Mag je van je geloofsovertuiging als protestants meisje sex hebben voor het huwelijk?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Protestanten leven vanuit een christelijke overtuiging,met nadruk op het gezag wat uit de bijbel komt.En daar staat duidelijk in dat het immoreel is. Handelingen 15:20; Romeinen 1:29; 1 Korintiërs 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; 2 Korintiërs 12:21; Galaten 5:19; Efeziërs 5:3; Kolossenzen 3:5; 1 Tessalonicenzen 4:3; Judas 1:7 En al staat er niet ''gij zult geen sex voor het huwelijk hebben''De bijbel zegt dat het immoreel is(hoererij). Nou blijft de bijbel natuurlijk wel multi-interpretabel...

Dat ligt aan de overtuiging van het meisje. Feit is wel dat er op het moment steeds meer jonge mensen bewust kiezen om te wachten tot het huwelijk. De vrije jaren 60 liggen weer ver achter ons.

God zei: "Ga heen en vermenigvuldig u..." Niet, "Ga heen, trouw eerst alvorens u te vermenigvuldigen".

Ik ben zelf protestant. Het geen seks hebben voor het huwelijk is geen formeel standpunt van de PKN (de Protestantse Kerk Nederland). De protestantse beweging is altijd redelijk vrijzinnig geweest en in de meeste kerken worden de bijbelverhalen wel verteld, maar in de context geplaatst, niet als wetboek. Dat wil niet zeggen dit zo beleefd. In feite gaat het bij elke levensovertuiging over de normen en waarden waarvoor je staat. Ik zou mijn dochters mee willen geven dat het goed is om vooraf na te denken met wie je seks wilt en dat het soms goed is om even pas op de plaats te maken en niet alles tegelijk te willen en het alleen doen als je er ook echt zelf aan toe bent. En niet omdat het vriendje zo graag wil. Seks hoort er ook gewoon bij en is een belangrijk onderdeel van een relatie. Ik denk dat het niet eens verstandig is om te wachten tot je getrouwd bent.

Ik geloof erin dat God met de tijd mee gaat. En sex voor het huwelijk is toch wel van deze tijd. Dus als een protestants meisje, dat zelf ook echt gelooft en niet ‘protestants’ is omdat haar ouders dat vinden, sex heeft voor het huwelijk, zal dit meisje vast niet naar de hel gaan, want in deze tijd is het gewoon geen zonde meer.

Als jij gelooft dat je dat mag, dan mag je dat van je geloof. Als jij gelooft dat je dat niet mag, dan mag dat niet van je geloof.