Wat is de reden dat Mozes de belangrijkste persoon is in de joodse godsdienst, maar niet voor de Christenen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De Joden hebben Jezus verworpen en verwachtten nog steeds de messias, terwijl de christenen in de allereerste plaats gericht zijn op Jezus Zelf. Wel is Mozes een type van Jezus, ookwel typologie genoemd. Dat betekent dat het leven van Mozes een voorafspiegeling was/is van het leven van Jezus als Mens. Zo sloeg Mozes bijv. tegen de rots voor water, en is Jezus de Rots die geslagen (gekruisigd) werd om Levend Water(de behoudenis) aan de gelovigen te geven. En daarom kreeg Mozes "goed op z'n donder" toen hij voor een 2e maal op de rots sloeg, want Jezus zal geen 2 keer worden gekruisigd.

Omdat de christenen vooral naar de tijd rond Jezus kijken en dan is gewoon Jezus de belangrijkste. De joden wachten nog steeds op de komst van een messias.

Omdat Jezus de belangrijkste persoon is voor Christenen. Hij is in hun opinie de zoon van God, Mozes slechts een menselijke profeet.

Het Joodse Geloof gaat ervan uit dat Jesus een gewone burger was , en erkent het Nieuwe Testament niet tot een godsdienstige lectuur.

Volgens mij ga je uit van de veronderstelling dat Mozes de belangrijkste persoon zou zijn in de joodse godsdienst. Het kan evengoed Abraham zijn, die ook wel de "stam " vader "aarts" vader genoemd werd. God heeft trouwens de belofte aan Abraham gedaan dat zijn nakomelingen zouden gezegend worden. Genesis 22: 17 ... je grote voorspoed te geven. Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn of zandkorrels op het strand. Zij zullen de steden van hun vijanden in bezit nemen. 17 zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. 18 En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’ 18 Omdat je naar mij geluisterd hebt, zullen alle volken van de aarde delen in de voorspoed van je nakomelingen.’ Abraham is daarom belangrijk voor het joodse geloof, het islamietische geloof en christenen.

De Bijbel zegt dat God met Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand met een vriend spreekt zie Exodus 33:11 ‘Nooit meer heeft Israel een profeet gekend als Mozes, met wie de HEER zo vertrouwelijk omging.’ Deuteronomium 34:10 God gaf de geboden via Mozes aan het volk. Toch verwijst de gehele wet en de profeten naar de komst van de Messias, de Zoon van God. De Here Jezus is de voorspelde Messias voor de Christenen, die eerst vervolgd diende te worden. De Messias is de Verlosser van de mensen. Het volgende werd onder andere voorspeld. Hij zou bespuwd en geslagen worden (Jes.50:6 en Matth.27:30). Hij zou bespot worden (Psalm 22:7-8 en Matth.27:29 en 31). Zijn handen en voeten zouden doorboord worden (Psalm 22:17, Luk.23:33 ). Zij zouden het lot werpen om Zijn kleding (Psalm 22:19 en Joh.19:23-24). Dit was enige honderden jaren voorzegd voordat de kruisiging was uitgevonden. Bij Christenen is Mozes gerespecteerd als profeet maar de redding gaat via de Here Jezus, die voor ons is gestorven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100