wie kent het Bahaí geloof?

waarin onderscheidt het zich van andere godsdiensten

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het baha′i-geloof is geen sekte van de islam maar spruit voort uit het babisme, een religieuze beweging in Perzië (nu Iran) die zich in 1844 afscheidde van de sji′itische tak van de islam. De leider van de babi’s was Mirza Ali Mohammed uit Sjiraz, die zichzelf uitriep tot de Bab („de Poort”) en de imam-mahdi („rechtgeleide leider”) uit de geslachtslijn van Mohammed. Hij werd in 1850 door de Perzische autoriteiten terechtgesteld. In 1863 verklaarde Mirza Hoesain Ali Noeri, een vooraanstaand lid van de babi’s, „de door de Bab geprofeteerde ’manifestatie van God’ te zijn”. Hij nam ook de naam Baha′u′llah („heerlijkheid Gods”) aan en stichtte een nieuwe religie, het baha′isme. Baha′u′llah werd uit Perzië verbannen en uiteindelijk in Akko (Israël) gevangengezet. Daar schreef hij zijn voornaamste werk, het Kitab-i Akdas (Heilige Boek), en ontwikkelde de leer van het baha′i-geloof tot een omvangrijk geheel. Bij Baha′u′llah’s dood ging het leiderschap van de jonge religie over op zijn zoon Abdoe al-Baha, daarna op zijn achterkleinzoon, Shoghi Effendi Rabbani, en in 1963 op een gekozen bestuursorgaan dat bekendstaat als het Universele Huis van Gerechtigheid. De baha′i’s geloven dat God zich aan de mens geopenbaard heeft door bemiddeling van „goddelijke manifestaties”, onder wie Abraham, Mozes, Krishna, Zoroaster, de Boeddha, Jezus, Mohammed, de Bab en Baha′u′llah. Zij geloven dat deze boodschappers gezonden werden om de mensheid door een evolutieproces te leiden waarin de verschijning van de Bab een nieuw tijdperk voor de mensheid inluidde. Een van de grondleringen van het baha′isme is „dat alle grote religies in de wereld van goddelijke oorsprong zijn, dat hun grondbeginselen in volledige harmonie zijn”. Ze „verschillen slechts in de niet-essentiële aspecten van hun leerstellingen”. Het baha′i-geloof omvat de eenheid van God, de onsterfelijkheid van de ziel en de (biologische, geestelijke en maatschappelijke) evolutie van de mensheid. Daarentegen verwerpen zij het algemene denkbeeld van engelen. Zij verwerpen ook de Drieëenheid, de reïncarnatieleer van het hindoeïsme, de zondeval van de mens en de vervolgens mogelijk gemaakte verlossing door middel van het bloed van Jezus Christus. De broederschap der mensen en de gelijke rechten van vrouwen zijn belangrijke kenmerken van het baha′i-geloof. De baha′i’s kennen het monogame huwelijk.aarin zij wonen, en hoewel zij stemmen, nemen zij geen deel aan de politiek. Zijn geen principiële dienstweigeraars.

Het Bahai geloof is een Godsdienst met één god. Het is nog geen erg oude godsdienst. Hij is in de 19e eeuw in Perzië (Irak) ontstaan. De aanhangers van dit geloof beweren dat er verschillende boodschappers waren (waaronder ook Mohammed en Jezus) die een eigen Godsdienst hebben gesticht. Ook geloven ze dat Bahai de wil van andere godsdiensten vervult. Er zijn op dit moment naar shcatting 6 miljoen aanhangers van dit geloof verspreid over meer dan 200 landen. De heilige huizen van dit geloof zijn Bahai-Huizen die zijn bedoelt om de God te eren en hem te aanbidden. (Foto) Toegevoegd na 1 minuut: Het onderscheidt zich dus niet erg van andere Godsdiensten. (Alleen van Godsdiensten met meerdere Goden als je naar het aantal goden kijkt). Het Bahai heeft namelijk ook gewoon een god en een gebedshuis.

Ik ken het niet.

Het is nog een vrij jonge godsdienst, die beijvert het wegnemen van verschillen tussen rijk en arm, liefde predikt, en verdraagzaamheid. Volgens de bahai staan we voor de drempel van een nieuwe tijd, en zijn de onlusten van deze tijd een laatste stuiptrekking, van een puberende jongere, om vervolgens straks volwassen te gaan worden. Een periode van duizend jaar wereldvrede staat aan te breken, een tijd waarin vooroordelen zullen ophouden te bestaan, en mensen als broeders met elkaar zullen omgaan. Dit is ook voorspeld door vele profeten. Echte religie en wetenschap zullen dan nauw met elkaar verbonden zijn.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100