Is een baby een mens dat vrij van zonden en tekortkomingen is? En tot op welke leeftijd?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja ik denk het wel, tot het moment dat het zelfstandig gaat denken en dingen doen en dat is voor ieder kind verschillend. Bovendien wat is zonde? en wat zijn tekortkomingen? Daar zijn al boeken over vol geschreven. Wellicht kun je alle vragen afzonderlijk stellen en dan meer specificeren om meer te weten te komen.

Aangezien je praat over zonden, neem ik aan dat je een christelijk georiënteerd antwoord vraagt. Hou je vast. Bij geboorte zijn kinderen belast met de erfgronden, Kinderen die niet worden gedoopt, zullen dus branden in hel. Eeuwig en altijd. Ook als ze sterven bij de geboorte. Als ze wel worden gedoopt, dan is er een kleine kans, dat ze niet de hel ingaan, maar die kans is niet groot. Advies: gooi al die religieuze onzin in de wc en trek door. Als je het bovenstaande niet gelooft, maag je je van alles noemen, maar niet christelijk. Ik zal hierop wel een hoop minnen krijgen, maar die zijn dan van ketters die de kinderen in de hel gezelschap zullen moeten houden. Toegevoegd na 2 uur: tik 'erfzonde' op google of ga rechtstreeks naar: http://www.christelijkebegrippen.nl/christendom/Erfzonde.php

Ja een baby is geheel vrij van zonden en tekortkomingen. Het komt onschuldig ter wereld. Een leeftijd is niet te noemen, als een kind het besef heeft van goed en kwaad en dan bewust iets stouts doet is er nog geen sprake van zonden of tekortkomingen maar meer een tijd van uitproberen tot hoever kan ik gaan? Pas met de tiener leeftijd komt het echte besef pas, denk ik en pas op de volwassen leeftijd is men er op aanspreekbaar.

Over het het algemeen kun je zeggen(als je er in gelooft) tot het moment,dat ie bewust zijn eerste zonde begaat.Daar is dus geen leeftijd voor vast gelegd. In de RK Kerk moet zo'n kindje ook nog eerst gedoopt worden,anders erkent (hun) God hem niet eens.

Een baby wordt puur geboren. Pas als een volwassene aan te pas komt wordt het gevormd. Dus eigenlijk gelijk na de geboorte (of daarvoor al wel). Daarmee wil ik niet zeggen dat ze dan zondig en met tekortkomingen gaan leven. Sterker nog, ik geloof daar niet in. Ieder mens moet op zijn of haar manier ervaring op doen. Daar is verder niets mis mee. Het wordt pas link als er ernstige tekortkomingen van aandacht, liefde en verzorging aan te pas komen.

ik heb altijd geleerd dat wij alle zondig zijn,zo worden we ook geboren ! Jezus heeft door zijn dood ons losgekocht van de zonde dat houd in dat iedere mens die sterft,los is van de zonde! Toegevoegd na 56 minuten: Volgens de christelijke leer is Jezus de eniggeboren Zoon van God, de door God in het Oude Testament bij monde van de profeten (o.a. Jesaja 53:3 en verder[2]) beloofde messias, de gezalfde van God, die de mensen verlost van hun zonden en de harmonie tussen God en mensen herstelt die verbroken was als gevolg van de zondeval van de eerste mensen in het paradijs. Hij beloofde de mensen die in hem geloven, als zijnde het plaatsvervangend zoenoffer voor God en daarmee de straf op zich nemend voor de zonden van de mensheid, te 'behouden' en 'eeuwig leven' te geven.

In de humanistische visie, komt een kind onschuldig op de wereld. Tekortkomingen ligt iets genuanceerder, want het is de vraag of je hier ook eventuele handicaps mee bedoelt. Een autistisch kind bijvoorbeeld, krijgt deze tekortkoming al met de geboorte mee, maar je gaat er pas later iets van merken. In de bijbel staat dat kinderen in zonde worden ontvangen. Kinderen zijn bij voorbaat al belast met de zonde die hun voorvaderen (tot in het 4e geslacht) of zelfs al vanwege die appel van Adam en Eva , hebben begaan. Dat ze hier niet voor hoeven te boeten, is genade van de schepper. Jezus is immers op aarde gekomen en aan het kruis gestorven, om de gelovige mens nog in de hemel te kunnen laten komen. Ik ben meer van visie nr 1 en geloof in de totale onschuld van een baby. En wanneer de die onschuld verdwijnt of minder wordt, is moeilijk te zeggen. Misschien als het kind niet meer eerlijk durft te zeggen wat het vindt, bijvoorbeeld omdat het bang is uitgelachen te worden. Of wanneer het verzwijgt iets stuk te hebben gemaakt. Uit angst voor straf of een negatieve reactie. Of misschien pas als het bewust iets van een ander kind afpakt, of een ferme tik uitdeelt.. beoordeling van ' schuld' hangt samen met jouw gevoel van wat goed en slecht is. Ten diepste betekent onschuld eigenlijk, onbewust, natuurlijk en spontaan, eerlijk gedrag. En zulk gedrag kan best heel onaangenaam voor anderen zijn. Maar het blijft toch onschuldig.

Een baby is een mens dat vrij van zonden en tekortkomingen is tot de dag dat hij begint te huilen als iemand aan zijn speelgoed zit. Daarna heeft hij zijn hele leven lang om dat af te leren.

Gooi al die oorzaken van kerkscheuringen en zo maar weg. Daar hebben 20 eeuwen allerlei mensen, die niets anders te doen hadden, hun hoofd over gebroken. Wees blij met een baby en probeer het kind met veel liefde en gezond verstand groot te brengen. Deze tijd vraagt om een nieuwe orientatie op geloof.

Absoluut niet,wat zegt David in Psalm 51 IK ben in ongerechtigheid geboren,en lees verder over de erfzonde Tik ook eens erfzonde in bij Google

Een zelfstandige baby is niet levensvatbaar - zonder steun van anderen is een baby niet in staat zichzelf in leven te houden. Dat lijkt me een behoorlijke tekortkoming. Voor wat betreft zonden: een baby is niet eens op de hoogte van moraliteit, dus is het niet in staat om dit bewust te verbreken. Typisch geval van ontoerekeningsvatbaar.

Ja elk mens is vrij van zonden. Zodra een mens bewust dingen verkeerd doet, en daarmee bedoel ik : bewust anderen benadelen op welke wijze dan ook, dan begaat diegene een zonde. Ik weet niet genoeg af van het geweten van kinderen om hierover een oordeel te geven, maar ik schat dat kinderen vanaf een jaar of zes heel goed weten wat goed en fout is.

Ik wordt bijna letterlijk ziek van dit soort vragen, en ik heb dan een sterke deja vu met mijn jeugd. God is een God van liefde en licht, die houdt van zijn kinderen. Wij zijn geen slaven, maar verantwoordelijk voor onze levenswandel en daden. Wees liefdevol.

De zonde is een menselijk begrip en is gecreeërd om mensen passend te krijgen binnen een bepaald sociaal kader en daar controle (=macht) op uit te oefenen. In die context is niemand vrij van zonde, tenzij je helemaal alleen en onontdekt op een eiland leeft. Er vanuit gaande dat je vrij blijft van geest en niet doordraait en een rare religie bedenkt omdat toevallig 3 keer per zonnecyclus een clubje dolfijnen langszwemt of iets dergelijks...

een baby heeft nog nooit iets fout gedaan. hij of zij kan immers ook nog niet veel meer dan slapen, huilen ,eten en al het andere wat baby s nog meer doen. wanneer een mens zijn eerste zonde begaat is niet vooraf te zeggen. dat verschilt per persoon. wel is bekend dat sommige mensen al van heel jongs af aan al de meest rare, extreme en soms ook verkeerde gedachten kunnen hebben. de een voert het uit en de ander laat het bij alleen gedachten. maar echt een gemiddelde leeftijd wanneer zonden en tekortkomingen beginnen valt niet te noemen.

hier antwoord op het vraag,de bijbel zegt in romeinen 3-23-26 en david psalm 51 hoe over ons zonde en ook kinderen.hier onder heb ik een engels (bron) beschrijving.kinderen en leefttijd. The Bible says were are born "as a sinful creature but not as a sinner". A child that dies goes straight to heaven. We are all born into sin but not a sinful person. The reason babies and young children go to heaven is because they have a sin nature but have not committed a sin by doing something they know is wrong. There is no set age. Each person becomes a sinner when they commit an act that their conscience tells them is wrong but do it any. Prior to committing this first act of willful sin, each child was born into sin possessing the sin seed but has not sinned yet.

Een baby heeft de zonden geërfd van zijn (voor)ouders. Dus is niet vrij van de zonden. Voor alle mensen geldt: Als gij niet wederom geboren wordt gij zult het Koninkrijk Gods niet beërven. Geef gehoor aan de oproep van Petrus op de Pinksterdag: Bekeer u en beërf het Koninkrijk Gods.

Tuurlijk. Een mens of dier wordt niet vals of gemeen geboren maar zo gemaakt. En een deel is karakter. Dus wat jij erin stopt, komt er ook weer uit. Als je de hele dag loopt te schelden en te vloeken...gaat je kindje dat ook doen. Goed voorbeeld doet volgen maar een slecht voorbeeld dus ook.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100