Sinds wanneer wordt in de RK-kerk Maria vereerd?

In de Bijbel lees ik niets over verering van Maria, maar in de RK-kerk van nu speelt deze verering een belangrijke rol. Ik vraag mij af wanneer dit is ingevoerd.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Vanaf 431 na Chr. , toen de kerk officieel verklaarde dat Maria de moeder van God genoemd mocht worden, is de verering begonnen. ---- 431 na Chr.: In de Mariakerk te Efeze wordt in 431 het derde eucumenische concilie gehouden. Men behandelde de kwestie of Maria de moeder van God genoemd mag worden. Efeze kende al lange tijd de verering van een moedergodin, Artemis. Tijdens het concilie hielden de burgers van Efeze van zonsopgang tot zonsondergang de wacht bij de kerk. Toen zij hoorden dat Maria ‘Moeder Gods’ genoemd mocht worden, schreeuwden zij van vreugde. Ze hielden daarna optochten met wierook en fakkels. De Rooms-Katholieke kerk herdenkt de verklaring van Efeze op het Mariafeest, dat jaarlijks op 1 januari wordt gevierd, in aansluiting op het feest van de geboorte van de Heer. Het is het oudste Mariafeest. De verering van Maria ontwikkelde zich vooral sinds de 5de eeuw en bereikte een hoogtepunt in de late middeleeuwen. 553: het concilie van Constantinopel (553) stelt het dogma vast dat Maria altijd maagd was gebleven. 1854: paus Pius IX kondigt het dogma af van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Door een uitzonderlijke genade van God zou Maria gevrijwaard zijn van de erfzonde. Maria is zonder zonde. 1950: paus Pius XII kondigt op 1 november het dogma af van de tenhemelopneming van Maria. Maria zou na haar dood met lichaam en ziel, geheel en ongedeeld, in de heerlijkheid van God zijn opgenomen. Maria zou niet aan vergankelijkheid onderhevig kunnen zijn, omdat zij haar hele leven zonder de gevolgen van de erfzonde was en in haar leven niet gezondigd had. ----

Bronnen:
http://www.christipedia.nl/Artikelen/M/Mar...
http://www.stucom.nl/document/0336.pdf
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/arti...

Reeds in het begin kreeg Maria al een bijzondere plaats onder de kerkvaders van de eerste eeuwen. Dat was dan de maagdelijke geboorte van Jezus omdat Maria zwanger was van/door de Heilige Geest. Dat is natuurlijk al bijzonder. Bovendien werd Johannes aan het Kruis door Jezus aan Maria gegeven als moeder. Maar de echte expliciete verering kwam pas na de contrareformatie op gang. Dat was onder meer bedoeld om de lichamelijkheid van Jezus geboorte en van het geloof wat meer te benadrukken itt het protestantisme. De verering werd dan expliciet door een reeds lange tijd gangbare gedachte gang van de onbevlekte ontvangenis en de Maria ten hemelopneming: In de moderne tijd werden in de Rooms-Katholieke Kerk twee dogma's, die reeds eeuwen bestanddeel van de katholieke geloofspraktijk waren, formeel bevestigd: Paus Pius IX kondigde in 1854 het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis af. Hiermee wordt bedoeld dat Maria verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt; Paus Pius XII voegde in 1950 het dogma toe dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen (Maria-Tenhemelopneming). https://nl.wikipedia.org/wiki/Mariologie

De Kerk van de eerste eeuwen kende nog nauwelijks Mariaverering. Door de eeuwen heen echter is er in de katholieke (en oosters-orthodoxe) traditie een kleurrijke en gevarieerde Mariadevotie ontstaan. Sinds de vierde eeuw werden Westerse kerken en kathedralen al gewijd aan Onze Lieve Vrouw. De eerste oorsprongen moeten in het Oosten gezocht worden, waar in de vijfde eeuw in de liturgie het feest van de Maria-gedachtenis gevierd werd. De moeder van de Verlosser beschouwde men als de nieuwe Eva, de gehoorzame maagd, die de ongehoorzaamheid van de eerste vrouw (Eva) herstelde (evenals Christus de tweede Adam was). Een belangrijke voedingsbodem voor het ontstaan van de Mariaverering was de idee van de altijddurende maagdelijkheid. Tijdens de christologische discussies in de vijfde eeuw legde het concilie van Efeze (431) het goddelijk moederschap van Maria vast. Maria werd genoemd. Tijdens het concilie van Constantinopel (553) stelt het dogma vast dat Maria altijd maagd was gebleven. Toegevoegd na 27 minuten: Het is niet toevallig is dat de Mariaverering juist een grote vlucht neemt na de overgang van keizer Constantijn in de vierde eeuw (321 na Chr). Talrijke mensen die overgingen naar het christendom stonden innerlijk nog vreemd tegenover de nieuwe religie en brachten hun heidense voorstellingen mee. In de Middeleeuwen bereikte de Mariaverering een hoogtepunt.

Bronnen:
http://www.dbnl.org/tekst/_bea001beat38_01...
http://www.digibron.nl/search/detail/012e9...
https://www.lucepedia.nl/dossieritem/mario...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100