk aangevoerd vanuit de Calvinistische hoek. Deze hoek gaat van dogmatisch streng Calvinistisch naar de meer liberale kant.
Ook kennen we in Nederland een stroming vanuit de Wesleyaanse traditie. Deze gemeenschap legt de nadruk op de genade van God en staat uitermate positief, en met beide benen op de grond in de samenleving.

Als we de bijbel goed bestuderen dan is het voor mij overduidelijk dat er in het Christelijk geloof geen enkel kwaad zit. Het is juist het tegenovergestelde! Maar zoals diverse in hun antwoorden schrijven wordt het anders ervaren. Vandaar deze vraag. Ik ben nieuwsgierig waarom mensen dit vinden, en op welke feiten zijn hun uitspraken hebben gestoeld?

Weet jij het antwoord?

/2500

om alles behalve Jesus... Toegevoegd op 27-04-2009 13:54:04 Omdat de man sprak en zelf niets opschreef, kan men twisten over wat hij nu werkelijk zei, vandaar de vele verschillende interpretaties, katholieke kerken genaamd... Omdat de man een profeet was, en precies opschreef zoals hij het hoorde, is er globaal maar één islam... En het draait om macht en niets anders... getallen en niets anders. Daarom zijn de stones beter dan de beatles, omdat zij meer platen verkocht hebben... Pure onzin natuurlijk... Alles kan verkeerd begrepen worden, alles... En niets ligt zo gevoelig dan geloof... Maar het draait in ieder geval niet om Jesus...

Ha, die Ditbenik; Zoals bij de meeste relgies schuilt het gevaar niet in het geloven zelf, maar in de institutionalisering ervan. Toegevoegd op 27-04-2009 14:04:35 "Religies"dus....

Kort samengevat: Om de eer van God. Toegevoegd op 27-04-2009 13:59:54 Graag een reactie bij een duimpje omlaag.

Het Geloof draait om datgene dat ieder persoon er zelf in zoekt. In persoonlijke zin is geloof de spirituele weg die iemand kiest als hulp bij het leven. Je vraag draait om een specifiek geloof en hierbij is het dan de vraag of je dit bedoelt vanuit religieus oogpunt of vanuit belijdenis. In het eerste geval zal het antwoord tweeledig beantwoord zijn: Voor de Christen binnen die religie is het een leer en voelt iemand zich gesterkt in zijn geloof door de 'achterban', voor iemand van buiten het Christendom zal het lijken op een controle structuur. In het tweede geval is het antwoord zo divers als het aantal mensen dat Christen is. Uit je aanvulling lees ik dat je zelf Wesleyaanse traditie aanhangt ('traditie' is een woord dat je met respect uitspreekt, 'hoek' juist niet). Daarmee maakt het je als vraagsteller ietsjes dubieus: Vraag je het om je 'stroming' aan de man te brengen of ben je serieus kritisch. Ik denk momenteel het laatste en neem de vraag daarom ook serieus. Over de boeken als de Thora, Koran en Bijbel weet ik weinig, omdat ik ze geen van alleen uitgelezen heb. Ik kan slechts antwoorden uit de waarnemingen die ik doe in de woorden van de mensen die verschillende instellingen hebben. Je eind vraag lijkt erg afwijkend van je begin vraag: Waar draait het Christelijk geloof nu eigenlijk om? EN Waarom vinden mensen dat er gevaar schuilt in teksten de Bijbel? Zoals gezegd ken ik de teksten niet voldoende en is het bij mij voornamelijk hear-say. Daarentegen is de tweede vraag een veronderstelling: De teksten op zich zullen niet direct een 'gevaarlijke' gedachte uiten (al heb ik anders gehoord over alle drie bovengenoemde boeken), maar hoe de interpretatie wordt verwerkt is een ander verhaal.

Dat hangt compleet af van de beleving van de groepering binnen het geloof en de personen. Als we kijken naar het boek de bijbel dan draait het christelijke geloof om de eer van God. Door God te eren en de aspecten uit de bijbel na te leven komen wij later in de hemel .Dat wil niet zeggen dat wij geen fouten mogen maken, iedereen maakt fouten. Maar leer wel van je fouten. Het naleven van deze wetten en het eren van God heeft als "cadeau" later een plaats in de hemel. Iets wat geweldig moet zijn aldus de bijbel. Of je er in gelooft is aan jezelf. Ikzelf snap alle ophef die alle atheisten creeren. En ikzelf ben ook zoekende en absoluut niet iemand die snel ergens in gelooft. Maar door de getuiging van andere mensen en de speciale dingen die sommige mensen meemaken (gebedsgenezing, aanrakingen met het abnormale) uit mijn nabije netwerk ben ik er wel enigzins van overtuigd dat er meer moet zijn dan alleen maar de mens en de kenniseconomie.

Voor mij is alles wat aanhangers kent bezijden de Waarheid. De waarheid is dat waarin we leven en waar we uitdrukking van zijn. Christelijk geloof in deze maatschappij gaat over zieltjes winnen, dat er maar 1 God is die heet God! Haha wat een nutteloze bezigheid, zolang je het ene bevecht leef je per definitie in onwaarheid. Er valt niets te bevechten en niets te winnen of te verliezen. dat maakt het hoofd ervan, leven vanuit het hoofd is de grootste bedreiging voor het leven. The mind vind altijd redenen om het leven,geloof te bevechten. Wie zijn we zonder het hoofd? Een wandelend hart en niets anders dan dat. Het hoofd is nodig voor praktische zaken; steek je hand niet in het vuur dat doet pijn maar omdat het leven ons pijn heeft gedaan, omdat we niet gezien zijn in wie we werkelijk zijn -licht en liefde- zijn we van ons hart naar ons hoofd verhuisd en daar begint alle ellende. Het geloof is een kapstok om het goede en het kwade te bevechten.Ik zeg je: het bestaat beiden niet, het leven Is. Toegevoegd op 27-04-2009 14:10:32 Het antwoord op de vraag luidt: het christelijk geloof gaat nergens over net zoals alle dingen. Het is de betekenis die je er zelf aan geeft.

Er is een enorme verwarring ontstaan de laatste decennia. De kerk als instituut heeft veel van zijn geloofwaardigheid ingeboet om welke redenen dan ook. (vervaging van normen, mondigheid, betere scheiding van geestelijke en wereldlijke macht) Dit moet los komen te staan van het echte geloof. Ik ben als jongeling in een streng jezuitencollege opgevoed, ben nu humanist en heb katholieke vrienden, die ik respecteer. Het geloof heeft geen gevaar in zich , de instituten die het geloof verspreiden zijn hopeloos verouderd en vormen een gevaar voor een verdere ontworteling van de mens in de 21 ste eeuw.

Nee, het Christelijke geloof als zodanig is geen gevaar. Ja, er zijn dwalingen geweest zoals kruistochten, er is eeuwenlang een mengvorm van seculier en religieus bestuur geweest die ik persoonlijk in die vorm afkeur en daarnaast zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Dit alles zegt echter niets over het geloof zelf, maar veel meer over de (slechte) interpretatie van de boodschap ervan door de mensen die zich gelovigen plachten te noemen. Het is natuurlijk moeilijk om de ware leer aan te hangen en dagelijks uit te dragen, geen mens is zonder zonde, dus het zal altijd een keer misgaan in een mensenleven, gevaarlijk wordt het pas als die dwalingen als de enige ware leer worden gepresenteerd en andere mensen dit gaan volgen. Je hebt dan ook niet voor niets een eigen vrije wil en een geweten, daarbij komt dat je hierdoor het onderscheidingsvermogen hebt meegekregen waarmee je geacht wordt het waarheidsgehalte te testen van een boodschap waarvan gezegd wordt dat die van God afkomstig is. ______________________________________________ 1 Johannes 4: 1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. 6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. ______________________________________________ Als je deze plicht verzaakt en voor zoete koek aanneemt wat anderen beweren dat God gezegd zou hebben of wat hij bedoeld zou hebben dan loop je het risico dat het geloof als zodanig van jou individueel of van de groep waar je deel van uitmaakt als gevaarlijk bestempeld wordt.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+joh...

om een leugen in stand gehouden door mensen welke niet zonder macht kunnen.

Ik geloof dat elke religie een gevaar kan inhouden voor je geestelijke gezondheid omdat je je zelfstandig en onafhankelijk denken voor een deel opgeeft en zonder meer bepaalde dingen voor waar aanneemt, je "gelooft" het. In de naam van God zijn vele mensen gedood, in de naam van Allah ook.

Volks mennerij, het is een van de eerste geimplementeerde crowd control methodieken.

Om het onderdrukken van de medemens. Wat de onderliggende theorie ook moge wezen, dit is de praktijk.

Het draait in de 1e plaats volgens mij dus niet om God of om elke zondag fijn te gaan zingen. Ik vind dat het christendom draait om zijn schepping in orde te houden. Dat wil zeggen; verantwoord met moeder aarde omgaan en het milieu in acht nemen, geen uitbuiting van je medemens en voor elkaar zorgen. Een menselijke god zou aanbeden willen worden, de Echte staat daar boven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100