Wat betekent 'justification by faith' en wat houdt het in? (christendom)

Toegevoegd na 1 minuut:
Als het neer komt op een interpretatie van de doctrine van 'justification of faith,' wil ik dat ook wel horen :-)

Toegevoegd na 1 week:
(grrr... een klasgenoot wist het in 1 zin uit te leggen, maar ik heb t niet woordelijk kunnen onthouden, maar ik laat het nog even open voor verdere invulling)

Weet jij het antwoord?

/2500

Volgens de bijbel is de mens zondig, alleen al door de zondeval (Genesis), maar ook omdat het in de praktijk niet mogelijk is om naar de Tien Geboden te leven. Jezus heeft met zijn kruisiging zijn leven geofferd om de zonden weer op zich te nemen (Romeinen). Door daarin te geloven en om vergeving te vragen zouden de zonden de zonden weer vergeven worden. Dit is heel in het kort waar de rechtvaardiging door geloof op neer komt.

-"Justification by faith" ofwel "rechtvaardiging door het geloof"betekent in het Christendom: Dat alleen God genade kan verlenen en de mens daaraan niets kan veranderen. -Het is een doctrine bedoeld als leerstelling die niet ter discussie staat. -Dus een eenmaal vaststaand stelsel waar men zich zeer streng aan houdt.

Dit is het item waar Maarten Luther zich onderscheidde van de toenmalige Katholieke Kerk. Hij zag de redding als een gift van God door het geloof ipv door werken alleen. Geloof in Jezus Christus als de Redder is de enige “stap” naar de redding. De boodschap van de Bijbel is duidelijk. We hebben allemaal tegenover God gezondigd (Romeinen 3:23). Vanwege Zijn liefde voor ons (Johannes 3:16), kwam God's Woord in een menselijke gedaante als Jezus Christus naar de wereld en stierf Hij in onze plaats, door de straf op Zich te nemen die wij verdienen (Romeinen 5:8; 2 Korintiërs 5:21). God belooft de vergeving van de zonden en een eeuwig leven in de hemel aan alle mensen die Jezus Christus, door genade in geloof, als Redder ontvangen (Johannes 1:12; 3:16; 5:24 )

dit is even ingewikkeld. ik hoop dat je het kan volgen. om te beginnen: Christus en de Apostelen geloofden volgens mij niet in de letter van het Oude Testament. De Joden die toen het gezag hadden ( de Schriftgeleerden en Farizeeën ), leerden de mensen op een wettische manier dat ze zich aan de Thora moesten houden ( De Wet van Mozes) Dit is een stelsel van 613 geboden en daarnaast de regels bedacht door de overleveringen van de rabbijnen. de Wet leert; doe dit en je zal erdoor leven. Geloof in Christus staat daarentegen voor vrijheid. Christus liet zien dat de wet-redenering een dwaasheid is, en dat de Joden van toen de Bijbelse mythen en sagen aanzagen voor geschiedenis. Hij leerde Zijn Apostelen dat de Wet niet bedoeld was om gered te worden door God. ( Deuteronomium 27:26 Galaten 3 :10 ) : "Vervloekt iedereen die niet ALLES doet geschreven in dit wetboek. de wet veroordeelt iedereen: we zijn allen veroordeeld. zelfs Christus, die door God gestuurd was, werd door de wet vervloekt. Maar God is groter dan de letter van de wet en wekte Hem volgens de overleveringen op uit de doden. dit doet Hij volgens de hoop die wij Christenen hebben, met alle mensen, die de Liefde kennen. De enige manier om gered te worden van de wet is te erkennen dat de wet God niet kan behagen. Ook hoef je nioet te blijven hangen in Bijbelteksten. leef je leven, als je leeft "Door de Geest" dan ben je goed bezig. Christus is door God gestuurd en behaagt God. Alleen het vertrouwen erop dat Hij door God gestuurd is, behaagt God. God heeft Hem geofferd, zodat wij onszelf kunnen leren kennen. Dit gebeurt op de grondslag Genade. Genade betekent dat God allang van je houdt. Hij veroordeelt je niet dus je hoeft geen vergeving te vragen. wel moet je met jezelf door 1 deur kunnen. God heeft je onvoorwaardelijk lief en steunt al je beslissingen. als Christen gehoorzaam je niet meer aan de letter van de Wet maar aan de Geest ofwel het Hogere Zelf. Dit is onze ware kern en dit fenomeen wordt uitgelegd in de brief aan de Romeinen, maar ik vind het erg onduidelijk uitgelegd. lees de Bhagavad Gita voor meer over de Geest Gods. Hier wordt dit begrip "het Hogere Zelf / Atman" genoemd, maar het is hetzelfde. Dit is vrijheid en leven door genade volgens mij,

Bronnen:
gita.pdf www.arsfloreat.nl/downloads.html