Zijn nonnen en monniken ook leken?

ik weet wel wat leken zijn, maar ik weet niet of nonnen en monniken daar ook toe gerekend worden.

Toegevoegd na 20 minuten:
edit: met leken bedoel ik dus niet mensen die ergens geen verstand van hebben, maar mensen die geen wijding hebben ontvangen!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Leek (christendom) Met leek wordt in de hiërarchie van de Katholieke Kerk iedereen bedoeld die geen wijding tot bisschop, priester of diaken heeft ontvangen. Het begrip leek wordt ook gebruikt binnen sommige kerken van de Oosters-orthodoxe Kerk uitgaande van bovenstaande van is het antwoord ja http://nl.wikipedia.org/wiki/Leek_(christendom)

Het zijn beide religieuzen en dat zijn m.i. geen leken.

Dat zijn geen leken.

nope.Ze zijn proffesionals.

Op grond van non of monnik zijn niet , wel wanneer deze van een bepaald onderwerp geen verstand heeft. Het zijn dus geen leken maar kunne dat wel zijn als het om iets anders dan geloof gaat.

Met leek wordt in de hiërarchie van de Katholieke Kerk iedereen bedoeld die geen wijding tot bisschop, priester of diaken heeft ontvangen. Nonnen/monniken worden religieuzen genoemd.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leek_(christendom)

Binnen de Katholieke Kerk zijn verschillende vormen van georganiseerde lekenspiritualiteit. Zo zijn er veel vormen van religieus leven (zuster- en broedercongregaties), dus nonnen en monniken, van mensen die geen priesterlijke wijding hebben ontvangen. Een lekenbroeder is een kloosterling die wel de gelofte van de orde waartoe hij behoort, heeft afgelegd doch zonder klerikale wijdingen en met minder verplichtingen ten aanzien van het koorofficie. (bepaalde gebeden) Dus binnen de rk kerk worden zij tot de leken gerekend. In de oosters-orthodoxe Kerk worden zij overigens niet tot de leken gerekend.